Błąd U44M1P7 podczas instalowania aktualizacji aplikacji Adobe Creative Cloud lub Creative Suite.

Podczas instalowania aktualizacji aplikacji Creative Cloud lub CS6 pojawia się następujący błąd:

Instalacja nie powiodła się. Kod błędu: U44M1P7.

Błąd oznacza, że aktualizacja nie została zainstalowana.

Uwaga:

Lista błędów aktualizacji i ich rozwiązań dostępna jest w punkcie Błąd podczas pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

W przypadku napotkania tego błędu przy próbie aktualizacji aplikacji Extension Manager CS6, zobacz Nie można zastosować aktualizacji Extension Manager CS6 – Błąd U44M1P7 | Mac OS.

Rozwiązanie 1: zmień nazwę folderu 1.0 w folderze AAM Updater

Zmień nazwę folderu 1.0 (na przykład na 1.0.old). Następnie ponownie zainstaluj aktualizację.

Umieść folder 1.0 w jednej z następujących lokalizacji:

Windows 7/8/10

C:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater

Mac OS

~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater

Rozwiązanie 2: pobierz aktualizację ręcznie

Creative Cloud

Ręcznie pobierz aktualizacje Creative Cloud z jednej z poniższych stron:

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcjami podanymi na stronie.

CS6

Odwiedź witrynę aktualizacji produktów Adobe. Następnie uruchom instalatora, aby zastosować aktualizację.

Rozwiązanie 3: odinstaluj aplikację, następnie zainstaluj ją ponownie, jeśli masz problem z aktualizacją

Creative Cloud

CS6

Uwaga:

Do aplikacji tych należą: Adobe Extension Manager CS6 podczas instalowania: Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Flash Professional CS6, Illustrator CS6, InCopy CS6, InDesign CS6, Photoshop CS6, Prelude CS6 i Premiere Pro CS6.

Jeśli po zastosowaniu poniższej metody opcja dezinstalacji Adobe Extension Manager CS6 nie będzie widoczna, odinstaluj wszystkie aplikacje CS6, które zawierają Adobe Extension Manager CS6.

Windows

Przejdź do Panelu sterowania > Programy i funkcje i znajdź daną aplikację CS6, a następnie kliknij Odinstaluj. Następnie ponownie zainstaluj aplikację i zastosuj aktualizację.

Mac OS

Przejdź do lokalizacji Aplikacje/Narzędzia/Adobe Installers i uruchom narzędzie do odinstalowania danej aplikacji CS6. Następnie ponownie zainstaluj aplikację i zastosuj aktualizację.

Rozwiązanie 4: przejrzyj plik dziennika instalacji

Skorzystaj z dziennika instalacji jako pomocy do określenia dokładnej przyczyny błędu. Nazwa dziennika instalacji jest podobna do nazwy nieudanej aktualizacji.

Więcej informacji na temat miejsca, w którym można znaleźć pliki dziennika i sposobu ich przeglądania dostępnych jest w punktach Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników | CS5, CS5.5, CS6 lub Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników | Creative Cloud.

Dlaczego wystąpił ten błąd?

Czasem w zainstalowanych aplikacjach Adobe brak jest plików w określonym języku. Aktualizacja nie udaje się, gdy proces nie jest w stanie zlokalizować wszystkich odpowiednich plików potrzebnych do aktualizacji.

Aplikacje optymizatora systemu często usuwają pliki dodatkowych języków. W przypadku regularnego stosowania takich aplikacji, dopasuj ustawienia w taki sposób, aby nie wpływały na zainstalowane aplikacje Adobe. Jeśli pliki języków zostaną ponownie usunięte, odinstaluj i zainstaluj ponownie swoje aplikacje Adobe, aby przywrócić pliki języków.