Dowiedz się, w jaki sposób możesz zrealizować zakup programu Adobe, przekształcić kod realizacji na numer seryjny, użyć kodu realizacji do aktywacji członkostwa w usłudze Adobe Creative Cloud lub subskrybowania programu Acrobat DC i nie tylko.

W przypadku zakupu produktu Adobe od sprzedawcy lub sprzedawcy Adobe możesz otrzymać kod realizacji. Wykorzystaj ten kod, aby móc rozpocząć korzystanie z produktu.

Firma Adobe oferuje różne rodzaje produktów i kodów realizacji. Przejrzyj poniższe opcje i wybierz odpowiednią ofertę, aby wyświetlić informacje na temat realizowania kodu.

Jeśli nie masz pewności, kodem jakiego typu dysponujesz, zobacz Typy kodów.

Subskrypcja – Wersja komercyjna

 Odwiedź stronę Skorzystaj z członkostwa w usłudze Creative Cloud lub Skorzystaj z subskrypcji programu Acrobat DC.

 Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID. 

 Wpisz kod realizacji i kliknij pozycję Aktywuj członkostwo.

Przykład: Creative Cloud

Subskrypcja — wersja dla uczniów i nauczycieli

 Odwiedź stronę Skorzystaj z członkostwa w usłudze Creative Cloud.

 Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID. 

 Potwierdź swój status akademicki, wypełniając dołączony formularz.

Przykład: Creative Cloud — wersja dla uczniów i nauczycieli


Produkt detaliczny nieobjęty subskrypcją

 Odwiedź stronę Zrealizuj zakup.

 Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID.

Wprowadź kod realizacji produktu i kliknij przycisk Zrealizuj.

Przykład: Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate

Produkt edukacyjny nieobjęty subskrypcją

 Jesteś w Ameryce Północnej? Odwiedź stronę weryfikowania uprawnień. Nie jesteś w Ameryce Północnej? Przejdź do portalu obsługi klienta Adobe.

 Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID.

 Potwierdź swój status akademicki. 

Przykład: Acrobat Professional 2017


Zrealizuj kod

W zależności od planu lub produktu, którego kod chcesz zrealizować, wybierz jedną z następujących opcji:

Subskrypcja — wersja komercyjna

Wymagany kod realizacji

 1. Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID.

 2. Wpisz kod realizacji i kliknij pozycję Aktywuj członkostwo.

  Realizacja kodu
  Realizacja kodu

 3. Zaakceptuj warunki.

 4. Na stronie karty kredytowej wprowadź dane karty kredytowej i kliknij przycisk Zapisz. Aby pominąć wprowadzanie danych karty kredytowej, kliknij przycisk Przypomnij mi później. Wprowadzenie danych karty kredytowej pomaga zapewnić ciągłość subskrypcji.

   

 5. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie.

Uwaga:

Jeśli masz już istniejącą subskrypcję, zobacz sekcję Mam aktywną subskrypcję. Jak użyć kodu realizacji?

Subskrypcja — wersja dla uczniów i nauczycieli

Wymagany kod realizacji

 1. Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID.

 2. Potwierdź swój status akademicki, wypełniając formularz.

  Realizacja kodu
  Realizacja kodu

 3. Wprowadź kod realizacji.

 4. Zaakceptuj Warunki.

 5. Na stronie karty kredytowej wprowadź dane karty kredytowej i kliknij przycisk Zapisz. Aby pominąć wprowadzanie danych karty kredytowej, kliknij przycisk Przypomnij mi później. Wprowadzenie danych karty kredytowej pomaga zapewnić ciągłość subskrypcji.

 6. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie.

Uwaga:

Jeśli masz już istniejącą subskrypcję, zobacz sekcję Mam aktywną subskrypcję. Jak użyć kodu realizacji?

Produkt detaliczny nieobjęty subskrypcją

Wymagany kod realizacji

Wykonaj poniższe działania, aby pobrać numer seryjny wymagany do zainstalowania oprogramowania:

 1. Odwiedź stronę Zrealizuj zakup.

 2. Zaloguj się lub utwórz identyfikator Adobe ID.

 3. Wpisz kod realizacji i kliknij pozycję Zrealizuj.

 4. Zapisz wyświetlony numer seryjny.

 5. Wprowadź numer seryjny po wyświetleniu monitu podczas instalacji.

 6. Zachowaj kod realizacji w celu zapewnienia przyszłego dostępu do numeru seryjnego na wypadek konieczności ponownej instalacji oprogramowania.

Uwaga:

Kody realizacji i numery seryjne nie są wymienne. Pamiętaj o wprowadzeniu numeru seryjnego podczas instalacji. 

Produkt edukacyjny nieobjęty subskrypcją

Wymagany kod produktu

Potwierdź swoje uprawnienia do korzystania z wersji wieczystej dla uczniów/nauczycieli przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania.

Jeśli znajdujesz się w Ameryce Północnej, przejdź do strony weryfikacji uprawnień, wprowadź kod produktu i wypełnij formularz weryfikacji ucznia/nauczyciela.  Numer seryjny zostanie wysłany w ciągu 1-2 dni roboczych.  

Jeśli znajdujesz się poza Ameryką Północną, wypełnij formularz weryfikacji ucznia/nauczyciela znajdujący się w Portalu obsługi klienta.Numer seryjny zostanie wysłany w ciągu 2-4 dni.

Możesz pobrać i zainstalować oprogramowanie Adobe dla uczniów i nauczycieli w wersji próbnej, zanim otrzymasz numer seryjny od Adobe.

W wersji próbnej możesz używać oprogramowania przez ograniczony czas. Aby kontynuować korzystanie z oprogramowania dla uczniów i nauczycieli po zakończeniu okresu próbnego, wymagany jest numer seryjny.  

Mam aktywną subskrypcję. Jak użyć kodu realizacji?

Jeśli masz już aktywną subskrypcję, nadal możesz użyć kodu realizacji dla tej samej subskrypcji lub innej subskrypcji. W zależności od tego, czy subskrypcja została zakupiona z tym samym lub innym identyfikatorem Adobe ID, kod realizacji jest dostosowywany do bieżącej subskrypcji na różne sposoby.

Wybierz poniższą opcję, która dotyczy Twojego zakupu:

Jeśli subskrypcję zakupiono za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID

Jeśli masz już ten sam plan lub produkt i zrealizujesz go za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID:  

 • Jeśli masz Plan roczny opłacany co miesiąc, firma Adobe przestaje obciążać Twoją kartę kredytową po realizacji kodu. Firma Adobe wznowi obciążanie karty kredytowej po wygaśnięciu okresu subskrypcji kodu realizacji.
 • Jeśli masz Plan roczny przedpłacony, kod realizacji jest dodany na koniec opłaconego okresu subskrypcji.

Uwaga:

Jeśli zrealizujesz kod realizacji z tym samym identyfikatorem Adobe ID dla innego produktu, subskrypcja będzie działać równolegle z istniejącą subskrypcją. Przykładem jest sytuacja, w której masz istniejącą subskrypcję planu Creative Cloud Photography z 20 GB miejsca na przechowywanie. Masz jednak kod realizacji na plan Creative Cloud Wszystkie aplikacje. W takim przypadku, jeśli wykorzystasz kod realizacji, subskrypcja Creative Cloud Wszystkie aplikacje działa równolegle z istniejącym planem Creative Cloud Photography.

Jeśli subskrypcję zakupiono za pomocą innego identyfikatora Adobe ID

Jeśli zrealizujesz kod realizacji z tym innym identyfikatorem Adobe ID dla tego samego lub innego planu lub produktu, subskrypcja będzie działać równolegle z istniejącą subskrypcją.

Jeśli subskrypcję zakupiono u odsprzedawcy

Możesz wykupić subskrypcję u dowolnego odsprzedawcy, który rozprowadza produkty Adobe za pomocą kodów realizacji. W takim przypadku realizacja działa w ten sam sposób, co w przypadku subskrypcji zakupionej z witryny Adobe, chyba że plan płatności do Plan roczny opłacany miesięcznie. Ten plan nie jest sprzedawany za pośrednictwem kanału odsprzedawcy.

Jeśli przebywasz w kraju obsługiwanego przez firmę Digital River

W niektórych krajach klienci firmy Adobe są obsługiwani przez firmę Digital River, autoryzowanego odsprzedawcę Adobe. Tu znajduje się lista krajów obsługiwanych przez firmę Digital River

Jeśli obecną subskrypcję zakupiono z witryny Adobe, podczas próby realizacji kodu pojawia się komunikat o błędzie „NIEPRAWIDŁOWY KOD”. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Skontaktuj się z Obsługą klienta firmy Adobe, aby anulować istniejącą płatną subskrypcję przed datą automatycznego odnowienia. Zrealizuj kod realizacji 24 godziny po anulowaniu, za pomocą tego samego kodu Adobe ID.
 • Zrealizuj kod realizacji za pomocą innego identyfikatora Adobe ID.W takim wypadku opłacona subskrypcja nadal odnawia się automatycznie i działa równolegle do nowej subskrypcji pod innym identyfikatorem Adobe ID.

Jeśli zakupiono istniejącą subskrypcję od odsprzedawcy (nie z witryny Adobe) i otrzymano kod realizacji w kraju, gdzie możliwy jest też bezpośredni zakup z witryny Adobe:

 • Subskrypcja zostanie przedłużona, jeśli masz ten sam produkt i dokonasz realizacji tym samym identyfikatorem Adobe ID.

Uwaga:

Nie można zakupić planu subskrypcji ADM u odsprzedawcy. Ten plan nie jest sprzedawany za pośrednictwem kanału odsprzedawcy.

Jeśli masz plan subskrypcji PUF, okres kodu realizacji jest dodawany na koniec opłaconego okresu subskrypcji.

 • Jeśli zrealizujesz kod realizacji z tym samym identyfikatorem Adobe ID dla innego produktu, subskrypcja będzie działać równolegle z istniejącą subskrypcją.
 • Jeśli zrealizujesz kod realizacji z tym samym identyfikatorem Adobe ID dla tego samego produktu lub innego produktu, subskrypcja będzie działać równolegle z istniejącą subskrypcją.

Rozwiązywanie problemów związanych z kodem realizacji

Szukasz szybkich odpowiedzi? Poniżej przedstawiono typowe pytania i rozwiązania.

Mój kod realizacji jest nieprawidłowy. Co się dzieje?

Wypróbuj poniższe rozwiązania:

 • Sprawdź, czy kod został prawidłowo wpisany. Kody realizacji zawierają litery i liczby. Można łatwo pomylić niektóre liczby i litery, takie jak zero i jeden z literami „O” i „I”.
 • Upewnij się, że wpisujesz kod na prawidłowej stronie realizacji. Być może wprowadzono kod realizacji produktu wieczystego zamiast subskrypcji lub subskrypcji zamiast produktu wieczystego. Upewnij się, że wpisujesz kod na stronie realizacji podanej na wkładce, karcie lub w wiadomości e-mail. Przejdź do strony Realizacja kodu realizacji w przypadku produktów komercyjnych objętych subskrypcją lub Realizacja zakupu w przypadku produktów komercyjnych objętych licencją wieczystą.
 • Spróbuj zrealizować kod w innej przeglądarce.
 • Upewnij się, że wpisywany kod jest kodem realizacji a nie kodem innego typu. Inne kody — takie jak kod numeryczny UPC znajdujący się na wkładce, karcie lub w wiadomości e-mail — nie stanowią kodów realizacji. Aby upewnić się, że faktycznie masz kod realizacji, zapoznaj się z tematem Typy kodów.
 • Uzyskiwanie dostępu do danych konta. Subskrypcja lub produkt mogą być dostępne i zarejestrowane na koncie Adobe. Więcej informacji na temat konta Adobe ID można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Nie mogę odnaleźć nalepki z kodem realizacji.

24-cyfrowy kod realizacji można znaleźć pod srebrną zdrapywaną etykietą na karcie produktu, wkładce dołączonej do opakowania produktu lub w treści wiadomości e-mail, jeśli nie zakupiono fizycznej wersji produktu. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli produkt nie zawiera kodu realizacji.

Pomoc! Występuje ten błąd: „Ups!” Karta została zakupiona w kraju niezgodnym z Twoim identyfikatorem Adobe ID. Możesz spróbować zalogować się za pomocą innego identyfikatora Adobe ID lub skontaktować się z nami.”

Wyświetlany jest monit o numer seryjny podczas próby uruchamiania aplikacji lub logowania na konto usługi Creative Cloud. Użytkownik myślał, że nie potrzebuje numeru seryjnego do korzystania z usługi Creative Cloud.

To prawda — numer seryjny nie jest wymagany. Aczkolwiek może on być potrzebny do aktywacji członkostwa w usłudze Creative Cloud.

Rozwiązania problemu można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemu, gdy aplikacja Creative Cloud wymaga podania numeru seryjnego.

Typy kodów

Kod Opis Przykład
Kod realizacji Kod realizacji składa się z 24 znaków alfanumerycznych J72D-I83E-N87F-213E-B980-K915
Kod produktu Kod produktu może zawierać 19 cyfr lub też 21 lub 22 znaki alfanumeryczne.
 • Liczba 19-cyfrowa: 000-6219-8721-6757-3308
 • Przykład kodu z 21 znakami alfanumerycznymi: PREP2-8725-0927-7937-6725
 • Przykład kodu z 22 znakami alfanumerycznymi: APROM2-5305-3616-9318-0982
Numer seryjny Numer seryjny składa się z 24 cyfr. 8721-0892-0867-4459-9223-2874

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online