Znajdź błędy naprawione w najnowszych wydaniach programu Dreamweaver CC – wersji 19.0.1 i 19.0.

Wydanie ze stycznia 2019 r. (wersja 19.0.1)

 • W systemie mac OS, proces węzła zużywa 100% mocy procesora CPU przy uruchamianiu programu Dreamweaver.
 • Narzędzie ESLint wyświetla komunikaty o błędzie nie zdefiniowano zmiennej/obiektu dla obiektów Przeglądarka i JQuery, takich jak dokument, okno, $() i tak dalej. 
 • Narzędzie ESLint wyświetla komunikaty o będzie nie znaleziono definicji reguły dla niektórych reguł lintingu, takich jak for-direction, getter-return i nie tylko, przy tworzeniu pliku .eslintrc.js z konfiguracji Witryna.

Wydania z października 2018 (wersja 19.0)

Poprawiona stabilność i bezpieczeństwo

 • [Tylko Windows] Aplikacja Dreamweaver ulega awarii przy każdym uruchomieniu.
 • [Tylko Windows] Aplikacja Dreamweaver trwale zawiesza się przy uruchomieniu.
 • [Tylko Mac] Aplikacja Dreamweaver ulega awarii przy otwarciu nowego pliku JavaScript, jeśli pracuje już nad plikiem JavaScript.
 • Plik Node.js jest oznaczany jako niebezpieczny przez wewnętrzną inspekcję.
 • Protokół OpenSSL 1.0.2k dostarczany z aplikacją Dreamweaver ma luki w zabezpieczeniach.
 • Wersja pliku zlib.dll dostarczana z aplikacją Dreamweaver jest nieznana i ma luki w zabezpieczeniach.

Widok Kod

 • Nie można wyłączyć podglądu obrazów i kolorów w widoku kod aplikacji Dreamweaver bez edycji pliku brackets.json.
 • Nie można wyłączyć automatycznego wstawiania cytatów i nawiasów w aplikacji Dreamweaver bez edycji pliku brackets.json.
 • W menu rozwijanym Rozmiar czcionki Inspektora właściwości dla dokumentu Boostrap wyświetlane są uszkodzone wpisy.
 • Nie można przeciągnąć i upuścić zaznaczonego tekstu w widoku kod, gdy zaznaczenie zawiera dwukropek.
 • Podpowiedzi elementów macierzy $_SERVER są wyświetlane obok niepowiązanych elementów i nie mogą wstawić wybranego elementu za pomocą klawisza Enter.
 • Wybrana ścieżka pliku dla funkcji url( ) w plikach CSS nie jest ujęta w cudzysłów.

Podgląd w czasie rzeczywistym

 • Użytkownik nie może przełączyć się z podglądu w czasie rzeczywistym na podgląd w przeglądarce i powiązać skrótów klawiszowych głównej i drugorzędnej przeglądarki do podglądu dokumentów w przeglądarce.
 • Po wybraniu przeglądarki do podglądu w czasie rzeczywistym, przeglądarka wyświetla komunikat „Próbujesz uzyskać dostęp do zewnętrznej strony HTML, której nie można otworzyć na urządzeniu do podglądu. Otwórz stronę w programie Dreamweaver, aby wyświetlić podgląd strony na urządzeniu”.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym sporadycznie zatrzymuje automatyczne synchronizowanie zmian dokonanych w widoku kod, dopóki użytkownik nie kliknie okna przeglądarki.
 • Skróty klawiszowe głównej i drugorzędnej przeglądarki (F12 i Ctrl+F12) są przypisane do Podglądu w czasie rzeczywistym, ale są też wymienione w podmenu Otwórz w przeglądarce.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym nie jest automatycznie odświeżany, gdy dokument jest ręcznie przekazany do serwera testowego.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym nie może zostać załadowany, jeśli dokument ma powiązane pliki CSS/JS ze ścieżkami względnymi.

Inne

 • Podgląd na żywo nie renderuje Układów siatki CSS.
 • Nie można zapisać ani załadować zapytań w oknie dialogowym Znajdź i zamień.
 • Nie można zapisać raportu wyników wyszukiwania po wykonaniu operacji Znajdź wszystko w witrynie.
 • [Tylko Windows] Pozycja kursora w widoku kod i widoku projektu nie jest synchronizowana w wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online