Uwagi do wydania | Wersje programu Dreamweaver CC z 2018 i 2017 r.

Uwagi do wydania programu Dreamweaver zawierają opis najnowszych aktualizacji.

Wersja z sierpnia 2019 r. (18.2.1)

Ta aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa związaną z nawigacją ścieżek względnych protokołu (PRURL) w dokumencie.

Jeśli dokument jest otwierany ze ścieżki lokalnej, a nie wczytywany z serwera testowego, adresy URL właściwe dla danego protokołu (rozpoczynające się od znaków //) oraz adresy URL protokołu obsługi plików (rozpoczynające się od frazy file:// lub file:///), w przypadku których zasób nie znajduje się na komputerze lokalnym, będą teraz interpretowane za pośrednictwem adresu http.

Jeśli zasób nie jest dostępny pod adresem http, program Dreamweaver podejmie próbę wczytania plików powiązanych z adresu https. Jeśli zasób nie jest dostępny również pod adresem https, program Dreamweaver nie będzie w stanie wczytać zasobów lub plików powiązanych.

Wersja z maja 2018 r. (18.2)

W wersji programu Dreamweaver z maja 2018 r. wprowadzono możliwość bezproblemowego łączenia się z serwerami w protokole SFTP, dostępną dla klientów korporacyjnych.

Lista znanych problemów w tej wersji jest dostępna w artykule Znane problemy w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Niekiedy występują błędy połączenia SFTP z serwerem związane z używaniem pliku klucza prywatnego .ppk. Plik ten musi być zapisany w pliku .pem. Program Dreamweaver obsługuje pliki .pem. 

Konfiguracja serwera dla serwisu w protokole SFTP
Konfiguracja serwera dla serwisu w protokole SFTP

Wersja z marca 2018 r. (18.1)

W wersji programu Dreamweaver z marca 2018 r. wprowadzono obsługę struktury Bootstrap 4.0.0. Dzięki temu można teraz korzystać z popularnych funkcji wersji Bootstrap 4.0.0, które ułatwiają projektowanie serwisów WWW o elastycznym układzie. Najnowsza wersja programu Dreamweaver obsługuje nowe składniki Bootstrap 4.0.0, takie jak karty i etykiety. Można również korzystać z nowych urywków, takich jak Alerty, dostępnych na panelu Urywki.

Szczegółowe informacje na temat obsługi struktury Bootstrap w programie Dreamweaver 18.1 podano w artykule Projektowanie serwisów o elastycznym układzie w programie Dreamweaver.

Wersja z października 2017 r. (18.0)

W wersji z października 2017 r. w programie Dreamweaver dla systemów Windows wprowadzono obsługę ekranów HiDPi. Ponadto ta wersja obsługuje pracę na wielu monitorach w systemie Windows.

Przy pierwszym uruchamianiu wersji programu Dreamweaver z października 2017 r. wyświetlany jest nowy ekran powitalny z kartami Praca i Nauka. Na ekranie tym można przeszukiwać pliki CC, niedawno otwierane pliki, pomoc programu Dreamweaver oraz obrazy Stock.

W tej wersji wprowadzono także następujące rozszerzenia funkcji Git:

  • Przycisk Testuj umożliwia testowanie adresu URL repozytorium Git podczas klonowania repozytorium lub tworzenia repozytorium zdalnego.
  • Okno dialogowe Konfiguracja serwisu umożliwia zapisywanie danych uwierzytelniających wprowadzonych przez użytkownika. Aby uniknąć konieczności wprowadzania tych danych za każdym razem, gdy jest wykonywana operacja zdalna Git, należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz dane logowania.
  • Panel Git w programie Dreamweaver zawiera teraz pasek Szukaj. Wpisanie zapytania na tym pasku umożliwia wyświetlenie plików zawierających wyszukiwany termin.
  • Jeśli podczas scalania gałęzi w systemie Git wystąpi konflikt, zostanie wyświetlona ikona konfliktu scalania.

Szczegółowe informacje o tych nowych funkcjach i ulepszeniach podano w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Listę znanych problemów i ograniczeń dotyczących tej wersji przedstawiono w dokumencie Znane problemy w wersji z października 2017 r..

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?