Wyloguj się i zaloguj do programu Acrobat DC

Jeżeli użytkownik zakupił subskrypcję programu Acrobat za pomocą identyfikatora Adobe ID i nie może aktywować programu Acrobat, powinien postępować zgodnie z krokami poniżej, aby aktywować kopię programu Acrobat z wersji próbnej do subskrypcji:

 1. Wybierz kolejno opcje PomocWyloguj <Your Adobe ID>.

  Opcja wylogowania w menu Pomoc
 2. Kliknij opcję Wyloguj się.

  Okno dialogowe wylogowania
 3. Z menu wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się.

  Opcja logowania w menu Pomoc
 4. Kliknij opcję Zaloguj się teraz.

  Okno dialogowe logowania
 5. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego do zakupu subskrypcji programu Acrobat.

  Okno dialogowe logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID
 6. Po zalogowaniu kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie uruchom ponownie program Acrobat.

  Okno dialogowe Dziękujemy

  Uwaga:

  Jeśli zakupiono numer seryjny programu Acrobat DC, należy pobrać i zainstalować oddzielny plik instalacyjny programu Acrobat.

  Program Acrobat został teraz aktywowany. Jeśli nadal będą pojawiać problemy z aktywacją, zapoznaj się z poniższymi dokumentami.

Powiązane łącza

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online