Informacje o projektach

Elements Organizer i Photoshop Elements Editor zapewniają szybkie i proste metody twórczej pracy z plikami multimedialnymi. Niektóre projekty można zrealizować od początku do końca w module Elements Organizer. W przypadku innych projektów rozpocznij od wybrania pliku multimediów, którego chcesz użyć, w programie Elements Organizer, a następnie dokończ projekt w Photoshop Elements Editor.

Projekty widoczne w przewodniku funkcji Utwórz przeprowadzają użytkownika przez proces wykorzystywania profesjonalnie zaprojektowanych szablonów do tworzenia własnych, wyjątkowych projektów. Gotowy projekt można udostępnić w sieci Web bądź wydrukować z domowego komputera lub w profesjonalnej drukarni.

Twoje projekty są wyświetlane w przestrzeni roboczej Elements Organizer w widoku Media. Dla każdego projektu na lokalnym dysku twardym tworzony jest plik projektu i powiązane podfoldery zawierające pliki dokumentów lub stron sieci Web. Przenoszenie plików projektów, podfolderów i plików stron sieci Web w Eksploratorze Windows może spowodować zerwanie połączeń między nimi. Elementy te należy przenosić, korzystając z polecenia Przenieś w module Elements Organizer.

Projekty można udostępniać na różne sposoby. Przykładowo możesz nagrać pokaz slajdów na DVD.

Uwaga:

Funkcja pokazu slajdów jest obsługiwana tylko w systemie Windows.

Uwaga:

W niektórych przypadkach projekty z poprzednich wersji Photoshop Elements nie otwierają się w bieżącej wersji. W takim przypadku otworzyć je za pomocą poprzedniej wersji.

Wyszukiwanie zapisanych projektów

 1. W Elements Organizer wybierz Znajdź > Według typu multimediów > Projekty.

Rozpoznawanie różnych rodzajów projektów

W widoku Multimedia modułu Elements Organizer wyszczególniane są różne typy projektów.

 1. W widoku Multimedia odszukaj następujące ikony w prawym górnym rogu miniaturek:
  • Projekty fotograficzne: dokumenty wielostronicowe utworzone w module Elements Organizer i zapisane w formacie PSE.

  • Projekty: dokumenty utworzone w poprzedniej wersji modułu Elements Organizer.

  • (Tylko Windows) Pokazy slajdów: projekty pokazów slajdów utworzone w module Elements Organizer.

  • Pliki PDF: dokumenty zapisane w formacie Adobe Acrobat.

   Projekty Premiere Elements są tworzone jako projekty wideo w panelu Albumy, natomiast projekty Photoshop Elements są tworzone jako pliki .pse i wyświetlane w siatce w widoku multimediów.

Otwieranie zapisanych projektów

Możesz otworzyć zapisane projekty w dowolnym momencie, aby edytować je lub ponownie opublikować. Projekty są domyślnie wyświetlane w widoku multimediów wraz ze wszystkimi pozostałymi plikami multimediów.

Zapisane projekty w widoku multimediów

Aby zobaczyć projekty w widoku Multimedia, wybierz z paska menu pozycje Widok > Typy multimediów > Projekty.

 1. W widoku mediów wykonaj jedno z poniższych działań:
  • Kliknij dwukrotnie projekt.

  • Kliknij prawym przyciskiem / z klawiszem Ctrl projekt w widoku multimediów i wybierz Edytuj z menu kontekstowego (za wyjątkiem albumów online i plików PDF).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online