Jako administrator konsoli administratora Adobe możesz dodawać lub usuwać użytkowników z organizacji. Możesz również powiązywać uprawnienia produktów (na przykład Document Cloud) i użytkowników z grupami.

Po usunięciu powiązania między użytkownikami i ich uprawnieniami, wszelka utworzona przez nich zawartość lub rozpoczęte obiegi pracy również utracą powiązanie. Przykłady zawartości i obiegów pracy utworzonych przez usługę Document Cloud to między innymi:

  • Przechowywanie plików
  • Udostępnianie plików
  • Wypełnianie i podpisywanie formularzy
  • Wysyłanie po podpis

W zależności od ich typu tożsamości, użytkownicy wciąż mogą mieć dostęp do utworzonej zawartości i obiegów pracy, nawet po usunięciu uprawnienia. Użytkownicy identyfikatorów Adobe ID wciąż mogą logować się do usług Document Cloud i uzyskać dostęp do utworzonej zawartości oraz obiegów pracy w stanie „dowolnym” lub „tylko do odczytu”. Użytkownicy identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID nie mogą już jednak logować się do usług Document Cloud. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zarządzanie tożsamością.

Można również ponownie powiązać użytkowników z utworzoną przez nich zawartością i obiegami pracy. Jeśli na przykład usunięto użytkownika z grupy, która zawiera uprawnienia do usługi Document Cloud LUB usunięto grupę zawierającą uprawnienia do usługi Document Cloud od użytkownika, można ponownie powiązać użytkownika z uprawnieniem. Po wykonaniu tego działania użytkownicy mają znów dostęp do utworzonej zawartości i obiegów pracy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online