Aplikacje Creative Cloud nie wymagają podawania numeru seryjnego. Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby naprawić błąd.

Błąd numeru seryjnego może być spowodowany problemem z połączeniem lub konfiguracją. Wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania, aż logowanie będzie znowu możliwe.

Czy widzisz dwa logo Adobe?

Jeśli widzisz dwa znaki logo Adobe, oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji.Następnie zaloguj się ponownie do aplikacji Creative Cloud. 

Nie widzisz logo Adobe?

Sprawdź połączenie z Internetem i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do serwerów aktywacyjnych Adobe. Logowanie do aplikacji wymaga bezpiecznego połączenia. Następnie spróbuj zalogować się ponownie do aplikacji Creative Cloud. 

Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania, przeczytaj artykuł jak zalogować się do aplikacji (aktywować ją).

Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że Twoja subskrypcja Creative Cloud jest aktywna.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę konta w prawym górnym rogu, a następnie wybierz polecenie Wyloguj się.

  Ekran wylogowania
  Ekran wylogowania

   Czy Twój ekran wygląda inaczej? Patrz: instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer. 

 3. Zaloguj się ponownie na konto Creative Cloud.

 4. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Wybierz opcję Aktualizuj.

Sprawdź szczegóły płatności

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

 2. W sekcji Moje plany wybierz opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem
  Zarządzaj planem
 3. Na stronie szczegółów planu, w sekcji Informacje dotyczące płatności wybierz opcję Zarządzaj płatnością.

  Kliknij przycisk Zarządzaj płatnością
  Kliknij przycisk Zarządzaj płatnością
 4. Potwierdź, że Twoje szczegóły płatności, adres rozliczeniowy i numer telefonu są poprawne. Uzyskaj pomoc przy aktualizacji informacji rozliczeniowych.

  Uwaga:

  Używasz karty firmowej? Wprowadź imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Sprawdź imię i nazwisko oraz adres, kontaktując się z posiadaczem karty lub działem finansowym firmy.

Jeśli zakupiono subskrypcję wyłącznie w języku angielskim, należy sprawdzić, czy domyślne ustawienie językowe w programie Creative Cloud Desktop to „Angielski (międzynarodowy)”.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę konta w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Preferencje na obrazie
  Preferencje

   Czy Twój ekran wygląda inaczej? Patrz: instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer. 

 3. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym.

 4. W obszarze Domyślny język instalacji upewnij się, że wybrano angielski (międzynarodowy).

  Zmień domyślny język aplikacji na angielski
 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować zmiany.

Niedokładny zegar systemowy na komputerze może wywołać problemy z aktywacją. Upewnij się, że zegar systemowy komputera jest ustawiony na prawidłową datę i godzinę.