Znajdź informacje o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Dreamweaver.
  • W trybie edycji podglądu na żywo, klawisz Enter nie działa dla sąsiadujących elementów równorzędnych zawartości dynamicznej w celu oddzielenia lub tworzenia nowych elementów.
  • Dokument nie jest automatycznie przekazywany na serwer testowy i nie można go edytować w widoku na żywo podczas zapisywania nowych zmian.

        Obejście: Aby przekazać dokument na serwer testowy, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+U(Win)/Cmd+Shift+U(MacOS) po zapisaniu edycji.

  • [MacOS] W trybie podglądu na żywo zaznaczony tekst nie jest zawijany w znaczniku <a> po przejściu do strony docelowej.
  • [MacOS 10.15] Przycisk Katalogu głównego w oknie Otwórz plik, Zapisz plik jako, Wstaw obraz, Dodaj istniejący plik CSS i innych oknach programu Finder nie działa.

        Obejście: Przejdź do folderu katalogu głównego witryny w oknie Finder.

  • Operacje menu kontekstowego w Inspektorze kodu są stosowane do widoku kodu, gdy jest on widoczny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online