Uwagi do wydania | Dreamweaver 12.1 | Creative Cloud

Ta wersja jest dostępna tylko dla użytkowników platformy Creative Cloud i abonentów pojedynczych produktów. Aby dołączyć do grona użytkowników platformy Adobe Creative Cloud, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud.

Wersja: 12.1

Data wydania: 24 września 2012 r.

W tym dokumencie wymieniono znane problemy, ograniczenia i obejścia dotyczące edycji programu Dreamweaver na platformę Creative Cloud.

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z treścią tego dokumentu.

Zanim rozpoczniesz aktualizację

Aby nie doszło do utraty osobistych ustawień i preferencji w programie Dreamweaver CS6, należy wykonać podane poniżej instrukcje.

Eksportowanie skrótów klawiszowych

Przed aktualizacją do wersji Creative Cloud należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe.
  2. Kliknij przycisk „Eksportuj zestaw jako HTML”.

Po aktualizacji skorzystaj z wyeksportowanego pliku, aby odzyskać skróty klawiszowe.

Zapisywanie pozycji w sekcji Ulubione panelu Wstawianie

Po aktualizacji pozycje z sekcji Ulubione w panelu Wstaw zostaną usunięte. Należy je zapisać, a po zakończeniu aktualizacji na nowo dodać je ręcznie.

Aktualizacja do wersji Dreamweaver Creative Cloud

Aktualizacja 12.1 zawiera poprawki wprowadzone we wcześniejszej aktualizacji Dreamweaver 12.0.1.

  1. Otwórz program Dreamweaver.
  2. Wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje.
  3. W programie Adobe Application Manager wybierz aktualizację programu Dreamweaver.
  4. Kliknij opcję Aktualizuj.

Po wykonaniu aktualizacji

Włączanie poprzednio zainstalowanych rozszerzeń

Po aktualizacji programu Dreamweaver CS6 do wersji Creative Cloud rozszerzenia zainstalowane przed aktualizacją nie będą widoczne w paskach menu programu Dreamweaver.

Aby wyświetlić uprzednio zainstalowane rozszerzenia, otwórz program Adobe Extension Manager, zaznacz wszystkie rozszerzenia i włącz je ponownie.

Dodawanie pozycji do sekcji Ulubione w panelu Wstawianie

Pozycje dodane do sekcji Ulubione panelu Wstawianie w wersji Dreamweaver CS6 zostaną usunięte po aktualizacji. Należy je ręcznie wstawić do sekcji Ulubione.

(Tylko Mac OS 10.6.x z włączonym szyfrowaniem FileVault) Wskazywanie lokalnego katalogu głównego serwisu poza folderem Users

Funkcja aktywnego wyszukiwania nie będzie działać, jeśli dla lokalnego katalogu głównego serwisu jest włączone szyfrowanie FileVault.

Lokalny katalog główny znajduje się w folderze użytkownika (/Users/<użytkownik>/). Należy wskazać lokalizację lokalnego katalogu głównego poza folderem Users.

Etykiety HTML w Inspektorze właściwości

Słowa kluczowe języka HTML w Inspektorze właściwości nie są już tłumaczone. Elementy te są wyświetlane wyłącznie w języku angielskim.

Znane ograniczenia

Kompozycje Edge Animate

Wyświetlanie podglądu kompozycji Edge Animate w widoku aktywnym znacznie spowalnia działanie programu Dreamweaver. Firma Adobe sugeruje wyświetlanie podglądu kompozycji Edge Animate w przeglądarce.

Do programu Dreamweaver można wstawiać tylko pliki OAM. Nie jest możliwe wstawianie plików OAM, których nazwy zawierają znaki dwubajtowe, znaki specjalne lub znaki spoza standardowego zestawu ASCII.

Wideo lub dźwięk HTML5 nie są odtwarzane w widoku aktywnym

Podgląd elementów audio i wideo HTML5 należy wyświetlać w przeglądarce.

Wideo HTML5 w serwisie WWW nie jest prawidłowo odtwarzane

Jeśli materiał wideo jest prawidłowo odtwarzany na komputerze lokalnym, ale na aktywnym serwerze WWW odtwarzanie nie działa poprawnie, to zdalny serwer WWW może nie być prawidłowo skonfigurowany do obsługi używanego formatu wideo.

Aby umożliwić obsługę wideo HTML5 w serwisach WWW, należy prawidłowo skonfigurować typy MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions) na serwerze WWW.

Właściwy typ MIME należy dobrać stosownie do formatu materiałów wideo (MP4, OGV, WEBM). Firma Adobe zaleca zastosowanie wszystkich formatów. Jeśli to niemożliwe, należy zapewnić co najmniej obsługę formatów MP4 i WEBM dla maksymalnej zgodności z różnymi przeglądarkami. Typy MIME dla każdego formatu ustawia się oddzielnie.

Do zmiany kodowania wideo można wykorzystać narzędzie HTML5 Video Player. Ten odtwarzacz może konwertować materiały filmowe na różne formaty wideo HTML5 w trybie wsadowym.

Jeśli serwisy WWW mają być udostępniane z różnych typów serwerów WWW, np. serwera Windows z rozwiązaniem IIS lub serwera Linux z technologią Apache, należy skonfigurować typy MIME HTML5 zgodnie z typem danego serwera.

Ustawianie typu MIME dla wideo HTML5 w przypadku serwera Apache

AddType video/ogg.ogv

AddType video/mp4.mp4

AddType video/webm.webm

Dodaj następujący kod do pliku httpd.conf lub do pliku .htaccess w katalogu zawierającym plik wideo.

Pierwszy wiersz dotyczy materiałów wideo opakowanych w kontener Ogg. Drugi wiersz dotyczy materiałów wideo opakowanych w kontener MPEG-4. Trzeci wiersz jest przeznaczony do obsługi formatu WebM.

Ustawianie typu MIME dla wideo HTML5 w przypadku serwera IIS

Aby skonfigurować typy MIME dla wideo HTML5 na serwerach IIS, otwórz program Menedżer IIS na serwerze Windows. Przejdź do ustawień Typy MIME.

Między poszczególnymi wersjami serwera IIS występują pewne różnice. Zapoznaj się z dokumentacją serwera lub zwróć do firmy hostingowej z prośbą o informacje na temat konfigurowania typu MIME wideo HTML5 na serwerach z systemem Windows dla poszczególnych formatów plików.

Jeśli korzystasz z produktu IIS Express i nie masz uruchomionej pełnej instancji serwera IIS, użyj pliku Web.config. Ta metoda jest skuteczna w przypadku wszystkich serwerów WWW IIS7. Serwery WWW inne niż IIS7 ignorują te informacje. Dlatego można bezpiecznie używać tej metody niezależnie od typu aplikacji lub zawartości.

Dodaj następujący kod do pliku konfiguracyjnego:

<configuration>

<system.webserver>

<staticContent>

<mimeMap FileExtension=":mp4" mimeType="video/mp4" />

<mimeMap FileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />

<mimeMap FileExtension=".webmv" mimeType="video/webmv" />

</staticContent>

</system.webServer>

</configuration>

Jeśli używasz serwera WWW innego niż Apache lub IIS, zapoznaj się z dokumentacją tego produktu, aby uzyskać informacje na temat poprawnej konfiguracji typów MIME wideo HTML5 dla poszczególnych formatów plików.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto