Instalator aplikacji Creative Cloud utknął | Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Jeśli instalator aplikacji Creative Cloud utknął po wielu próbach rozwiązywania problemów, wypróbuj poniższe zaawansowane rozwiązania.

 Spróbuj najpierw. Naprawienie lub odinstalowywanie aplikacji Creative Cloud na komputer zwykle rozwiązuje ten problem.

Upewnij się, że połączenie nie jest zablokowane

Złej jakości połączenie WIFI, oprogramowanie antywirusowe lub zapory mogą uniemożliwić zakończenie instalacji.

Spróbuj użyć innego połączenia

Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe i spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Informacje na temat tymczasowego wyłączania ochrony antywirusowej można znaleźć w dokumentacji antywirusa.

Skonfiguruj zaporę programową

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

  • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól aplikacji Creative Cloud na komputer na uzyskanie dostępu do Internetu.
  • Jeśli nie pojawi się monit, tymczasowo wyłącz zaporę i ponów próbę instalacji. (Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.)

Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.

Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

Użyj narzędzia Creative Cloud Cleaner

Jeśli nadal masz problemy z instalacją, wypróbuj narzędzie Creative Cloud Cleaner. Usuwa ono rekordy instalacji i uszkodzone pliki, które powodują problemy z instalacją. Dowiedz się, jak pobrać i uruchomić narzędzie Creative Cloud Cleaner.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?