Błąd U44M1I210 podczas instalowania aktualizacji

Błąd U44M1I210 podczas instalowania aktualizacji

Podczas instalowania aktualizacji aplikacji Creative Cloud lub CS6 pojawia się następujący błąd:

Podczas instalowania tej aktualizacji wystąpił błąd. Zakończ i ponów próbę później. Kod błędu: U44M1I210.

Rozwiązanie 1: ponownie zainstaluj aktualizację, posługując się kontem administratora.

  1. Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora i zaloguj się przy użyciu tego konta.

    Windows 8

    Windows 7

  2. Ponownie zainstaluj aktualizację. ZobaczAktualizacja aplikacji Creative Cloud

Rozwiązanie 2: uruchom ponownie komputer i ponownie zainstaluj aktualizację.

Rozwiązanie 3: pobierz aktualizację z Adobe.com

Tylko CS6

Rozwiązanie 4: odinstaluj aplikację, następnie zainstaluj ją ponownie, jeśli masz problem z aktualizacją

Creative Cloud

CS6

Windows

Przejdź do Panelu sterowania > Programy i funkcje i znajdź daną aplikację CS6, a następnie kliknij Odinstaluj. Następnie ponownie zainstaluj aplikację i zastosuj aktualizację.

Mac OS

Przejdź do lokalizacji Aplikacje/Narzędzia/Adobe Installers i uruchom narzędzie do odinstalowania danej aplikacji CS6. Następnie ponownie zainstaluj aplikację i zastosuj aktualizację.

Rozwiązanie 5: przejrzyj plik dziennika instalacji

Skorzystaj z dziennika instalacji jako pomocy do określenia dokładnej przyczyny błędu. Nazwa dziennika instalacji jest podobna do nazwy nieudanej aktualizacji.

Więcej informacji na temat miejsca, w którym można znaleźć pliki dziennika i sposobu ich przeglądania można znaleźć w punktach Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników | Creative Cloud lub Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników | CS5, CS5.5, CS6.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto