Aplikacje Creative Cloud wymagają podania numeru seryjnego

Aplikacje Creative Cloud nie wymagają podawania numeru seryjnego. Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby naprawić błąd.

Błąd numeru seryjnego może być spowodowany problemem z połączeniem lub konfiguracją. Wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania, aż logowanie będzie znowu możliwe.

Czy widzisz dwa logo Adobe?

Jeśli widzisz dwa znaki logo Adobe, oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji.Następnie zaloguj się ponownie do aplikacji Creative Cloud. 

Nie widzisz logo Adobe?

Sprawdź połączenie z Internetem i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do serwerów aktywacyjnych Adobe. Logowanie do aplikacji wymaga bezpiecznego połączenia. Następnie spróbuj zalogować się ponownie do aplikacji Creative Cloud. 

Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że Twoja subskrypcja Creative Cloud jest aktywna.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wyloguj się.

  Menu Konto z opcjami takimi jak Preferencje, Wyloguj się i liczba miesięcznych kredytów generatywnych na funkcje generatywnej SI.
  Pomyślnie wylogowano z konta.

  Ekran wygląda inaczej?

  Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop. 

 3. Zaloguj się ponownie na konto Creative Cloud.

 4. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Wybierz opcję Aktualizuj.

Sprawdź szczegóły płatności

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

 2. Wybierz opcję Edytuj rozliczenia i płatności.

  Edytuj szczegóły rozliczeń i płatności
  Zostanie otwarte okno umożliwiające dodanie nowych szczegółów płatności lub edycję dodanych informacji.

 3. Wybierz opcję Dodaj nową albo Edytuj.

  Edytuj szczegóły płatności
  Możesz dodać na koncie wiele szczegółów płatności.

 4. Potwierdź, że Twoje szczegóły płatności, adres rozliczeniowy i numer telefonu są poprawne. Uzyskaj pomoc przy aktualizacji informacji rozliczeniowych.

  Używasz karty firmowej? Wprowadź imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Sprawdź imię i nazwisko oraz adres, kontaktując się z posiadaczem karty lub działem finansowym firmy.

Jeśli zakupiono subskrypcję wyłącznie w języku angielskim, należy sprawdzić, czy domyślne ustawienie językowe w programie Creative Cloud Desktop to „Angielski (międzynarodowy)”.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Menu Konto z opcjami takimi jak Preferencje, Wyloguj się i liczba miesięcznych kredytów generatywnych na funkcje generatywnej SI.
  Zostanie otwarte okno Preferencje.

  Ekran wygląda inaczej?

  Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop. 

 3. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym.

 4. W obszarze Domyślny język instalacji upewnij się, że wybrano angielski (międzynarodowy), a następnie wybierz Gotowe.

  Karta Aplikacje w oknie Preferencje ze szczegółowymi informacjami, takimi jak lokalizacja instalacji i domyślny język instalacji.
  Domyślny język instalacji aplikacji Creative Cloud został zmieniony. Można też zmienić ustawienia lokalizacji instalacji i automatycznej aktualizacji.

Niedokładny zegar systemowy na komputerze może powodować problemy z aktywacją. Upewnij się, że zegar systemowy komputera jest ustawiony na prawidłową datę i godzinę.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?