Administrowanie treściami tworzonymi przez użytkowników Document Cloud i związanymi z tym obiegami pracy

Administrator korzystający z serwisu Adobe Admin Console może dodawać lub usuwać użytkowników z organizacji. Może także powiązać użytkowników i uprawnienia do korzystania z produktu (na przykład Document Cloud) z grupami.

Zasadniczo po zerwaniu powiązania między użytkownikami i ich uprawnieniami wszelkie utworzone przez nich treści lub obiegi pracy, które zainicjowali, również zostaną odłączone. Do treści i obiegów pracy tworzonych przez użytkowników Adobe Document Cloud należą:

  • Przechowywanie plików
  • Udostępnianie plików
  • Wypełnianie i podpisywanie formularzy
  • Wysyłanie do podpisania

W zależności od typu identyfikatora użytkownicy mogą nadal mieć dostęp do tworzonych przez siebie treści i obiegów pracy, nawet po usunięciu uprawnienia. Użytkownicy z kontami Adobe ID mogą nadal logować się do usług Document Cloud i korzystać ze swoich treści i obiegów pracy, które oferują dostęp na zasadzie „bezpłatne” lub „tylko do odczytu”. Użytkownicy z kontami Enterprise ID lub Federated ID nie mogą już jednak logować się do usług Document Cloud. Więcej informacji: Zarządzanie identyfikatorami.

Możliwe jest również ponowne powiązanie użytkowników z ich treściami i obiegami pracy. Na przykład usunięcie użytkownika z grupy, która zawiera uprawnienie do korzystania z Document Cloud, lub usunięcie grupy, która zawiera uprawnienie do korzystania z Document Cloud pochodzące od użytkownika, pozwala później ponownie powiązać użytkownika z takim uprawnieniem. W wyniku ponownego powiązania użytkownicy odzyskają dostęp do swoich treści i obiegów pracy.

Możliwe jest również ponowne powiązanie użytkowników z ich treściami i obiegami pracy. Na przykład usunięcie użytkownika z grupy, która zawiera uprawnienie do korzystania z Document Cloud, lub usunięcie grupy, która zawiera uprawnienie do korzystania z Document Cloud pochodzące od użytkownika, pozwala później ponownie powiązać użytkownika z takim uprawnieniem. W wyniku ponownego powiązania użytkownicy odzyskają dostęp do swoich treści i obiegów pracy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?