Uwagi do wydania | Dreamweaver 2019

Przydatne materiały dotyczące najnowszych aktualizacji programu Dreamweaver

Adobe Dreamweaver to kompleksowy zestaw narzędzi dla projektantów stron internetowych i interfejsów. Jest to rozwiązanie łączące zaawansowane narzędzia do opracowywania szaty projektu, najlepszy w swojej klasie edytor kodu i rozbudowane funkcje zarządzania serwisami. Ta wyjątkowa kombinacja możliwości ułatwia projektowanie i kodowanie serwisów internetowych.

Naprawiono awarię występującą podczas uruchamiania

Wydanie z sierpnia 2019 r. (wersja 19.2.1)

Nowa aktualizacja (Dreamweaver 19.2.1) zawiera rozwiązanie problemu powodującego awarie programu (w wersji od 19.0 do 19.2) na nowych urządzeniach z systemem Windows i Mac w przypadku, gdy instalację wykonano za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop w wersji 4.9 lub nowszej.

Udoskonalenia dotyczące formatowania kodu

Wydanie z czerwca 2019 r. (wersja 19.2)

Program Dreamweaver obsługuje formatowanie kodu HTML w dokumentach PHP według reguł zdefiniowanych w bibliotekach znaczników. Więcej informacji o dostosowywaniu formatowania kodu HTML: Biblioteki znaczników. Można również dostosowywać do własnych potrzeb reguły formatowania kodu CSS, JS i PHP. Informacje o tym, jak dostosowywać sposób formatowania kodu CSS, JS i PHP, podano w artykule Formatowanie kodu.

Udoskonalenia integracji ze strukturą Bootstrap

Wydanie z 2019 kwietnia (wersja 19.1)

Program Dreamweaver w wersji 19.1 obejmuje integrację z wersjami struktury Bootstrap 3.4.1 oraz 4.3.1. 

Nowy serwis jest domyślnie tworzony z użyciem wersji Bootstrap 4.3.1. Po utworzeniu dokumentu w folderze głównym serwisu zostaną umieszczone foldery css oraz js. Jeśli jednak chcesz skorzystać z wersji Bootstrap 3.4.1, możesz to zmienić w ustawieniach zarządzania serwisami. W przypadku wersji Bootstrap 3.4.1 w folderze głównym będą widoczne trzy foldery: css, js oraz fonts.

Więcej informacji: Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap

Okno dialogowe wyboru wersji Bootstrap
Okno dialogowe wyboru wersji Bootstrap

Wersja z października 2018 r. (19.0)

Po pierwszym uruchomieniu wersji programu Dreamweaver z października 2018 r. zostanie wyświetlony nowy ekran startowy Witamy. Na ekranie tym można przeszukiwać pliki, w tym także pliki niedawno otwierane, pomoc programu Dreamweaver, a także obrazy Stock.

Oto niektóre kluczowe funkcje w wydaniu z października 2018 r.: 

Refaktoryzacja JS

Dzięki refaktoryzacji kodu JavaScript można teraz w inteligentny sposób zmieniać nazwy funkcji i zmiennych z uwzględnieniem ich zakresu. Można zaznaczyć fragment kodu i utworzyć dla niego blok Try/Catch. Anonimowy blok wyrażenia lub funkcji można przekonwertować na wyrażenie strzałkowe jednym kliknięciem. Można tworzyć funkcje Get/Set dla wybranego identyfikatora w kontekście klasy/konstruktora. Wyrażenia można teraz wyodrębniać jako zmienne w bieżącym zakresie.

Więcej informacji o tej funkcji: Pisanie i edycja kodu

Obsługa standardu ES6

Program Dreamweaver obsługuje teraz składnię ECMAScript 6. Obsługiwany jest również linting kodu ECMAScript, a moduł ESLint jest teraz stosowany jako domyślny linter JavaScript. Więcej informacji: Linting kodu.

Integracja ze strukturą CEF

Program Dreamweaver jest teraz zintegrowany z nową wersją struktury CEF (Chromium Embedded Framework), dzięki czemu widok aktywny renderuje teraz strony WWW z użyciem układów siatki CSS.

Szczegółowe informacje o tych nowych funkcjach i ulepszeniach podano w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Lista znanych problemów i ograniczeń w tej wersji jest dostępna w artykule Znane problemy

Zasoby online

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc dotyczącą użytkowania produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Umowa licencyjna

Aby korzystać z produktu, należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Odwiedź stronę www.adobe.com/go/eulas_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Uwaga do użytkowników

Do aktywowania i używania tego produktu konieczne mogą być następujące elementy: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i zgoda na warunki umowy licencyjnej. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat; wymagają ponadto zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (zobacz http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Copyright © 1990-2018 Adobe Inc and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Dreamweaver are either registered or trademarks of Adobe Inc in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto