Monit o zainstalowanie środowiska Java SE 6 Runtime w systemie Mac OS 10.9

Podczas uruchamiania programu Dreamweaver (wersja 13.2 lub starsza) wyświetlany jest monit o zainstalowanie środowiska Java SE 6 Runtime.

Środowisko Java SE 6/SE 7 Runtime zostanie zainstalowane na komputerze.

Uwaga:

W programie Dreamweaver 2014 monit nie jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Dreamweaver. Monit o instalację środowiska Java SE 6 Runtime jest jednak wyświetlany podczas logowania w usłudze PhoneGap Build (Witryna > Usługa PhoneGap Build > Usługa PhoneGap Build).

Rozwiązanie: zainstaluj środowisko Java SE 6 Runtime

W wyświetlonym okienku podręcznym kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować środowisko Java SE 6 Runtime.

Uwaga:

W programie Dreamweaver 2014 instalacja środowiska Java SE 6 Runtime jest konieczna, aby można było logować się w usłudze PhoneGap Build.

Ważne: środowisko Java SE 6 Runtime zainstaluj, klikając przycisk Instaluj w wyświetlanym oknie podręcznym. Jeżeli środowisko Java SE 6 lub 7 Runtime zostanie zainstalowane w inny sposób (np. bezpośrednio z witryny Java.com), program Dreamweaver może nadal wyświetlać monit.

Środowisko Java SE 6 Runtime należy zainstalować zgodnie z powyższym opisem, nawet jeżeli na komputerze zainstalowane jest środowisko Java SE 7 Runtime.

Jeżeli monit nadal jest wyświetlany, mimo zainstalowania środowiska Java SE 6 Runtime zgodnie z powyższym opisem, wykonaj następujące czynności:

  1. Odinstaluj program Dreamweaver.

  2. Napraw uprawnienia do dysku za pomocą Narzędzia dyskowego.

  3. Ponownie uruchom komputer.

  4. Zainstaluj program Dreamweaver.

Dodatkowe informacje

Monit jest wyświetlany przez program Dreamweaver, ponieważ podczas aktualizacji systemu operacyjnego Mac OS do wersji 10.9 z komputera odinstalowywane jest środowisko Java SE 6 Runtime.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online