Podczas uruchamiania programu Dreamweaver CC (wersja 13.2 lub starsza) wyświetlany jest monit o zainstalowanie środowiska Java SE 6 Runtime.

Środowisko Java SE 6/SE 7 Runtime zostanie zainstalowane na komputerze.

Uwaga:

W programie Dreamweaver CC 2014 monit nie jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Dreamweaver. Monit o instalację środowiska Java SE 6 Runtime jest jednak wyświetlany podczas logowania w usłudze PhoneGap Build (Witryna > Usługa PhoneGap Build > Usługa PhoneGap Build).

Rozwiązanie: zainstaluj środowisko Java SE 6 Runtime

W wyświetlonym okienku podręcznym kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować środowisko Java SE 6 Runtime.

Uwaga:

W programie Dreamweaver CC 2014 instalacja środowiska Java SE 6 Runtime jest konieczna, aby można było logować się w usłudze PhoneGap Build.

Komunikat o aktualizacji środowiska Java SE 6 Runtime

Ważne: środowisko Java SE 6 Runtime zainstaluj, klikając przycisk Instaluj w wyświetlanym oknie podręcznym. Jeżeli środowisko Java SE 6 lub 7 Runtime zostanie zainstalowane w inny sposób (np. bezpośrednio z witryny Java.com), program Dreamweaver może nadal wyświetlać monit.

Środowisko Java SE 6 Runtime należy zainstalować zgodnie z powyższym opisem, nawet jeżeli na komputerze zainstalowane jest środowisko Java SE 7 Runtime.

Jeżeli monit nadal jest wyświetlany, mimo zainstalowania środowiska Java SE 6 Runtime zgodnie z powyższym opisem, wykonaj następujące czynności:

  1. Odinstaluj program Dreamweaver.

  2. Ponownie uruchom komputer.

  3. Zainstaluj program Dreamweaver.

Dodatkowe informacje

Monit jest wyświetlany przez program Dreamweaver, ponieważ podczas aktualizacji systemu operacyjnego Mac OS do wersji 10.9 z komputera odinstalowywane jest środowisko Java SE 6 Runtime.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online