Aplikacja Adobe Acrobat dla aplikacji Microsoft Teams

Integracja aplikacji Adobe Acrobat i Microsoft Teams umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Wyświetlanie plików PDF w trybie online za pomocą wysokiej jakości internetowego podglądu dokumentów Adobe PDF.
 • Korzystaj z narzędzi programu Acrobat, takich jak Eksportuj plik PDF, Organizuj strony, Łącz pliki, Kompresuj plik PDF lub Chroń plik PDF z poziomu aplikacji Microsoft Teams.
 • Efektywna współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami PDF z innymi członkami zespołu.
 • Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu notatek, podświetleń i narzędzi do rysowania odręcznego, aby tworzyć notatki podczas przeglądania plików PDF.

Obsługiwane przeglądarki

Aplikacja Adobe Acrobat dla aplikacji Microsoft Teams jest obsługiwana we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Microsoft Edge.

Przeglądarka Internet Explorer w wersji 11 lub starszej nie jest obsługiwana. Od 1 października 2021 r. narzędzia programu Acrobat nie będą już obsługiwać starszych wersji przeglądarki Microsoft Edge. Użyj aplikacji Microsoft Teams lub otwórz aplikację Microsoft Teams w obsługiwanych przeglądarkach internetowych.

Wersje językowe

Aplikacja Adobe Acrobat dla aplikacji Microsoft Teams jest dostępna w następujących językach:

Angielski

Francuski

Niemiecki

Japoński

Włoski

Hiszpański

Niderlandzki

Portugalski

Szwedzki

Duński

Fiński

Norweski

Chiński (uproszczony)

Chiński (tradycyjny)

Koreański

Czeski

Polski

Rosyjski

Turecki

 1. Zaloguj się na konto Microsoft Teams pod adresem https://teams.microsoft.com/ lub pobierz i użyj aplikacji Microsoft Teams na komputer.

 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.

  Wybierz Aplikacje na pasku bocznym

 3. Wyszukaj Adobe Acrobat w obszarze Aplikacje i kliknij aplikację.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:
  • Aby zainstalować aplikację Adobe Acrobat dla zespołu, kliknij Dodaj do zespołu z listy rozwijanej.
  • Aby zainstalować aplikację Adobe Acrobat dla czatu, kliknij Dodaj do czatu z listy rozwijanej.
  Kliknięcie przycisku Dodaj

 5. Aby zainstalować aplikację Adobe Acrobat jako kartę lub bot, wybierz opcję Dodaj do zespołu, a następnie wpisz nazwę zespołu lub kanału, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skonfigurować aplikację Adobe Acrobat jako kartę, kliknij Konfiguruj > Konfiguruj kartę.
  • Aby skonfigurować aplikację Adobe Acrobat jako bota, kliknij Konfiguruj > Konfiguruj bota.
  Konfigurowanie aplikacji Acrobat jako karty lub bota

Po zainstalowaniu aplikacji Adobe Acrobat można użyć jej jako bota, kartę, operację wiadomości lub rozszerzenie wiadomości w Microsoft Teams. Można pracować na plikach PDF, używając aplikacji Adobe Acrobat w Microsoft Teams na następujące sposoby:

 • Udostępnianie pliku PDF jako karty w kanale dla zespołów umożliwia innym osobom wyświetlanie i komentowanie w czasie rzeczywistym.
 • Użyj menu opcji (...), aby otworzyć plik PDF za pomocą rozszerzenia Acrobat w czatach i kanałach dla zespołów.
 • Rozszerzenie Adobe Acrobat Message Extension umożliwia udostępnianie pliku PDF jako karty adaptacyjnej do współpracy w czasie rzeczywistym.
 • Użyj aplikacji Adobe Acrobat po lewej stronie, aby użyć narzędzi Acrobat.
Współpraca przy pliku PDF

A. Udostępnianie pliku PDF jako karty B. Korzystanie z aplikacji Adobe Acrobat w menu opcji C. Korzystanie z rozszerzenia wiadomości Adobe Acrobat D. Po kliknięciu aplikacji Adobe Acrobat po lewej stronie można uzyskać dostęp do kart osobistych i czatbotów, kontrolować powiadomienia i przekazywać opinie 

Udostępnianie, wyświetlanie podglądu i współpraca nad dokumentami PDF

Zintegrowane usługi Adobe Document Cloud umożliwiają udostępnianie plików PDF w kanale lub czacie zespołu oraz współpracę w czasie rzeczywistym:

 1. Kliknij rozszerzenie Adobe Acrobat Message Extension poniżej pola kompozycji czatu w Microsoft Teams.

  Kliknięcie rozszerzenia Message Extension

 2. Jeśli aplikacja nie została autoryzowana, w kolejnym oknie dialogowym może wyświetlić się monit o autoryzowanie aplikacji i zaakceptowanie żądanych uprawnień.

  Autoryzowanie aplikacji

  Akceptowanie uprawnień

 3. Aplikacja Adobe Acrobat wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybranie pliku PDF. Domyślnie przy wyborze pliku PDF jest zaznaczona opcja Zespoły i kanały. Aby wybrać plik PDF, którego nie ma w zespołach ani kanałach, kliknij menu rozwijane i wybierz plik PDF z konta OneDrive lub prześlij plik PDF z komputera, a następnie kliknij przycisk Udostępnij. Po udostępnieniu pliku PDF odbiorcom udostępniany jest oryginalny dokument. 

  Udostępnianie pliku PDF

  Wybierz plik PDF

  Aby udostępnić kopię pliku PDF, którego nie ma w zespołach ani kanałach, kliknij menu rozwijane i wybierz plik PDF z konta OneDrive lub prześlij plik PDF z komputera, a następnie kliknij Udostępnij kopię. Kopia udostępnionego pliku zostanie utworzona i zapisana w aplikacji Teams.

  Udostępnianie kopii pliku PDF zaimportowanego z usługi OneDrive

  Udostępnianie kopii pliku PDF zaimportowanego z usługi Document Cloud

 4. Plik PDF zostanie dodany jako karta adaptacyjna w polu czatu. Możesz dodać wiadomość lub @wspomnieć o innych użytkownikach i kliknąć ikonę Wyślij.

  Udostępnianie jako karta adaptacyjna

 5. Jeśli klikniesz Otwórz, plik PDF otworzy się w przeglądarce Adobe Acrobat w aplikacji Microsoft Teams. Zaloguj się na konto Adobe, aby móc korzystać z narzędzi adnotacji, takich jak wstawianie notatki, podświetlanie tekstu czy rysowanie znaczników w pliku PDF, a także współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

  Współpraca między dwoma użytkownikami
  Współpraca między dwoma użytkownikami

  Komentowanie przez jednego użytkownika
  Komentowanie przez jednego użytkownika

  Uwaga:

  Po kliknięciu przycisku Edytuj można korzystać z narzędzi online programu Acrobat, takich jak Eksportuj plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki, Kompresuj plik PDF lub Chroń plik PDF.

Udostępniaj zespołowi pliki PDF i wyświetlaj ich podgląd, a także współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Adobe Acrobat.

 1. W aplikacji Microsoft Teams kliknij ikonę Dodaj kartę (+).

  Dodawanie karty

 2. Wybierz pozycję Adobe Acrobat z listy aplikacji lub wpisz Adobe Acrobat na pasku wyszukiwania, a następnie kliknij aplikację.

 3. Jeśli aplikacja nie została autoryzowana, w kolejnym oknie dialogowym może wyświetlić się monit o autoryzowanie aplikacji i zaakceptowanie żądanych uprawnień.

  Autoryzowanie aplikacji

  Akceptowanie uprawnień

 4. Aplikacja Adobe Acrobat wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybranie pliku PDF. Domyślnie przy wyborze pliku PDF jest zaznaczona opcja Zespoły i kanały. Wybierz plik PDF i wybierz polecenie Zapisz.

  Aby wybrać plik PDF, którego nie ma w zespołach ani kanałach, kliknij menu rozwijane i wybierz plik PDF z konta OneDrive lub prześlij plik PDF z komputera.

  Udostępnianie pliku PDF jako karty

  Przesyłanie pliku PDF z usługi OneDrive lub komputera i udostępnianie go jako karty

  Plik PDF zostanie otwarty w przeglądarce Adobe Acrobat jako karta w aplikacji Microsoft Teams.

  Plik PDF udostępniony jako karta

  Uwaga:

  Po kliknięciu przycisku Edytuj można korzystać z narzędzi online programu Acrobat, takich jak Eksportuj plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki, Kompresuj plik PDF lub Chroń plik PDF.

 5. Zaloguj się na konto Adobe, aby móc korzystać z narzędzi adnotacji, takich jak wstawianie notatki, podświetlanie tekstu czy rysowanie znaczników w pliku PDF, a także współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

  Współpraca między dwoma użytkownikami
  Współpraca między dwoma użytkownikami

  Komentowanie przez jednego użytkownika
  Komentowanie przez jednego użytkownika

Jeśli w kanale dla zespołów została wysłana wiadomość z plikiem PDF, można użyć aplikacji Adobe Acrobat do otwarcia pliku PDF w przeglądarce Acrobat i dodania komentarzy.

 1. Zaznacz wiadomość i z menu opcji (...) wybierz polecenie Więcej operacji > Współpracuj nad plikiem PDF.

  Korzystanie z aplikacji Adobe Acrobat w menu opcji

 2. Plik PDF zostanie otwarty w przeglądarce Adobe Acrobat w aplikacji Microsoft Teams. Korzystaj z narzędzi adnotacji, takich jak wstawianie notatki, podświetlanie tekstu czy rysowanie znaczników w pliku PDF, a także współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Możesz także użyć przycisku Edytuj i narzędzi online programu Acrobat, takich jak Eksportuj plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki, Kompresuj plik PDF lub Chroń plik PDF.

  Współpraca między dwoma użytkownikami
  Współpraca między dwoma użytkownikami

  Komentowanie przez jednego użytkownika
  Komentowanie przez jednego użytkownika

Komentowanie w pliku PDF

Funkcje komentowania w aplikacji Adobe Acrobat umożliwiają dodawanie notatek podczas przeglądania i odczytywania dokumentów. Zaloguj się na konto Adobe, aby móc korzystać z narzędzi adnotacji, takich jak wstawianie notatki, podświetlanie tekstu czy rysowanie znaczników w pliku PDF.

 1. Otwórz plik PDF w przeglądarce Adobe Acrobat i zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID oraz hasła.

 2. Kliknij na pasku narzędzi, aby wybrać żądane narzędzie adnotacji, i kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka. Dostępne są następujące typy komentarzy:

  • Notatka: zaznacz i kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka.
  • Podświetl tekst: zaznacz, aby podświetlić tekst w pliku PDF.
  • Narzędzie rysowania: wybierz narzędzie rysowania i oznacz plik PDF.
  Dodawanie komentarzy do pliku PDF

  A. Narzędzie cofania i ponawiania B. Narzędzia adnotacji — notatka, tekst podświetlenia, narzędzie do rysowania C. Wymaż rysunek D. Znajdź w dokumencie E. Menu Opcje umożliwia drukowanie plików PDF, pobieranie plików PDF lub wylogowanie się z konta F. Menu Edycja umożliwia korzystanie z narzędzi online, takich jak Eksportuj plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki, Kompresuj plik PDF i Chroń plik PDF 

  Po zaznaczeniu dowolnego tekstu w pliku PDF dostępne są następujące dodatkowe narzędzia do komentowania:

  • Przekreśl tekst: wybierz, aby przekreślić tekst.
  • Podkreśl tekst: wybierz, aby podkreślić tekst.
  Dodatkowe narzędzia przy zaznaczaniu tekstu w pliku PDF

  A. Podświetl tekst B. Przekreśl tekst C. Podkreśl tekst D. Kopiuj tekst 

  Dodane komentarze są automatycznie zapisywane w pliku PDF.

Zmiana wyglądu komentarzy

Aby zmienić kolor komentarzy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz komentarz. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.

  Zmienianie koloru komentarza

  Uwaga:

  Podobnie można wybrać i zmienić grubość linii w adnotacji Narzędzia rysowania.

 2. Kliknij kolor, aby otworzyć panel kolorów i wybierz żądany kolor.

Cofanie lub ponawianie zmian

Narzędzie cofania i ponawiania

 • Aby cofnąć zmiany, kliknij ikonę cofnięcia na pasku narzędzi.
 • Aby ponowić zmiany, kliknij ikonę ponowienia na pasku narzędzi.

Edycja komentarzy, usuwanie komentarzy lub wymazywanie rysunku

Aby edytować komentarz, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz komentarz. Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Edytuj.

Aby usunąć komentarze, zaznacz komentarz i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Usuń.
 • W wyskakującym oknie kliknij ikonę Usuń .
Uwaga:

Twój komentarz może zostać usunięty tylko przez Ciebie, a nie przez innych członków zespołu.

Usuwanie komentarzy

Aby wymazać komentarze w formie rysunków, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz narzędzie Wymaż rysunek na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij części rysunku, który chcesz wymazać.
Wymaż rysunek

Powiadomienia

Po dodaniu komentarzy do udostępnionego pliku PDF w module czatu Adobe Acrobat wyświetla się powiadomienie.

Uwaga:
 • Właściciel udostępnionego pliku PDF otrzymuje powiadomienie dotyczące wszystkich komentarzy, odpowiedzi, usuwania komentarzy i edycji komentarzy.
 • Inni użytkownicy lub osoby niebędące właścicielami udostępnionego pliku PDF otrzymują powiadomienia tylko o odpowiedziach na rozmowę, w której uczestniczyli.

Używanie aplikacji Adobe Acrobat do konwersji lub edycji plików za pomocą narzędzi w trybie online

Aplikacja Adobe Acrobat zapewnia dostęp do narzędzi online, a także umożliwia łatwe tworzenie, łączenie, porządkowanie, podpisywanie i wysyłanie plików PDF w aplikacji Microsoft Teams. Można też konwertować pliki PDF na edytowalne pliki programów Word lub Excel. Karta Aplikacje Adobe Acrobat jest wybrana domyślnie. Na karcie Aplikacja dostępna jest strona główna programu Acrobat, która obejmuje następujące elementy:

 • Przewodnik wprowadzający.
 • Łatwa nawigacja.
 • Jedna lokalizacja dla wszystkich dokumentów.
 • Podobne i pokrewne obiegi pracy są grupowane razem.
Strona główna programu Adobe Acrobat

A. Strona główna aplikacji Acrobat B. Czatbot C. Informacje o aplikacji Acrobat D. Twój profil E. Wyświetlanie wszystkich narzędzi Acrobat F. Przesyłanie pliku G. Wyświetlanie wszystkich dokumentów H. Wyświetlanie ostatnio używanych plików I. Polecane narzędzia J. Narzędzia Acrobat — Konwertuj, Edytuj i Chroń. K. Wprowadzenie L. Informacje o subskrypcji 

Sekcja Ostatnio używane w aplikacji Adobe Acrobat wyświetla wszystkie ostatnio używane dokumenty. Aby wyświetlić wszystkie dokumenty, kliknij Dokumenty.

Wyświetlanie wszystkich dokumentów

Kliknij w lewym okienku, jeśli chcesz wyświetlić pliki przechowywane w usłudze OneDrive lub aplikacji Teams i jej kanałach.

Wyświetlanie wszystkich dokumentów

W aplikacji Adobe Acrobat kliknij kartę Wszystkie narzędzia. Wszystkie aplikacje i narzędzia są wymienione na stronie. Narzędzia są pogrupowane według obiegów pracy: Konwertuj, Edytuj i Chroń.

Narzędzia programu Acrobat

Narzędzia konwertowania

Wszystkie narzędzia związane z następującymi zadaniami są dostępne w sekcji Narzędzia konwertowania:

 • Skonwertuj dokument Microsoft Office (Word, Excel lub PowerPoint) na format PDF
 • Skonwertuj plik PDF na format Microsoft Office lub inny
 • Kompresuj plik PDF

Chroń

 • Funkcja Chroń plik PDF pozwala zabezpieczyć plik PDF hasłem

Narzędzia edycji

Wszystkie narzędzia związane z poniższymi zadaniami są dostępne w opcji sekcji Narzędzia edycji:

 • Przenoś, usuwaj, wstawiaj i obracaj strony w plikach PDF
 • Scalaj wiele plików w jeden plik PDF
 • Dodaj komentarze do pliku PDF
 • Przekształcaj zeskanowane pliki PDF w edytowalne pliki
Uwaga:

Po użyciu narzędzi online aplikacji Acrobat kliknięcie wynikowego pliku PDF powoduje otwarcie go w aplikacji Adobe Acrobat. Jeśli wynikowy plik nie jest plikiem PDF, zostanie otwarty w macierzystym programie obsługi plików firmy Microsoft.

Aby dokonać konwersji pliku PDF do formatu Word, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Wszystkie narzędzia kliknij Eksportowanie pliku PDF.

  Eksportowanie pliku PDF

 2. W oknie Eksportowanie pliku PDF wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać plik PDF, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj:

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane, z usługi OneDrive lub z aplikacji Teams i kanałów.
  • Dodaj pliki z komputera lub przeciągnij pliki i upuść je w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Eksportuj plik PDF na stronie Wszystkie narzędzia.
  Wybierz plik

 3. Wykonaj następujące czynności w wyskakującym oknie Eksportuj plik PDF, a następnie kliknij Eksportuj do.

  1. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Eksportuj do.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.
  Kliknij przycisk Eksportuj do


  Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Po zakończeniu zostanie wyświetlony symbol wyboru, a plik zostanie automatycznie zapisany w tej samej lokalizacji, co oryginalny plik PDF. Aby zapisać plik na komputerze, kliknij symbol zaznaczenia, a następnie kliknij ikonę pobierania.

  Pobieranie pliku

Na stronie głównej kliknij opcję Prześlij plik. Wybierz plik z konta Document Cloud lub przeciągnij plik i upuść go w oknie eksploratora, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Wybrany plik zostanie przekazany na Twoje konto OneDrive. 

Przesyłanie pliku

Aby przesłać plik do aplikacji Teams i jej kanałów, wybierz Dokumenty. W lewym panelu wybierz opcję Teams i kanały, a następnie kliknij Przekaż plik.

Przesyłanie pliku do aplikacji Teams i kanałów

Aby przesłać plik na swoje konto OneDrive, kliknij kartę Dokumenty. W lewym panelu wybierz OneDrive, a następnie kliknij Przekaż plik.

Przekaż plik do usługi OneDrive

W aplikacji Acrobat kliknij kartę Czat, aby użyć czatbota w celu wykonania następujących czynności:

 • Wpisz Powiadomienia wyłączone, aby przestać otrzymywać powiadomienia aplikacji Adobe Acrobat.
 • Wpisz Powiadomienia włączone, aby rozpocząć odbieranie powiadomień aplikacji Adobe Acrobat.
 • Wpisz Zaloguj się, aby zalogować się do swojego konta Adobe.
 • Wpisz Wyloguj się, aby wylogować się z konta Adobe
 • Wpisz Opinie, a następnie przekaż nam swoją opinię. 

Często zadawane pytania

Przy próbie przypięcia dużego pliku jako karty może wystąpić błąd „Nie można zapisać ustawień karty. Spróbuj ponownie”.

Nie można udostępnić jako błąd karty

Rozwiązanie

Błąd występuje, gdy aplikacja Acrobat oczekuje na zakończenie wysyłania pliku w celu przypięcia go jako karty. Kliknij przycisk Zapisz, jeśli jest włączony do momentu wysłania pliku do kanału.

 • Wystąpił błąd podczas klikania opcji Udostępnij kopię, aby udostępnić plik.
Błąd podczas wybierania pliku w bieżącym kanale

 • Podczas nawigowania do różnych folderów w eksploratorze plików wystąpił błąd.
Błąd podczas nawigowania do plików lub folderów

 • Podczas pobierania plików kanałów wystąpił błąd.
Błąd podczas pobierania plików kanałów

Rozwiązanie

Wyżej wymienione błędy występują, jeśli interfejs API aplikacji Microsoft Graph jest uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, odśwież stronę lub zamknij okno dialogowe i ponów operację.

Rozwiązanie

Aby wyświetlić ekran logowania IMS, należy wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek przeglądarki.

Błąd zatwierdzania przez administratora

Rozwiązanie

Skontaktuj się z administratorem organizacji lub administratorem dzierżawy, aby udzielić odpowiednich praw.

Plik musi mieć rozmiar mniejszy niż 50 MB, aby można było udostępnić komentowanie. Jeśli rozmiar pliku przekracza 50 MB, dodane komentarze nie są zapisywane w dokumencie, a komentarze nie będą widoczne w pobranym pliku.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto