Informacje o tym, jak zainstalować, aktywować i wykorzystywać aplikacje Creative Cloud na nowym komputerze lub urządzeniu nawet w sytuacji, gdy nie ma już dostępu do poprzedniego komputera lub urządzenia.

Uwaga:

Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz usługę Creative Cloud, zobacz Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Instalowanie aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze

Kliknij jedną z opcji poniżej w zależności od tego, czy masz dostęp do poprzedniego komputera, na którym była używana subskrypcja. Następnie wykonaj podane instrukcje.

Jeśli poprzedni komputer jest dostępny

 1. Wyloguj się z Creative Cloud, aby dezaktywować aplikacje Creative Cloud na poprzednim komputerze.

 2. Na nowym komputerze zaloguj się na konto Adobe ID

 3. Na nowym komputerze przejdź do Katalogu aplikacji Creative Cloud i pobierz odpowiednie aplikacje.

Teraz będzie można używać Creative Cloud na nowym komputerze lub urządzeniu.

use_creative_cloudnewcomputerdeviceavailable

Jeśli poprzedni komputer nie jest już dostępny

Jeśli nie można się wylogować z Creative Cloud, bo nie masz już dostępu do danego komputera lub urządzenia, trzeba dezaktywować taki komputer lub urządzenie za pomocą strony Konto zgodnie z podaną poniżej procedurą. Po dezaktywacji nastąpi wylogowanie z Creative Cloud. Będzie wtedy można zalogować się do usługi Creative Cloud na innym komputerze lub urządzeniu.

Aby dezaktywować komputer lub urządzenie, które nie są już dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Plany i produkty kliknij opcję Zarządzaj planem.

 3. W sekcji Aktywowane urządzenia (na dole strony) dezaktywuj odpowiednie urządzenie.

  Ekran wygląda inaczej? W krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera Adobe w segmencie handlu elektronicznego, strona Zarządzaj planem ma inny wygląd i zawiera inne opcje. Jeśli po kliknięciu przycisku Zarządzaj planem nie widać sekcji Urządzenia aktywowane, skorzystaj z następującej metody, aby wylogować się z aplikacji Creative Cloud:

  1. Spróbuj zalogować się na nowym komputerze lub urządzeniu. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, informujący, że osiągnięto limit aktywacji.
  2. Wybierz opcję Wyloguj mnie na pozostałych komputerach lub urządzeniach.
 4. Na nowym komputerze zaloguj się na konto Adobe ID

 5. Na nowym komputerze przejdź do Katalogu aplikacji Creative Cloud i pobierz odpowiednie aplikacje.

Teraz będzie można używać Creative Cloud na nowym komputerze.

Uwaga:

Jeśli instalujesz aplikacje Creative Cloud 2019, które zostały już aktywowane na innych urządzeniach, możesz się zdalnie wylogować. Zobacz Aktywacja i dezaktywacja | Creative Cloud 2019

Wideo: Używanie aplikacji Adobe Creative Cloud na wielu urządzeniach

Wideo: Używanie aplikacji Adobe Creative Cloud na wielu urządzeniach
Adobe Customer Care

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online