Błąd programu inicjującego 42 podczas wdrażania pakietu

Czasami podczas instalowania pakietów utworzonych za pomocą programu Adobe Creative Cloud Packager zwracany jest kod błędu programu inicjującego 42 i instalacja zatrzymuje się.

Środowisko

Windows

Przyczyna

Błąd występuje w następującej sytuacji:

  1. Przejdź do opcji Edytor zasad grupy > Ustawienia systemu Windows > Ustawienia zabezpieczeń > Zasady kluczy publicznychUstawienia sprawdzania poprawności ścieżki certyfikatu.
  2. Na karcie Pobieranie sieci wybierz opcję Zdefiniuj ustawienia zasad.
  3. Odznacz opcję Automatycznie aktualizuj certyfikaty w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft (zalecane).

Rozwiązanie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wyłącz zasady grupy, instalacja pakietu powinna działać poprawnie.
  • Pobierz certyfikat i zainstaluj go w Zaufanym głównym urzędzie certyfikacji.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto