Do zalogowania aplikacje Creative Cloud używają identyfikatora Adobe ID, a nie numeru seryjnego. Jeśli aplikacja Creative Cloud wyświetla monit o podanie numeru seryjnego, wypróbuj podane metody rozwiązania tego problemu.

Uwaga:

Jeśli występują problemy związane z wygasłymi numerami seryjnymi usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw, więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Sprawdź połączenie z Internetem

 1. Ustal czy masz dostęp do serwerów aktywacyjnych Adobe.

  Jeśli widzisz dwa znaki logo Adobe, oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji. Spróbuj zalogować się w swojej aplikacji.

 2. Jeśli nadal występują problemy z logowaniem, kliknij to łącze.

  Komunikat o pomyślnym zakończeniu testu oznacza, że masz dostęp do serwerów aktywacji. Teraz spróbuj zalogować się w swoim oprogramowaniu.

Sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się w pasku zadań (Windows) lub menu Apple (macOS), aby otworzyć konsolę Creative Cloud.

 2. W menu Profil kliknij polecenie Wyloguj się.

  Ekran wylogowania
  Ekran wylogowania

 3. Aby ponownie się zalogować, wprowadź identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 4. Kliknij ikonę trzech ustawionych pionowo kropek w prawym górnym rogu.

 5. W menu podręcznym wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Można również odświeżyć konsolę Creative Cloud i sprawdzić dostępność aktualizacji, naciskając klawisze Ctrl+Alt+R (Windows) lub Command+Option+R (Mac OS).

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji
  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji

 6. Jeśli nie masz najnowszej wersji konsoli Creative Cloud, zostanie wyświetlony monit o jej uaktualnienie. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Potwierdź dane konta

Zweryfikuj dane płatnika

 1. Zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  W przypadku problemów z zalogowaniem, przeczytaj informacje na temat Rozwiązywania problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem.

 2. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij kartę Plany.

  Kliknij kartę Plany
 3. W sekcji Moje plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem
  Zarządzaj planem

 4. Na stronie szczegółów planu, w sekcji Plan i płatności, kliknij opcję Zarządzaj płatnością.

  Kliknij przycisk Zarządzaj płatnością
  Kliknij przycisk Zarządzaj płatnością
 5. Sprawdź, czy zostały poprawnie wprowadzone (bez spacji ani myślników) następujące informacje: numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności karty, adres rozliczeniowy oraz numer telefonu. Uzyskaj pomoc przy aktualizacji informacji rozliczeniowych.

  Uwaga:

  Używasz karty firmowej? Pamiętaj, aby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Sprawdź imię i nazwisko oraz adres, kontaktując się z posiadaczem karty lub działem finansowym firmy.

 6. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij opcję Komunikacja.

 7. W lewym okienku kliknij opcję Komunikacja marketingowa. Następnie w sekcji Preferencje kontaktowe sprawdź, czy Twój kod pocztowy jest prawidłowy i zgodny z adresem powiązanym z Twoją kartą kredytową.

Sprawdź datę urodzenia

Brak daty urodzenia lub błędna data może wpłynąć na uprawnienia do korzystania z usługi Creative Cloud.

 1. Zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  W przypadku problemów z zalogowaniem, przeczytaj informacje na temat Rozwiązywania problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem.

 2. Jeśli wyświetli się monit, wpisz swoją datę urodzenia i kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli Twoja data urodzenia nie została zaakceptowana, oznacza to, że Twój wiek nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych usługi CC. Patrz: Błąd: Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud.

 3. Aby zmienić datę urodzenia, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji przeglądarki) i spróbuj ponownie. Alternatywnie spróbuj użyć innej przeglądarki. Może być konieczne odczekanie 24 godzin przed wpisaniem nowej daty urodzenia.

Sprawdź ustawienia komputera

Ustaw język na angielski (międzynarodowy)

Jeśli nabyto subskrypcję wyłącznie w języku angielskim, należy sprawdzić, czy domyślne ustawienie językowe w konsoli Creative Cloud to „Angielski (międzynarodowy)”.

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu Apple (Mac OS), aby uruchomić konsolę Creative Cloud.

 2. Kliknij trzy ustawione pionowo kropki w prawym górnym rogu i wybierz opcję Preferencje.

  Preferencje na obrazie
  Preferencje

 3. Wybierz pozycję Creative Cloud, a następnie kliknij kartę Aplikacje.

 4. Z menu Język aplikacji wybierz pozycję Angielski (międzynarodowy).

Sprawdź, czy data i godzina na komputerze są poprawnie ustawione

Niedokładny zegar systemowy na komputerze może wywołać problemy z aktywacją. Czy ostatnio resetowano datę i godzinę na komputerze? Sprawdź, czy na zegarze systemowym na komputerze ustawiona została poprawna data i godzina.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online