W tej sekcji podano informacje o sposobie instalowania i aktywacji aplikacji Creative Cloud do wykorzystania na nowym komputerze lub urządzeniu.

Aby zainstalować aplikacje Creative Cloud na nowym komputerze, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Na nowym komputerze przejdź do strony Katalog aplikacji Creative Cloud.

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie.  

 2. Na stronie Katalog aplikacji Creative Cloud odszukaj łącze do pobierania aplikacji Creative Cloud Desktop i kliknij opcję Pobierz.

  Pobieranie aplikacji Creative Cloud Desktop
  Pobieranie aplikacji Creative Cloud Desktop
 3. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

  macOS: Pobrany plik ma nazwę Creative_Cloud_Installer.dmg

  Windows: Pobrany plik ma nazwę Creative_Cloud_Set-Up.exe.

 4. Gdy otworzy się okno instalatora, zaloguj się na swoje konto za pomocą identyfikatora Adobe ID oraz hasła.

  Plan indywidualny Creative Cloud można aktywować (zalogować się w nim) na maksymalnie dwóch komputerach jednocześnie. Jeśli już wcześniej zalogowano się na dwóch innych komputerach, to program poprosi o wylogowanie z jednego z nich.

 5. Rozpocznie się instalacja. Po zainstalowaniu programu Creative Cloud Desktop zostanie on automatycznie uruchomiony.

  Teraz będzie można używać aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze. 

Uwaga:

Nowe aplikacje można instalować bezpośrednio z programu Creative Cloud Desktop. Aby zainstalować nowe aplikacje, kliknij przycisk Zainstaluj obok aplikacji, które chcesz pobrać.

Często zadawane pytania

Indywidualna licencja Creative Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na więcej niż jednym komputerze, można je jednak aktywować (logować się do nich) tylko na dwóch komputerach, a korzystać z nich — tylko na jednym komputerze naraz. Więcej informacji: Na ilu komputerach można używać subskrypcji Creative Cloud?

Indywidualna licencja Document Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na więcej niż jednym komputerze, można je jednak aktywować (logować się do nich) tylko na dwóch komputerach, a korzystać z nich — tylko na jednym komputerze naraz. Więcej informacji: Instalowanie programu Acrobat DC na nowym komputerze

Produkty Elements można instalować na dwóch komputerach jednocześnie. Jeśli masz dostęp do starego komputera, możesz dezaktywować aplikację, wybierając polecenie Pomoc > Dezaktywuj lub Pomoc > Wyloguj. Spowoduje to usunięcie aktywacji ze starego komputera. Jeśli nie masz dostępu do starego komputera, skontaktuj się z nami.

W takim przypadku możesz się wylogować za pomocą strony Konto Adobe.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”, zobacz Błąd Creative Cloud: „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online