Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie identyfikatorów 

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Stosowany przez Adobe system zarządzania identyfikatorami ułatwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz administrowanie ich dostępem do aplikacji i usług. Adobe udostępnia te typy identyfikatorów (kont), aby umożliwić uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników.

Typy identyfikatorów w serwisie Adobe Admin Console

Różne typy identyfikatorów umożliwiają organizacji stosowanie różnych poziomów kontroli konta i danych użytkownika. Wybór właściwego modelu identyfikatorów ma istotny wpływ na sposób przechowywania i udostępniania zasobów przez organizację. Konta Federated ID i Enterprise ID są tworzone i zarządzane przez organizację, natomiast konta Adobe ID są tworzone i zarządzane przez osoby fizyczne.

W poniższej tabeli przedstawiono różne czynniki pomocne przy wyborze właściwego typu identyfikatorów dla organizacji.

Uwaga:

Jeśli organizacja nie została jeszcze przeniesiona do korporacyjnego modelu przestrzeni dyskowej Adobe i nadal używa identyfikatorów Adobe ID dla indywidualnych użytkowników, należy zapoznać się z opisem w tabeli typów identyfikatorów.

Typy identyfikatorów


Federated ID

Enterprise ID

Adobe ID

Najważniejsze zalety

Identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi użytkownika oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.

Identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Organizacja zachowuje wyłączne prawa do tworzenia kont użytkowników w zweryfikowanych domenach.

Identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem). W zależności od modelu przestrzeni dyskowej, pełną kontrolę nad plikami i danymi mają użytkownicy albo firma. Konta Adobe ID mogą być tworzone w niezweryfikowanych, publicznych lub zaufanych domenach2.

Prawo własności do konta i danych

Konto należy do organizacji i pozostaje pod jej kontrolą

Przestrzeń dyskowa należąca do organizacji (w modelu korporacyjnej przestrzeni dyskowej) i przestrzeń należąca do użytkownika (w modelu przestrzeni dyskowej użytkownika)

 

Bezpieczeństwo i monitorowanie

 • Dzienniki kontroli
 • Dzienniki zawartości
 • Ograniczenia udostępniania
 • Ustawienia uwierzytelnienia organizacji
 • Dzienniki zawartości
 • Ograniczenia udostępniania
 • Zasady zarządzania hasłami1
Resetowanie hasła Nieobsługiwane Resetowanie hasła do konta

Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Document Cloud dla przedsiębiorstw

Obsługiwane

Creative Cloud dla zespołów i Document Cloud dla zespołów

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Experience Cloud

Obsługiwane

Rekomendowane w przypadku

 • Organizacji, które już używają logowania SSO lub protokołu SAML
 • Istniejących usług katalogowych, takich jak Google i Azure AD
 • Organizacji wymagających łatwej integracji z usługami firm innych niż Adobe
 • Organizacji, które mogą wykazać prawo własności do domeny
 • Organizacji, które mogą wykazać prawo własności do domeny
 • Organizacji, które nie potrzebują logowania SSO
 • Creative Cloud dla zespołów
 • Organizacji, które wolą korzystać z domen, których nie są właścicielami
 • Domen publicznych, na przykład Hotmail, Gmail itp.
 • Aplikacji dostępowych, takich jak Adobe Experience Manager Mobile

Rozpoczynanie pracy

Konfigurowanie identyfikatorów

Przypisywanie domen

Dodawanie użytkownika

Uwaga:

 

1 Zasady zarządzania hasłami w planach Creative Cloud dla zespołów są takie same, jak w przypadku planów Creative Cloud dla indywidualnych użytkowników.

2 Użytkownicy z identyfikatorem Adobe ID uwierzytelniają się za pomocą danych konta Adobe ID lub z użyciem modelu uwierzytelniania wdrożonym w ich organizacji (SSO, 2FA itp.). W takich scenariuszach użytkownicy są przekierowywani na stronę logowania SSO organizacji właścicielskiej. W pewnych sytuacjach użytkownik po uwierzytelnieniu musi wybrać profil biznesowy.

Używanie osobistych kont Adobe ID

Adobe przenosi wszystkich klientów z planami dla zespołów i przedsiębiorstw na model korporacyjnej przestrzeni dyskowej. Zapoznaj się z poniższą tabelą, jeśli w Twojej organizacji są użytkownicy korzystający z osobistych identyfikatorów Adobe ID w celu dostępu do firmowych lub szkolnych aplikacji i usług Adobe.

Uwaga:

Adobe aktualizuje przestrzeń dyskową w organizacjach (zespołach lub przedsiębiorstwach), wprowadzając model korporacyjnej przestrzeni dyskowej, aby umożliwić użytkownikom z kontami Adobe ID przechowywanie danych i korzystanie z innych funkcji klasy korporacyjnej.

Firma Adobe poinformuje każdą organizację o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Po aktualizacji użytkownicy z kontem Adobe ID są przenoszeni do przestrzeni korporacyjnej, a organizacja ma bezpośrednią kontrolę nad ich profilami biznesowymi
.

Typ identyfikatora

 

adobe_id.png

Osobiste konto Adobe ID

Najważniejsze zalety

Identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem).

Prawo własności do konta i danych

Kontrolę nad kontem ma użytkownik

 

Bezpieczeństwo i monitorowanie

Zasady zarządzania hasłami1
Resetowanie hasła Resetowanie hasła do konta. Jak to zrobić.

Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Document Cloud dla przedsiębiorstw

Funkcja częściowo obsługiwana2

Creative Cloud dla zespołów i Document Cloud dla zespołów

Obsługiwane

Experience Cloud

Obsługiwane

Dostępne tylko dla klientów z planami dla przedsiębiorstw i zespołów, którzy zarejestrowali się przed ...

 • Creative Cloud dla zespołów
 • Kontrola ma być w rękach użytkownika
 • Dostęp do takich aplikacji jak Digital Publishing Suite3
 • Po odejściu z organizacji użytkownik pozostaje właścicielem zasobów

Rozpoczęcie pracy

Dodawanie użytkownika

Uwaga:

1 Zasady zarządzania hasłami w planach Creative Cloud dla zespołów są takie same, jak w przypadku planów Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

2 W przypadku klientów z subskrypcją Creative Cloud dla przedsiębiorstw korzystających z korporacyjnej przestrzeni dyskowej administratorzy mogą dodawać użytkowników z kontami Adobe ID do systemu Admin Console, ale nie do profilów produktowych. Aby dodać użytkownika Adobe ID do profilu produktowego, administrator musi przekształcić jego konto w inny typ identyfikatora.

3 Niektóre produkty i usługi, takie jak serwis Adobe Licensing (LWS), obsługują tylko identyfikatory Adobe ID.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?