Błąd dziennika instalacji „Kod zakończenia: 19” | Creative Suite

Błąd procesu powodujący konflikt

Podczas instalacji produktu Creative Suite, np. After Effects CS6, w pliku dziennika instalacji pakietu Creative Suite zostaje wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • Kod zakończenia: 19;
  • Nie można zainstalować ładunku <AdobeCode> z powodu zależnego błędu operacji; 

Co oznaczają te komunikaty? Produkt nie został zainstalowany, gdyż wystąpiły procesy powodujące konflikt.

Zobacz Rozwiązanie 1. Aby uzyskać informacje na temat instalacji dyskretnej (licencji zbiorczej), zobacz Rozwiązanie 2.

Rozwiązanie 1: Zamknij procesy lub aplikacje powodujące konflikt

Zamknij procesy wskazane w następującym komunikacie, który zostaje wyświetlony w instalatorze usługi Creative Suite:

Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje:

<lista aplikacji>

Następnie uruchom ponownie komputer i zainstaluj ponownie produkt.

Rozwiązanie 2: Skonfiguruj instalację dyskretną tak, aby ignorować lub wyłączać procesy

Skonfiguruj instalację dyskretną pakietu Creative Suite, aby ignorować procesy, które są obecnie uruchomione. Zobacz sekcję Tworzenie pakietów wdrażania w Podręczniku dotyczącym wdrażania wersji Enterprise, Adobe Application Manager Enterprise Edition Enterprise.

-lub-

Przed zainstalowaniem produktu wyłącz procesy uruchomione w tle. Zobacz sekcję Procesy powodujące konflikt w Podręczniku dotyczącym wdrażania wersji Enterprise, Adobe Application Manager Enterprise Edition Enterprise.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto