Omówienie usług drukowania online

Zarejestruj się w usłudze drukowania online, aby zamówić odbitki, książki zdjęciowe i wizytówki. Nie ma opłaty za rejestrację w usłudze. Przed złożeniem zamówienia należy jednak podać numer karty kredytowej.

Dostępność usług drukowania online zależy od lokalizacji użytkownika. Przykładowo, obsługa zamówień dotyczących usług online w Ameryce Północnej różni się od tej w Azji. W menu Online są odzwierciedlone usługi dostępne w obszarze użytkownika. To menu zmienia się dynamicznie, gdy nowe usługi stają się dostępne.

(Mac OS) Element Organizer korzysta z programu Photoshop Elements do drukowania i tworzenia kreacji.

Ustawienia usług drukowania online

Możesz skorzystać z Usług Adobe Photoshop w Elements Organizer do wysyłania zdjęć i projektów do firm oferujących usługi druku online. Usługi Adobe Photoshop są okresowo aktualizowane. Możesz określić w preferencjach sprawdzanie dostępności nowych usług.

 1. Wybierz Edycja > Preferencje > Usługi Adobe Partner. W Mac OS wybierz Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Usługi Adobe Partner.
 2. Określ następujące opcje w oknie dialogowym Preferencje.

  Automatycznie szukaj usług

  Automatycznie sprawdzaj aktualizacje usług drukowania online. Dostępne usługi zależą do lokalizacji geograficznej.

  Powiadom mnie o aktualizacjach usług

  Powiadamia o nowych aktualizacjach usług.

  Powiadom mnie o promocjach Adobe

  Powiadamia o nowych promocjach firmy Adobe.

  Powiadom mnie o informacjach dotyczących wsparcia produktu

  Powiadamia o aktualizacjach pomocy technicznej produktu.

  Powiadom mnie o usługach firm zewnętrznych

  Otrzymuj powiadomienia o usługach firm zewnętrznych.

  Położenie

  Kliknij przycisk Wybierz, aby określić swoje aktualne położenie, umożliwiając świadczenie lepszej jakości usług lokalnych Adobe Photoshop.

  Odśwież

  Dodaje nowe usługi drukowania, udostępniania i pobierania do Elements Organizer. Jeśli zostaną udostępnione nowe usługi, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony typ usługi z dostępnymi opcjami dostawców.

  Resetuj konta

  Pozwala zresetować informacje o przechowywanych kontach dla wszystkich usług.

  Wyczyść dane usług online

  Usuwa wiadomości od firmy Adobe.

 3. Po ustawieniu preferencji usług powiadomienia i aktualizacje będą wyświetlane, gdy zostaną udostępnione. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Zobacz powiadomienia na pasku zadań (na dole obszaru roboczego Elements Organizer). Możesz wyświetlić pełną listę powiadomień, nowe usługi i aktualizacje. W oknie Powiadomienia zaznacz powiadomienie i kliknij przycisk Widok albo zaznacz aktualizację lub usługę i kliknij przycisk Uruchom.

  • Kliknij przycisk Koperta, aby uzyskać dostęp do najnowszych powiadomień, usług i aktualizacji wyświetlanych w pasku zadań Elements Organizer.

  Uwaga:

  Połącz się z Internetem, aby zobaczyć powiadomienia i komunikaty.

Zamawianie odbitek

Dostępność usług drukowania online zależy od lokalizacji użytkownika. Niektóre z opcji różnią się w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Opcje usług drukowania online nie będą widoczne, jeśli usługa nie jest dostępna w Twojej lokalizacji.

Elements Organizer umożliwia zamawianie profesjonalnie wydrukowanych zdjęć i przesłanie ich pocztą do wybranych odbiorców. Wprowadź dowolne żądane zmiany w zdjęciach przed zamówieniem odbitek. Witryny usług drukowania online nie umożliwiają poprawiania zdjęć.

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz zamówić. Projekty fotograficzne (w formacie PSE) można zamówić jako odbitki.

  Uwaga:

  Przed zamówieniem ksiąg zdjęć należy zoptymalizować projekty.  

 2. Wybierz polecenie Plik > Zamów. Zostaje wyświetlona opcja odpowiednia dla wybranego kraju. Wybierz opcję.

  Możesz zmienić kraj lub region, jak to opisano w częściZmień kraj lub region

  Uwaga:

  Sprawdź, czy masz potrzebne abonamenty w wybranych usługach drukowania online.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć i zamówić odbitki.

Zmień kraj lub region

Podczas instalacji programu Adobe Photoshop Elements bądź Adobe Premiere Elements należy określić kraj lub region. Dostępność niektórych usług online zależy od wartości tego ustawienia. Na przykład partnerzy wykonujący odbitki mogą być różni w poszczególnych krajach.

Możesz zaktualizować kraj lub region w oknie Preferencje i nie jest w tym celu konieczna ponowna instalacja oprogramowania.

 1. 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wybierz kraj/region (Windows) lub Adobe Elements Organizer > Preferencje > Wybierz kraj/region (Mac)

 2. Wybierz kraj lub region z listy.

 3. Kliknij przycisk OK.

Kalendarze zdjęciowe

W przypadku kalendarzy zdjęciowych strona usług druku online poprowadzi Cię przez proces przygotowania drukowanych kalendarzy. Strona usług drukowania online pozwala następnie określić liczbę sztuk każdej pozycji i miejsca wysyłki zamówionych pozycji. Jeśli zdecydujesz się nie zamawiać od razu kalendarza, możesz zapisać go online na serwerze usług drukowania i zamówić kiedy indziej.

Do tworzenia i zamawiania kalendarzy ze zdjęciami służy strona internetowa usług Adobe® Photoshop® Services. Aby zamówić kalendarze w okładce zarejestruj się w usłudze korzystając z poprawnego adresu e-mail. Nie ma opłaty przy rejestracji, ale do złożenia zamówienia konieczny jest numer karty kredytowej.

Moduł Elements Organizer uruchamia Photoshop Elements, przy użyciu którego możesz utworzyć kalendarz zdjęciowy. Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy w komputerze zainstalowano program Photoshop Elements.

Przykładowy kalendarz zdjęciowy

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online