Problemy w programie Dreamweaver CS6 w systemie Windows 10

Rozwiązanie: Użyj narzędzia System File Checker do przywrócenia uszkodzonych plików

  1. Kliknij przycisk Windows Start i w polu wyszukiwania wprowadź Cmd.

    Kliknięcie przycisku Windows Start i wprowadzenie tekstu w polu wyszukiwania
  2. W menu Programy kliknij prawym przyciskiem pozycję Cmd i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  3. W konsoli wiersza poleceń wprowadź sfc /scannow.

    Konsola wiersza poleceń
  4. Poczekaj na zakończenie procesu. Otwórz program Dreamweaver.