Rozwiązywaniu problemów z aktywacją | Subskrypcja programu Acrobat

Dowiedz się, jak aktywować program Acrobat i rozwiązywać problemy z aktywacją.

Aktywacja lub dezaktywacja programu Acrobat

 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.

 2. Otwórz program Acrobat i wykonaj następujące czynności:

  • Aby aktywować: W menu Pomoc wybierz opcję Zaloguj się. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć proces logowania.
  • Aby dezaktywować: W menu Pomoc wybierz opcję Wyloguj <Identyfikator Adobe ID użytkownika >. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć proces wylogowania.

Aktywacja subskrypcji w wersji próbnej — wyloguj się i zaloguj do programu Acrobat

Jeżeli użytkownik zakupił subskrypcję programu Acrobat za pomocą identyfikatora Adobe ID i nie może aktywować programu Acrobat, powinien postępować zgodnie z krokami poniżej, aby aktywować kopię programu Acrobat z wersji próbnej do subskrypcji:

Spróbuj wykonać następujące kroki:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.

 2. W programie Acrobat wybierz opcję PomocWyloguj <Identyfikator Adobe ID użytkownika>.

  Opcja wylogowania w menu Pomoc

 3. Kliknij opcję Wyloguj się.

  Okno dialogowe wylogowania

 4. Z menu wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się.

  Opcja logowania w menu Pomoc

 5. Kliknij opcję Zaloguj się teraz.

  Okno dialogowe logowania

 6. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego do zakupu subskrypcji programu Acrobat.

  Okno dialogowe logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID

 7. Po zalogowaniu kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie uruchom ponownie program Acrobat.

  Okno dialogowe Dziękujemy

  Uwaga:

  Jeśli zakupiono numer seryjny programu Acrobat, należy pobrać i zainstalować oddzielny plik instalacyjny programu Acrobat.

Zapętlone logowanie — Program Acrobat wielokrotnie wyświetla monit o logowanie

Upewnij się, że data systemowa urządzenia jest poprawna, a identyfikator Adobe ID używany do logowania ma ważną subskrypcję Acrobat. Więcej rozwiązań można znaleźć w sekcji Program Acrobat wielokrotnie wyświetla monit o zalogowanie
.

Nie można się zalogować do programu Acrobat, który pozostaje w stanie oczekiwania z pustym ekranem

Spróbuj wykonać następujące kroki:

 1. Zamknij okno logowania do programu Acrobat.

 2. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.

 3. Otwórz program Acrobat i ponownie spróbuj się zalogować.

Niestety, coś poszło nie tak, błąd podczas otwierania programu Acrobat (macOS)

Coś poszło nie tak

Aby rozwiązać błąd, wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli masz numer seryjny, upewnij się, że aktywowano go na urządzeniu używającego narzędzia APTEE i pliku „prov.xml”.

 • Jeśli masz licencję (subskrypcję) na określonego użytkownika, uruchom program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID, aby aktywować subskrypcję. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij aplikację Acrobat/Acrobat Reader, jeśli jest uruchomiona.

  2. Pobierz plik AcrobatNGLEnableTool.zip — kliknij przycisk Pobierz plik. Wyodrębnij plik .zip.

   Pobierz

  3. Otwórz program Terminal i uruchom następujące polecenie — wpisz pełną ścieżkę do pliku i naciśnij klawisz Return:

   $ chmod 775 <Ścieżka do narzędzia>

   $ <Ścieżka do narzędzia>

   Jeśli na przykład 

   <Nazwa urządzenia> ~ % chmod 775 /Users/<username>/Desktop/AcroNGLEnableTool

   <Nazwa urządzenia> ~ % /Users/<username>/Desktop/AcroNGLEnableTool

  4. Zamknij program Terminal i uruchom program Acrobat.

Częste kody błędów i rozwiązania

Kod błędu

Rozwiązanie

SERIAL_NUMBER_OVERACTIVATION_EXPIRED

Próbujesz aktywować program Acrobat na więcej niż dwóch komputerach. Wyloguj się na tym urządzeniu i

 • Wypróbuj inny identyfikator Adobe ID lub
 • Dezaktywuj program Acrobat na poprzednim komputerze i spróbuj zalogować się ponownie przy użyciu tego samego identyfikatora na tym komputerze.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Problemy z dezaktywacją.

SERIAL_NUMBER_SIGN_IN

Uruchom ponownie program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID, gdy pojawi się monit, by aktywować program Acrobat.

TRIAL_BONUS_WF

Odinstaluj i zainstaluj ponownie program Acrobat z nowym numerem seryjnym.

EAMES_REACTIVATION

Wylogowano Cię z serwera Adobe. Uruchom ponownie program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

EAMES_EXPIRED

Uprawnienie zostało anulowane. Skontaktuj się z administratorem IT.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto