Błąd instalacji dziennika „Kod zakończenia: 19” | Creative Cloud

Problem: Błąd procesu powodujący konflikt

Podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji w usłudze Creative Cloud, np. programu Photoshop CC, w pliku dziennika instalacji usługi Creative Cloud zostaje wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • Kod zakończenia: 19;
  • Nie można zainstalować ładunku <AdobeCode> z powodu zależnego błędu operacji; 

Co oznaczają te komunikaty? Aplikacja nie została zainstalowana, gdyż wystąpiły procesy powodujące konflikt.

Zobacz Rozwiązanie 1. Aby uzyskać informacje na temat instalacji dyskretnej (licencji zbiorczej), zobacz Rozwiązanie 2.

Rozwiązanie 1: Zamknij procesy lub aplikacje powodujące konflikt

Zamknij procesy lub aplikacje powodujące konflikt wskazane w następującym komunikacie, który zostaje wyświetlony w aplikacji klasycznej Creative Cloud:

Procesy powodujące konflikt wykryte podczas instalacji aplikacji w usłudze Creative Cloud

Następnie kliknij przycisk Kontynuuj i kontynuuj instalację lub aktualizację aplikacji.

Rozwiązanie 2: Skonfiguruj instalację dyskretną tak, aby ignorować lub wyłączać procesy

Skonfiguruj instalację dyskretną usługi Creative Cloud, aby ignorować procesy, które są obecnie uruchomione.

-lub-

Przed zainstalowaniem aplikacji wyłącz procesy uruchomione w tle. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i edycja paczek i użyj funkcji wyszukiwania przeglądarki do wyszukania „procesów powodujących konflikt”. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?