Uwagi do wydania | Dreamweaver 2020

Przydatne materiały dotyczące najnowszych aktualizacji programu Dreamweaver

Adobe Dreamweaver to kompleksowy zestaw narzędzi dla projektantów stron internetowych i interfejsów. Jest to rozwiązanie łączące zaawansowane narzędzia do opracowywania szaty projektu, najlepszy w swojej klasie edytor kodu i rozbudowane funkcje zarządzania serwisami. Ta wyjątkowa kombinacja możliwości ułatwia projektowanie i kodowanie serwisów internetowych.

Poprawka związana z luką zabezpieczeń

Wydanie z lutego 2021 r. (wersja 20.2.1)

W tej aktualizacji wprowadzono ważną poprawkę bezpieczeństwa związaną z ładowaniem plików konfiguracyjnych podczas operacji przesyłania plików.

Linting podczas edycji

Wydanie z czerwca 2020 r. (wersja 20.2)

W najnowszej wersji wprowadzono funkcję lintingu podczas edycji, która usprawnia działanie automatycznego lintingu. Ta nowa funkcja umożliwia jednoczesne wyświetlanie błędów i ostrzeżeń na panelu Wyjście podczas edytowania plików HTML (.htm i .html), CSS, szablonów DW oraz plików JavaScript.

Więcej informacji: Linting kodu.

Linting podczas edycji

Rozszerzenia zabezpieczeń

Wydanie z czerwca 2020 r. (wersja 20.2)

OpenSSL: Program Dreamweaver zintegrowano z najnowszą wersją standardu OpenSSL (aktualizacja z wersji 1.0.2o do 1.0.2u).

LibCURL: Program Dreamweaver jest teraz integrowany z nową wersją biblioteki LibCURL (aktualizacja z wersji 7.60.0 do 7.69.0), zapewniając użytkownikom bezpieczne połączenia.

Xerces: Program Dreamweaver został uaktualniony do obsługi nowej wersji Xerces.

Ruby: Program Dreamweaver jest teraz zintegrowany z nową wersją struktury Ruby.

 

Płynna edycja w widoku aktywnym

Wydanie z lutego 2020 r. (wersja 20.1)

Udoskonalono edycję w widoku aktywnym, obiegi pracy związane z generowaniem kodu, aktywacją elementów, opcjami edytowania itd. 

 • W najnowszej wersji udoskonalono proces edytowania elementów z zawartością dynamiczną.
 • Co więcej, można nadal używać tej opcji w celu automatycznego publikowania edytowanych dokumentów na serwerze testowym w momencie zapisu.

Integracja ze strukturą Bootstrap 4.4.1

Wydanie z lutego 2020 r. (wersja 20.1)

Program Dreamweaver w wersji 20.1 obejmuje integrację ze strukturą Bootstrap 4.4.1.

Nowy serwis jest domyślnie tworzony w wersji Bootstrap 4.4.1. Wprowadzono w niej ponadto składnik Spinners i urywki takie jak Toasts.

Więcej informacji: Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap.

Płynna edycja w widoku aktywnym

Wydanie z listopada 2019 r. (wersja 20.0)

W tej nowej wersji można kliknąć w widoku aktywnym, aby bez problemu zainicjować edycję. Można teraz wygodnie edytować znaczniki semantyczne, takie jak <aside> <section> itd. Funkcja automatycznej synchronizacji umożliwia automatyczne uzgadnianie zmian wprowadzonych w widoku aktywnym z widokiem Kod.

Więcej informacji: Edytowanie w widoku aktywnym

Edytowanie w widoku aktywnym

Domyślna czcionka japońska

Wydanie z listopada 2019 r. (wersja 20.0)

Japońska wersja programu Dreamweaver ma teraz nową konfigurację czcionek domyślnych. 

System Windows obsługuje kodowanie japońskie oraz Unicode, MAC kodowanie EUC, ISO 2022-JP, Shift JIS oraz Windows DOS. We wszystkich przypadkach jest używana ta sama czcionka:

Domyślne czcionki Windows:

 • Czcionka proporcjonalna: Yu Gothic (游ゴシック)
 • Czcionka widoku Kod: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)
 • Czcionka stałej szerokości: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)

Czcionki domyślne MAC:

 • Czcionka proporcjonalna: Yu Gothic (游ゴシック)
 • Czcionka widoku Kod: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)
 • Czcionka stałej szerokości: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)

Zmieniono także domyślny rozmiar powyższych trzech czcionek:

 • Czcionka proporcjonalna: 12 pkt
 • Czcionka widoku Kod: 11 pkt
 • Czcionka o stałej szerokości: 12 pkt

Udoskonalone podpowiedzi do kodu

Wydanie z listopada 2019 r. (wersja 20.0)

 W tej aktualizacji udoskonalono logikę filtrowania podpowiedzi do kodu PHP. Są one teraz wyświetlane zawsze na górze. Poprawiono również dostępność podpowiedzi do kodu JS i PHP.

Zasoby online

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc dotyczącą użytkowania produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Umowa licencyjna

Aby korzystać z produktu, należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Odwiedź stronę www.adobe.com/go/eulas_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Uwaga do użytkowników

Do aktywowania i używania tego produktu konieczne mogą być następujące elementy: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i zgoda na warunki umowy licencyjnej. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat; wymagają ponadto zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (zobacz http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Copyright © 1990-2019 Adobe Inc and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Dreamweaver are either registered or trademarks of Adobe Inc in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online