Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie identyfikatorów 

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Stosowany przez Adobe system zarządzania identyfikatorami ułatwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz administrowanie ich dostępem do aplikacji i usług. Adobe udostępnia te typy identyfikatorów (kont), aby umożliwić uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników.

Typy identyfikatorów w serwisie Adobe Admin Console

Różne typy identyfikatorów umożliwiają organizacji stosowanie różnych poziomów kontroli konta i danych użytkownika. Wybór właściwego modelu identyfikatorów ma istotny wpływ na sposób przechowywania i udostępniania zasobów przez organizację. Identyfikatory Business ID, Federated ID oraz Enterprise ID są idealnym rozwiązaniem w przypadku organizacji, które muszą egzekwować ścisłą kontrolę dostępu do produktów i usług, natomiast identyfikatory Adobe ID są przeznaczone dla użytkowników indywidualnych.

Business ID, Enterprise ID oraz Federated ID to identyfikatory umożliwiające stosowanie sprawdzonych procedur zarządzania danymi i efektywnego wdrażania oprogramowania. W poniższej tabeli przedstawiono różne czynniki pomocne przy wyborze właściwego typu identyfikatorów dla organizacji.

Uwaga:

Aby udostępnić takie korzyści, jak przestrzeń dyskowa w modelu korporacyjnym i inne funkcje dla przedsiębiorstw, Adobe migruje wszystkie istniejące identyfikatory Adobe ID do identyfikatorów Business ID. Członkowie zespołów u wszystkich nowych klientów biznesowych będą mieli już identyfikatory Business ID.

Adobe poinformuje organizację z wyprzedzeniem, gdy zostanie dla niej zaplanowana ta migracja. Więcej informacji podano we wprowadzeniu do identyfikatorów Business ID i nowych funkcji przestrzeni dyskowej. Dopóki Twoja organizacja nie zostanie poddana migracji, nadal będziesz uzyskiwać do niej dostęp na podstawie identyfikatora Adobe ID. Potem możliwość korzystania z identyfikatorów Adobe ID będzie dostępna tylko dla klientów indywidualnych.

Typ konta

Konto firmowe lub szkolne

Konto osobiste

 


Federated ID

Enterprise ID

Business ID

adobe_id.png
Adobe ID

Najważniejsze zalety

Identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi użytkownika oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.

Identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Organizacja zachowuje wyłączne prawa do tworzenia kont użytkowników w zweryfikowanych domenach.

Identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Organizacja tworzy konta użytkowników w domenach niezweryfikowanych, publicznych lub zaufanych4.

Identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem).

Prawo własności do konta i danych

Konto należy do organizacji i pozostaje pod jej kontrolą

Kontrolę nad kontem ma użytkownik

 

Bezpieczeństwo i monitorowanie

 • Dzienniki kontroli
 • Dzienniki zawartości
 • Ograniczenia udostępniania
 • Ustawienia uwierzytelnienia organizacji
 • Dzienniki zawartości
 • Ograniczenia udostępniania
 • Zasady zarządzania hasłami1
 • Zasady zarządzania hasłami1
Resetowanie hasła Nieobsługiwane Wysyłanie wiadomości e-mail z resetem hasła. Nieobsługiwane

Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Document Cloud dla przedsiębiorstw

Obsługiwane

Funkcja częściowo obsługiwana2

Creative Cloud dla zespołów i Document Cloud dla zespołów

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Experience Cloud

Obsługiwane

Obsługiwane

Rekomendowane w przypadku

 • Organizacji, które już używają logowania SSO lub protokołu SAML
 • Istniejących usług katalogowych, takich jak Google i Azure AD
 • Organizacji wymagających płynnej integracji z usługami firm innych niż Adobe
 • Organizacji, które mogą wykazać prawo własności do domeny
 • Organizacji, które mogą wykazać prawo własności do domeny
 • Organizacji, które nie potrzebują logowania SSO
 • Creative Cloud dla zespołów
 • Organizacji, które wolą korzystać z domen, których nie są właścicielami
 • Domen publicznych, na przykład Hotmail, Gmail itp.
 • Aplikacji dostępowych, takich jak Adobe Experience Manager Mobile
 • Creative Cloud dla zespołów
 • Kontrola ma być w rękach użytkownika
 • Dostęp do takich aplikacji jak Digital Publishing Suite3
 • Po odejściu z organizacji użytkownik pozostaje właścicielem zasobów

Rozpoczynanie pracy

Konfigurowanie identyfikatorów

Przypisywanie domen

Dodawanie użytkownika

Dodawanie użytkownika

Uwaga:

1 Zasady zarządzania hasłami w planach Creative Cloud dla zespołów są takie same, jak w przypadku planów Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

2 W przypadku klientów z subskrypcją Creative Cloud korzystających z korporacyjnej przestrzeni dyskowej administratorzy mogą dodawać użytkowników z kontami Adobe ID do systemu Admin Console, ale nie do profilów produktowych. Aby dodać użytkownika Adobe ID do profilu produktowego, administrator musi przekształcić jego konto w inny typ identyfikatora.

3 Niektóre produkty i usługi, takie jak serwis Adobe Licensing (LWS), obsługują tylko identyfikatory Adobe ID.

4 Użytkownicy typu Business ID mogą być uwierzytelniani na podstawie danych logowania ich konta Adobe ID lub z użyciem metody uwierzytelniania określonej przez organizację właścicielską. Jeśli domena użytkownika Business ID została już przypisana przez organizację właścicielską, taki użytkownik będzie uwierzytelniany przez systemy identyfikacyjne organizacji właścicielskiej niezależnie od tego, czy została z nią utworzona relacja zaufania. W takich scenariuszach użytkownicy Business ID są przekierowywani na stronę logowania SSO organizacji właścicielskiej. Gdy użytkownik zostanie już uwierzytelniony, konieczne może być wybranie przez niego profilu biznesowego. Załóżmy na przykład, że administrator w firmie Acme dodaje użytkownika Business ID o adresie john@cooperdesign.com. Jeśli domena cooperdesign.com została przypisana przez inną organizację, to konto john@cooperdesign.com będzie uwierzytelniane przez systemy identyfikacyjne Cooper Design. W przeciwnym razie konto john@cooperdesign.com będzie uwierzytelniane na podstawie danych logowania Adobe ID.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto