Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu plików dziennika | Creative Cloud

Instalatory programów Adobe Creative Cloud rejestrują swoje działania w plikach dziennika. Jeśli podczas instalacji wyświetlany jest komunikat o błędzie, znajdź rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Adobe. W przeciwnym razie sprawdź pliki dziennika, aby określić, czy niektóre błędy wystąpiły podczas instalacji.

Instalatory Creative Cloud tworzą trzy różne pliki dziennika podczas pobierania, wyodrębniania i instalowania produktu:

 • W pliku dlm.log rejestrowane są błędy, które wystąpiły podczas pobierania.
 • W pliku PDApp.log rejestrowane są błędy, które wystąpiły podczas kilku pierwszych minut instalacji.
 • W plikach głównego dziennika instalacji produktu rejestrowane są błędy, które wystąpiły podczas instalacji.

Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak otwierać i przeglądać te pliki dziennika.

Uwaga:

Nie wiesz od czego zacząć? Procedura instalacji wykonywana przez instalator Creative Cloud składa się z trzech etapów: pobieranie, wyodrębnianie i instalowanie. Podczas wyodrębniania pobranych plików w instalatorze obok nazwy produktu jest wyświetlane słowo „wyodrębnianie”. Podczas etapu pobierania i instalowania wyświetlany jest pasek postępu. Jeżeli wystąpi błąd, gdy wyświetlany jest komunikat „wyodrębnianie”, zacznij od sprawdzenia dziennika .dlm, w którym zapisywane są błędy pobierania. Jeżeli błąd wystąpi pod koniec instalowania, możesz zacząć od sprawdzenia pliku dziennika produktu. Ze względu na to, że ten trzyetapowy proces może powtarzać się wielokrotnie podczas instalowania, najlepiej sprawdzić wszystkie trzy pliki dziennika.

Czy masz problem z instalacją dyskretną lub wdrożeniową? (tylko administratorzy)

W przypadku rozwiązywania problemu związanego z instalacją dyskretną lub wdrożeniową przejrzyj dzienniki instalacji na komputerze klienckim, jeżeli instalacja się nie powiedzie, lub dziennik budowania programu Creative Cloud Packager, jeżeli wystąpią błędy budowania pakietu. W przypadku instalacji dyskretnej pliki dziennika są jedynym miejscem, gdzie są rejestrowane komunikaty o błędzie. Patrz Rozwiązywanie problemów z instalacją dyskretną lub wdrożeniową (tylko administratorzy).

Czy masz problem z instalacją aplikacji Creative Suite?

Więcej informacji o otwieraniu i przeglądaniu dzienników aplikacji Creative Suite można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu plików dziennika | CS.

Analizowanie pliku dziennika dlm w poszukwianiu błędów

Aplikacja Creative Cloud na komputer pobiera pliki instalacyjne przed ich wyodrębnieniem i zainstalowaniem oprogramowania. Błędy, które wystąpią podczas pobierania, są rejestrowane w pliku dziennika dlm.log.

Uwaga:

Najczęstszą przyczyną błędów pobierania są zapory lub serwery proxy blokujące proces pobierania. Więcej informacji o obsługiwanych serwerach proxy i ich konfiguracji można znaleźć w artykule Obsługa proxy w produktach Creative Cloud.

 1. Znajdź plik dlm.log:

  • Windows: \Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Uwaga:

  Jeśli w systemie Mac OS nie ma folderu Library, przytrzymaj klawisz Option, a następnie w narzędziu Finder kliknij menu Przejdź. Folder Library jest w folderze domowym użytkownika.

 2. Otwórz plik dziennika za pomocą edytora tekstu, np. Notatnik (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga:

  W systemie Mac OS pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst, naciskając przyciski Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora tekstu przed kontynuowaniem.

  Próby instalacji są rejestrowane w dzienniku dlm.log sekwencyjnie. Każdy wiersz dziennika zaczyna się od daty i godziny oznaczającej, kiedy miała miejsce próba instalacji. Każda próba rozpoczyna się od numeru wersji kompilacji. Na przykład:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Uwaga:

  Jeśli plik dlm.log jest bardzo duży i trudno go przeszukiwać, można usunąć plik i wykonać kolejną próbę instalacji produktu, aby wygenerować nowy plik dlm.log.

 3. Przewiń kursor na koniec pliku i przeszukaj go do tyłu w poszukiwaniu ciągu ERROR, a następnie FATAL.

  Informacje o kolejnych próbach instalacji są dodawane na końcu pliku dziennika. Rozpoczynając wyszukiwanie od końca pliku i przeszukując do tyłu, można szybko znaleźć najnowsze błędy i je rozwiązać.

  Uwaga:

  Zaznacz opcję Uwzględnij wielkość liter i wpisz ciąg ERROR lub FATAL wielkimi literami, aby szybko przechodzić między nowymi komunikatami o błędzie i pominąć inne wystąpienia wyrazu „error” lub „fatal”.

  Każdy wiersz dziennika zaczyna się od znacznika daty i godziny, po których następuje odpowiedź i numer. Żadna z tych informacji nie jest widoczna w komunikacie o błędzie. Zignoruj je podczas wyszukiwania rozwiązań błędów.

  Przykłady wpisów dziennika:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Błędy w powyższych przykładach to: NetDBError error has occurred - 8the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE.

 4. Przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie.Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera.

  W przypadku błędów w powyższych przykładach trzeba wyszukiwać „NetDBError error has occurred - 8” i „the download job (0) failed to execute.”

  Można zignorować następujący błąd. Nie uniemożliwia on zainstalowania produktu.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is – 147953

  Uwaga:

  Przeszukując Internet w poszukiwaniu rozwiązania błędu, pamiętaj, że użytkownicy forów, blogów itp. mogli opublikować nieudokumentowane rozwiązania. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności upewnij się, że rozwiązanie się powiodło.

  Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z siecią i łącznością, które mogą uniemożliwiać pobieranie, można znaleźć w części Problemy z siecią i łącznością.

Analiza dziennika PDapp programu Creative Cloud

Jeśli problemy wystąpią w pierwszych kilku minutach instalacji produktu, zwykle są rejestrowane w pliku PDApp.log.

 1. Przejdź do pliku PDapp.log w jednym z następujących folderów:

  Uwaga: Poniższe foldery są domyślnie ukryte. W razie potrzeby użyj polecenia Opcje folderów (Windows) lub klawisza Option > Przejdź (Mac OS), aby wyświetlić ukryte pliki. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows 10 i we wcześniejszych systemach lub Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne.

  • Windows: \Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/<nazwa użytkownika>/Library/Logs
 2. Otwórz plik PDapp.log za pomocą programu Notatnik (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga:

  W systemie Mac OS pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst, naciskając przyciski Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora tekstu przed kontynuowaniem.

  Próby instalacji są rejestrowane w dzienniku PDapp.log sekwencyjnie. Każdy wiersz dziennika zaczyna się od daty i godziny oznaczającej, kiedy miała miejsce próba instalacji. Każda próba rozpoczyna się od numeru wersji kompilacji. Na przykład:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Przewiń kursor na koniec pliku i przeszukaj go do tyłu w poszukiwaniu ciągu ERROR, a następnie FATAL.

  Uwaga:

  Zaznacz opcję Uwzględnij wielkość liter i wpisz ciąg ERROR lub FATAL wielkimi literami, aby szybko przechodzić między nowymi komunikatami o błędzie i pominąć inne wystąpienia wyrazu „error” lub „fatal”.

  Każdy wiersz dziennika zaczyna się od znacznika daty i godziny, po których następuje odpowiedź, składnik i numer. Żadna z tych informacji nie jest widoczna w komunikacie o błędzie. Zignoruj je podczas wyszukiwania rozwiązania błędu.

  Przykład wpisu dziennika:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Błędem w tym przykładzie jest: checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Można zignorować następujące błędy. Nie uniemożliwiają one zainstalowania produktu.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie.Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera.

  Na przykład trzeba wyszukać komunikat o błędzie „checkForUpdates returned error Code: U41M1C220”.

  Uwaga:

  Przeszukując Internet w poszukiwaniu rozwiązania błędu, pamiętaj, że użytkownicy forów, blogów itp. mogli opublikować nieudokumentowane rozwiązania. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności upewnij się, że rozwiązanie się powiodło.

Analiza głównego dziennika instalacji produktu Creative Cloud

Jeśli problemy wystąpią po pierwszych kilku minutach instalacji produktu, zwykle są rejestrowane w pliku dziennika instalacji produktu Creative Cloud. Pliki dziennika instalacji są generowane podczas instalacji wszystkich produktów i aktualizacji.

Instalatory aplikacji Creative Cloud tworzą pliki dziennika za pomocą kilku różnych mechanizmów. W zależności od typu użytego mechanizmu rejestrowania trzeba szukać pliku „installer.log” lub <nazwa produktu> <wersja> <data> log.gz, np. „Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz”.

W tej części opisano otwieranie i przeglądanie pliku log.gz. Więcej informacji o pracy z plikami installer.log można znaleźć w artykule Rozwiązywanie błędów pobierania i instalacji.

 1. Przejdź do pliku dziennika produktu, który można znaleźć w następującej lokalizacji:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  Każdy plik dziennika zawiera wpisy dotyczące wszystkich prób instalacji od dnia określonego w nazwie pliku. Upewnij się, że przeglądany plik dziennika dotyczy danego produktu i odpowiedniej daty.

 2. Aby zdekompresować plik .gz, użyj programu do dekompresji plików, takiego jak WinRAR lub StuffIt. Wynikowy plik będzie zwykłym plikiem tekstowym z rozszerzeniem .log.

 3. Otwórz plik dziennika .log za pomocą edytora tekstu, np. Notatnik (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga:

  W systemie Mac OS pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst, naciskając przyciski Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora TextEdit.

 4. Przewiń kursor na koniec pliku dziennika i przeszukaj go do tyłu w poszukiwaniu ciągu ERROR, a następnie FATAL.

  Uwaga:

  Zaznacz opcję Uwzględnij wielkość liter i wpisz ciąg ERROR lub FATAL wielkimi literami, aby szybko przechodzić między nowymi komunikatami o błędzie i pominąć inne wystąpienia wyrazu „error” lub „fatal”.

  Każdy wiersz dziennika zaczyna się od znacznika daty i godziny, po których następuje odpowiedź, kod i numer. Żadna z tych informacji nie jest widoczna w komunikacie o błędzie. Zignoruj je podczas wyszukiwania rozwiązań błędów.

  Przykład wpisu dziennika:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  W tym przykładzie błędem jest: DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Można zignorować następujący błąd. Nie uniemożliwia on zainstalowania produktu.

  ERROR: - Adobe <Product Name>: Failed due to Language Pack installation failure

  Uwaga:

  Ponadto sekcje oznaczone etykietą WARN nie oznaczają błędu; można je zignorować.

 5. Przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie.Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera.

  Na przykład trzeba wyszukać komunikat o błędzie „DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13)”.

  Uwaga:

  Przeszukując Internet w poszukiwaniu rozwiązania błędu, pamiętaj, że użytkownicy forów, blogów itp. mogli opublikować nieudokumentowane rozwiązania. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności upewnij się, że rozwiązanie się powiodło.

Rozwiązywanie problemów z instalacją dyskretną lub wdrożeniową (tylko administratorzy)

Produkty instalowane za pomocą oprogramowania Creative Cloud Packager nie wykorzystują aplikacji Creative Cloud na komputer. W trakcie tych instalacji dyskretnych (lub wdrożeniowych) na ekranie nie ma żadnych komunikatów dla użytkowników. W przypadku produktów instalowanych przez kliknięcie dwukrotne pliku setup.exe (Windows) lub <nazwa produktu> install.pkg (Mac OS) wyświetlany jest podstawowy interfejs użytkownika, wskazujący instalację produktu. Wszystkie błędy w tych obu typach instalacji są rejestrowane w dziennikach opisanych powyżej.

 1. Przeanalizuj plik dziennika Adobe Setup Error.log.

  Instalator Adobe może generować plik Adobe Setup Error.log, a także poszczególne pliki dziennika dla każdego produktu Creative Cloud. W tym pliku dziennika rejestrowane są błędy, które zwykle dotyczą nadrzędnego instalatora. Przejrzyj ten dziennik przed sprawdzeniem plików dziennika poszczególnych produktów.

  Plik Adobe Setup Error.log można znaleźć w następującej lokalizacji:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Zwykle kod zakończenia 0 oznacza powodzenie instalacji. W przypadku instalacji dyskretnych instalator Adobe automatycznie uruchamia polecenie dezinstalacji, jeśli instalacja nie powiedzie się. Jeśli instalacja dyskretna nie powiedzie się, przewinięcie do ostatniej instalacji lub przejrzenie kodu zakończenia może wprowadzać w błąd, ponieważ polecenie dezinstalacji również kończy się kodem 0. Początek procedury dezinstalacji można rozpoznać po następującym wpisie:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Jeśli na końcu pliku dziennika jest wpis kodu zakończenia 0, sprawdź, czy w pliku dziennika nie ma wcześniej informacji o dezinstalacji. Po informacjach o dezinstalacji obok kodu zakończenia znajduje się wpis Physical payload uninstall result: 0.  

  Aby rozwiązać problemy z instalacją dyskretną, upewnij się, że przeglądane są błędy, które wystąpiły przed dezinstalacją.

 3. Jeśli instalacja nie powiedzie się na wielu urządzeniach w trybie instalacji dyskretnej, rozpocznij od analizy plików dziennika oprogramowania Creative Cloud Packager, a następnie zapoznaj się z plikami dziennika na poszczególnych komputerach.

  Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z instalacją dyskretną, w tym sposobie analizy dzienników utworzonych przez oprogramowanie Creative Cloud Packager, można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją dyskretną w aplikacji Creative Cloud.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli w witrynie pomocy technicznej firmy Adobe nie można znaleźć rozwiązania danego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Uwaga:

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną uruchom narzędzie Adobe Log Collector Tool, aby połączyć pliki dziennika w jeden plik .zip, który można łatwo przekazać pomocy technicznej firmy Adobe.

Możesz także odwiedzić fora poświęcone danemu produktowi Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto