Znajdź informacje o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Dreamweaver.
  • Pasek statusu narzędzia do lintingu nie jest aktualizowany o listę błędów lintingu po zapisaniu dokumentu.
  • Operacje menu kontekstowego w Inspektorze kodu są stosowane do widoku kodu, gdy jest on widoczny.
  • Przy importowaniu lub eksportowaniu biblioteki w panelu Biblioteki nie można wybrać biblioteki lub folderu.
  • W oknie Zaloguj się nie można wykonać operacji wytnij, kopiuj lub w klej na polach tekstowych.
  • Operacja Przywróć jest niedostępna po Cofnięciu zmiany w trybie Edycji Podglądu na żywo.
  • Linting JS kończy się niepowodzeniem i komunikatem: „Podczas operacji lintingu wystąpił błąd” po uruchomieniu go dla zdalnych powiązanych plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online