Do zalogowania aplikacje Creative Cloud używają identyfikatora Adobe ID, a nie numeru seryjnego. Jeśli w aplikacji Creative Cloud zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru seryjnego, wykonaj następujące działania, aby rozwiązać ten problem:

Sprawdź połączenie z Internetem

 1. Aby sprawdzić, czy można połączyć się z serwerami aktywacji Adobe.

  Jeśli widzisz dwa znaki logo Adobe, oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji
  Tekst kroku. Spróbuj zalogować się w swojej aplikacji

 2. Jeśli nadal występują problemy z logowaniem, kliknij to łącze.

  Jeśli widzisz informację, że test się powiódł, masz dostęp do serwerów aktywacji. Teraz spróbuj zalogować się w swoim oprogramowaniu.

Sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud na komputer.

  Ikona Creative Cloud
 2. W menu Profil kliknij polecenie Wyloguj się.

  Wylogowywanie
 3. Aby ponownie się zalogować, wprowadź identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Zaloguj się
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

 5. W menu podręcznym wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Alt+R (Windows) lub Command+Option+R (Mac OS), można także odświeżyć aplikację Creative Cloud na komputer oraz sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji
 6. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Potwierdź dane konta

Zweryfikuj dane płatnika

 1. Zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  W przypadku problemów z zalogowaniem, przeczytaj informacje na temat Rozwiązywania problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem.

 2. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij kartę Plany.

  Kliknij kartę Plany
 3. W sekcji Moje plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Kliknij przycisk Zarządzaj planem
 4. Na stronie szczegółów planu, w sekcji Plan i płatności, kliknij opcję Zarządzaj płatnością.

  Kliknij przycisk Zarządzaj płatnością
 5. Sprawdź, czy zostały poprawnie wprowadzone (bez spacji ani myślników) następujące informacje: numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności karty, adres rozliczeniowy oraz numer telefonu. Uzyskaj pomoc przy aktualizacji informacji rozliczeniowych.

  Używasz firmowej karty?
  Pamiętaj, żeby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Sprawdź imię i nazwisko oraz adres, kontaktując się z posiadaczem karty lub działem finansowym firmy.

 6. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij opcję Komunikacja.

 7. W lewym okienku kliknij opcję Komunikacja marketingowa. Następnie w sekcji Preferencje kontaktowe sprawdź, czy Twój kod pocztowy jest prawidłowy i zgodny z adresem powiązanym z Twoją kartą kredytową.

Sprawdź datę urodzenia

Brak daty urodzenia lub błędna data może wpłynąć na uprawnienia do korzystania z usługi Creative Cloud.

 1. Zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  W przypadku problemów z zalogowaniem, przeczytaj informacje na temat Rozwiązywania problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem.

 2. Jeśli wyświetli się monit, wpisz swoją datę urodzenia i kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli Twoja data urodzenia nie została zaakceptowana, oznacza to, że Twój wiek nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych usługi CC. Patrz: Błąd: Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud.

 3. Aby zmienić datę urodzenia, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji przeglądarki) i spróbuj ponownie. Alternatywnie spróbuj użyć innej przeglądarki. Może być konieczne odczekanie 24 godzin przed wpisaniem nowej daty urodzenia.

Sprawdź ustawienia komputera

Ustaw język na angielski (międzynarodowy)

W przypadku zakupu angielskojęzycznej wersji subskrypcji należy upewnić się, że domyślnym językiem w aplikacji Creative Cloud na komputer jest angielski (międzynarodowy).

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu Apple (Mac OS), aby uruchomić aplikację Creative Cloud na komputer.

  Ikona Creative Cloud
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Preferencje.

  Preferencje
 3. Wybierz pozycję Creative Cloud, a następnie kliknij kartę Aplikacje.

 4. Z menu Język aplikacji wybierz pozycję Angielski (międzynarodowy).

Sprawdź, czy data i godzina na komputerze są poprawnie ustawione

Niedokładny zegar systemowy na komputerze może wywołać problemy z aktywacją. Czy ostatnio resetowano datę i godzinę na komputerze? Sprawdź, czy na zegarze systemowym na komputerze ustawiona została poprawna data i godzina.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online