Podręcznik użytkownika Anuluj

Naprawione błędy programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Wysłuchaliśmy opinii użytkowników. Ciężko pracowaliśmy nad poprawą zgłoszonych nam problemów. Zobacz listę problemów rozwiązanych w najnowszym wydaniu programu Dreamweaver.

obraz — dekoracja

Wydanie z kwietnia 2024 r. (wersja 21.4)

 • Po wykonaniu operacji PULL „Użyj miękkiego resetu” okno dialogowe odpowiedzi Git jest puste i trzeba wymusić zamknięcie aplikacji.

 • Poprawki usuwające luki zabezpieczeń:
  • Niedostateczna walidacja niezaufanych danych wejściowych umożliwiała zdalnemu atakującemu potencjalne wykorzystanie uszkodzenia sterty za pośrednictwem spreparowanej strony HTML CVE-2021-21220 (Chromium Embedded Framework).
  • Lokalny plik konfiguracyjny Git o szkodliwej zawartości, prowadzący do swobodnego wykonania kodu po zaimportowaniu pliku definicji serwisu (.ste).

Wydanie z czerwca 2022 r. (wersja 21.3)

 • Strona nie jest całkowicie wczytywana w przeglądarce z podglądem w czasie rzeczywistym.
 • W systemie macOS 12 nie można wywołać pozycji menu programu Dreamweaver.
 • W systemie macOS w wersjach Big Sur i Monterey kolorowanie kodu jest renderowane jako nieaktywne.
 • Na ekranie głównym jest wyświetlana karta Nauka.

Wydanie z października 2021 r. (wersja 21.2)

 • W systemie macOS Big Sur w oknie dialogowym Znajdź i zastąp (widok zaawansowany) nie jest włączony przycisk Zamknij.

 • W systemie macOS Big Sur w programie Dw w języku japońskim zmiana czcionki widoku kod na „Source HAN Code JP” powoduje, że widok jest renderowany na czarno.

Wydanie ze stycznia 2021 r. (wersja 21.1)

 • Podgląd urządzenia nie działa w najnowszych przeglądarkach z włączoną opcją śledzenia między witrynami.
 • W panelu Wstaw opcja znaków jest nierówno podświetlona.
 • [macOS 11.0] Wszystkie elementy list rozwijanych w panelu Wstaw są podświetlone po najechaniu na nie kursorem.
 • Data modyfikacji pliku w ramach operacji Pobierz nie jest dokładna, jeśli w serwisie włączona jest opcja pobierania do edycji i odkładania na serwer.
 • [macOS 11.0] Rozbieżność tekstu interfejsu użytkownika w oknie dialogowym Zapisz jako.
 • [macOS 11.0] W oknie dialogowym Otwarty pik po rozwinięciu sekcji Opcja nie są wyświetlane wszystkie pliki.
 • Poprawka bezpieczeństwa związana z ładowaniem plików konfiguracyjnych podczas operacji przesyłania plików.

Wydanie z października 2020 r. (wersja 21.0)

Wydanie z lutego 2021 r. (wersja 20.2.1)

 • Poprawka bezpieczeństwa związana z ładowaniem plików konfiguracyjnych podczas operacji przesyłania plików.

Wydanie z czerwca 2020 r. (wersja 20.2)

 • macOS 10.15: W oknie konfiguracji witryny nie można modyfikować lokalnego folderu głównego.
 • macOS 10.15: Do dokumentu nie można dołączyć zewnętrznych plików CSS.
 • macOS 10.15: Okna dialogowe zapisania i otwierania pliku  nie działają w programie Dreamweaver.
 • macOS 10.15:  Porównywanie plików nie otwiera się w zewnętrznym narzędziu porównywania plików, takim jak BBDiff.
 • macOS 10.15: W oknie dialogowym Otwórz plik lub Zapisz plik nie działa przycisk prowadzący do katalogu głównego serwisu.
 • Instalacja programu Dreamweaver kończy się niepowodzeniem i wyświetlany jest kod błędu 141.
 • Po wybraniu opcji Menu edycji > Ustawienia synchronizacji > Zarządzanie kontem Creative Cloud lub kliknięciu przycisku Zarządzaj kontem w menu Preferencje > Ustawienia synchronizacji, w przeglądarce otwiera się nieprawidłowy adres URL.

Wydanie z lutego 2020 r. (wersja 20.1)

 • W trybie edycji podglądu na żywo, klawisz Enter nie działa dla sąsiadujących elementów równorzędnych zawartości dynamicznej w celu oddzielenia lub tworzenia nowych elementów.
 • Dokument nie jest automatycznie przekazywany na serwer testowy i nie można go edytować w widoku na żywo podczas zapisywania nowych zmian.
 • macOS 10.15: Awaria podczas synchronizacji plików.

Wydanie z listopada 2019 r. (wersja 20.0)

 • Pierwsza wskazówka kodu na liście dla PHP jest zawsze wybierana, gdy nie są wpisywane początkowe znaki.
 • Podczas wpisywania początkowych liter, filtrowane wskazówki PHP nie są wyświetlane we właściwej kolejności.
 • Nie wszystkie wskazówki dotyczące rozszerzenia MYSQLi w kodzie PHP są dostępne na liście wskazówek.
 • Identyfikator CSS i selektory klas dodane w kodzie HTML lub powiązanych plikach CSS nie są dostępne w kodzie JS dla niezapisanych dokumentów
 • Wskazówki kodu obsługi zdarzeń nie są dostępne w kodzie JQuery.
 • Podczas tworzenia nowych fragmentów nie można wybrać typu fragmentu (opcje Zawiń zaznaczenie i Wstaw blok opcji)
 • W przypadku operacji Zastąp wszystkie za pomocą szybkiego wyszukiwania pozycja przewijania przeskakuje na górę dokumentu.
 • Próba instalacji programu Adobe Dreamweaver kończy się niepowodzeniem z kodem błędu 198.

Wydanie z sierpnia 2019 r. (wersja 19.2.1)

 • Program Dreamweaver ulega awarii podczas uruchamiania, gdy wersje 19.0 do 19.2 są instalowane na nowych urządzeniach Windows i Mac za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer w wersji 4.9 i nowszych.

Wydanie z czerwca 2019 r. (wersja 19.2)

 • Kod HTML w dokumentach PHP nie jest formatowany zgodnie z ustawieniami w Bibliotekach znaczników.
 • Pojawiają się dodatkowe spacje wewnątrz ciągów po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP.
 • Zastosowanie formatowania źródłowego do skryptu PHP wprowadza podziały wewnątrz wierszy kodu PHP.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu kodu PHP umieszczana jest spacja między znakami < i ?, co uszkadza kod.
 • Specyfikatory widoczności kodu PHP są niepoprawnie sformatowane w pliku PHP poprzez wprowadzenie nowej linii między słowem kluczowym widoczności a definicją funkcji.
 • Gdy plik PHP jest prostym kodem HTML, należy sformatować go identycznie, jak plik HTML.
 • Znacznik zakotwiczenia jest uszkodzony podczas formatowania dokumentu PHP.
 • Wcięcia kodu PHP po wcięciu HTML.
 • Kod wcięcia nie stosuje ustawień rozmiaru wcięcia i odstępów znaczników w preferencjach formatowania kodu programu Dreamweaver.
 • Po sformatowaniu dokumentu PHP, w znaczniku Skryptu lub kodzie JS pliku pojawiają się zbędne nowe wiersze/spacje/wiersze.
 • Okno dialogowe synchronizacji plików zostaje zamknięte po kliknięciu dowolnego pliku na liście.

Wydanie z kwietnia 2019 r. (wersja 19.1)

 • Rozszerzenia zainstalowane w programie Dreamweaver z językiem aplikacji Angielski (Międzynarodowy) nie są załadowane w programie Dreamweaver. 
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego dla pliku CSS, selektory w blokach @media nie są formatowane.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego dla Wyboru w pliku CSS, formatowanie jest stosowane w całym kodzie pliku.
 • Kombinacja klawiszy Ctrl_Tab nie przełącza do następnego dokumentu w kolejności, jeśli utworzono/otworzono nowy dokument.
 • Tylko w systemie mac OS: Po dodaniu identyfikatora do pola dialogowego Wstaw div, tag div jest wstawiany do kodu bez identyfikatora.
 • Tylko w systemie mac OS: Po dodaniu identyfikatora do dialogu Wstaw main, tag Main jest wstawiany do kodu bez identyfikatora.
 • Tylko w systemie mac OS: Rozmiary stron Bootstrap sm, md, lg, xl nie są wyświetlane na liście rozwijanej Wyświetl port na pasku statusu Dokument szablonów .dwt plików używających struktury Bootstrap.
 • Program Dreamweaver traktuje odnośniki do ścieżek sieciowych lub adresy URL zależne od protokołu (zaczynające się od //) jako ścieżki UNC i próbuje wykonać wychodzące połączenie SMB. 
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, kod HTML w pliku jest formatowany inaczej, niż w programie Dreamweaver CC 2015.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, wewnątrz ciągów wprowadzane są dodatkowe białe spacje.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP należy rozważyć ustawienia wykonane w Bibliotekach znaczników dla PHP.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, odstępy wierszy są umieszczane wewnątrz wierszy kodu PHP.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHO, spacja jest umieszczana między < & ?, co uszkadza kod.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, odstępy wierszy są umieszczane między specyfikatorem widoczności a definicją funkcji w kodzie PHP
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, zbędne nowe wiersze/puste miejsca/wiersze są wprowadzone w tagu skryptu lub kodzie JS w plikach PHP.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego do skryptu PHP, arkusz CSS w tagu stylu nie jest formatowany.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego, rozmiar i typ wcięcia ustawione w opcjach Preferencje > Format kodu nie są używane w formatowaniu kodu.
 • Po zastosowaniu formatowania źródłowego kursor przeskakuje do górnej części widoku kodu.
 • Opcje zawijania i wstawiania bloków opcji nie są dostępne w oknie Fragment kodu.

Wydanie ze stycznia 2019 r. (wersja 19.0.1)

 • W systemie mac OS, proces węzła zużywa 100% mocy procesora CPU przy uruchamianiu programu Dreamweaver.
 • Narzędzie ESLint wyświetla komunikaty o błędzie nie zdefiniowano zmiennej/obiektu dla obiektów Przeglądarka i JQuery, takich jak dokument, okno, $() i tak dalej. 
 • Narzędzie ESLint wyświetla komunikaty o będzie nie znaleziono definicji reguły dla niektórych reguł lintingu, takich jak for-direction, getter-return i nie tylko, przy tworzeniu pliku .eslintrc.js z konfiguracji Witryna.

Wydanie z października 2018 r. (wersja 19.0)

Poprawiona stabilność i bezpieczeństwo

 • [Tylko Windows] Aplikacja Dreamweaver ulega awarii przy każdym uruchomieniu.
 • [Tylko Windows] Aplikacja Dreamweaver trwale zawiesza się przy uruchomieniu.
 • [Tylko Mac] Aplikacja Dreamweaver ulega awarii przy otwarciu nowego pliku JavaScript, jeśli pracuje już nad plikiem JavaScript.
 • Plik Node.js jest oznaczany jako niebezpieczny przez wewnętrzną inspekcję.
 • Protokół OpenSSL 1.0.2k dostarczany z aplikacją Dreamweaver ma luki w zabezpieczeniach.
 • Wersja pliku zlib.dll dostarczana z aplikacją Dreamweaver jest nieznana i ma luki w zabezpieczeniach.

Widok Kod

 • Nie można wyłączyć podglądu obrazów i kolorów w widoku kod aplikacji Dreamweaver bez edycji pliku brackets.json.
 • Nie można wyłączyć automatycznego wstawiania cytatów i nawiasów w aplikacji Dreamweaver bez edycji pliku brackets.json.
 • W menu rozwijanym Rozmiar czcionki Inspektora właściwości dla dokumentu Boostrap wyświetlane są uszkodzone wpisy.
 • Nie można przeciągnąć i upuścić zaznaczonego tekstu w widoku kod, gdy zaznaczenie zawiera dwukropek.
 • Podpowiedzi elementów macierzy $_SERVER są wyświetlane obok niepowiązanych elementów i nie mogą wstawić wybranego elementu za pomocą klawisza Enter.
 • Wybrana ścieżka pliku dla funkcji url( ) w plikach CSS nie jest ujęta w cudzysłów.

Podgląd w czasie rzeczywistym

 • Użytkownik nie może przełączyć się z podglądu w czasie rzeczywistym na podgląd w przeglądarce i powiązać skrótów klawiszowych głównej i drugorzędnej przeglądarki do podglądu dokumentów w przeglądarce.
 • Po wybraniu przeglądarki do podglądu w czasie rzeczywistym, przeglądarka wyświetla komunikat „Próbujesz uzyskać dostęp do zewnętrznej strony HTML, której nie można otworzyć na urządzeniu do podglądu. Otwórz stronę w programie Dreamweaver, aby wyświetlić podgląd strony na urządzeniu”.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym sporadycznie zatrzymuje automatyczne synchronizowanie zmian dokonanych w widoku kod, dopóki użytkownik nie kliknie okna przeglądarki.
 • Skróty klawiszowe głównej i drugorzędnej przeglądarki (F12 i Ctrl+F12) są przypisane do Podglądu w czasie rzeczywistym, ale są też wymienione w podmenu Otwórz w przeglądarce.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym nie jest automatycznie odświeżany, gdy dokument jest ręcznie przekazany do serwera testowego.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym nie może zostać załadowany, jeśli dokument ma powiązane pliki CSS/JS ze ścieżkami względnymi.

Inne

 • Podgląd na żywo nie renderuje Układów siatki CSS.
 • Nie można zapisać ani załadować zapytań w oknie dialogowym Znajdź i zamień.
 • Nie można zapisać raportu wyników wyszukiwania po wykonaniu operacji Znajdź wszystko w witrynie.
 • [Tylko Windows] Pozycja kursora w widoku kod i widoku projektu nie jest synchronizowana w wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?