Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Jeśli stosujesz licencje imienne lub zamierzasz zapewnić dostęp do usług, konieczne będzie stosowanie identyfikatorów. Adobe obsługuje trzy typy identyfikatorów (typy kont); adres e-mail jest w nich używany jako nazwa użytkownika.

adobe-id

Adobe ID to identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem). Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad plikami i danymi skojarzonymi ze swoim identyfikatorem. Użytkownicy mogą kupować dodatkowe produkty i usługi Adobe. Administratorzy zapraszają użytkowników do organizacji i mogą ich usuwać. Nie można jednak zablokować dostępu użytkownika do jego konta Adobe ID. Administrator nie ma możliwości usunięcia ani przejęcia takich kont. Używanie identyfikatorów Adobe ID nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Adobe ID:

 • Umożliwienie użytkownikom samodzielnego tworzenia identyfikatorów, posiadania ich na własność i zarządzania nimi.
 • Umożliwienie użytkownikom nabywania lub uzyskiwania subskrypcji kolejnych produktów i usług Adobe.
 • Jeśli użytkownicy mają korzystać z innych usług Adobe, które nie obsługują obecnie identyfikatorów Enterprise ID ani Federated ID.
 • Jeśli użytkownicy już mają identyfikatory Adobe ID oraz powiązane z nimi pliki, czcionki lub ustawienia. 
 • W instytucjach edukacyjnych, aby umożliwić uczniom i studentom zachowanie identyfikatorów Adobe ID po ukończeniu szkoły.
 • W przypadku współpracy z wykonawcami i freelancerami, którzy nie korzystają z adresów e-mail w domenach kontrolowanych przez Twoje przedsiębiorstwo.

enterprise-id

Enterprise ID to identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Użytkownicy końcowi nie mogą się zarejestrować i utworzyć konta Enterprise ID. Za pomocą takiego identyfikatora nie mogą również nabywać dodatkowych produktów i usług Adobe.

Administratorzy tworzą identyfikator Enterprise ID i wydają go użytkownikowi. Administratorzy mogą odebrać dostęp do produktów i usług, przejmując konto lub usuwając identyfikator Enterprise ID, aby na stałe zablokować dostęp do powiązanych z nim danych.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Enterprise ID:

 • Jeśli trzeba zachować ścisłą kontrolę nad aplikacjami i usługami dostępnymi dla użytkownika.
 • Jeśli konieczne jest zachowanie możliwości dostępu do plików i danych powiązanych z takim identyfikatorem w wyjątkowych sytuacjach.
 • Jeśli niezbędna jest możliwość całkowitego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

federated-id

Federated ID to identyfikator utworzony przez organizację i do niej należący, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Federated ID:

 • Jeśli konta użytkowników będą przydzielane na podstawie korporacyjnej usługi katalogowej.
 • Jeśli planowane jest zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników.
 • Jeśli trzeba zachować ścisłą kontrolę nad aplikacjami i usługami dostępnymi dla użytkownika.
 • Aby umożliwić użytkownikom użycie tego samego adresu e-mail do założenia konta Adobe ID.

Więcej informacji: Konfigurowanie identyfikatorów.

W jednym wdrożeniu usługi dla przedsiębiorstw można użyć kombinacji identyfikatorów Adobe ID, Enterprise ID oraz Federated ID. Identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID należy używać dla tych kont użytkowników, nad którymi potrzebna jest ścisła kontrola.

Niektórzy użytkownicy mogą już mieć identyfikatory Adobe ID oparte na adresach e-mail z tej domeny. Zanim utworzysz identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID, rozważ konsekwencje tej decyzji dotyczące istniejących kont użytkowników.

Zmiana typu identyfikatora

Administrator systemu może edytować typ identyfikatorów używanych przez użytkowników w zarządzanej przez niego organizacji. Konta z identyfikatorem Adobe ID można przekształcić w konta Enterprise ID lub Federated ID. Można również przekształcić konta użytkowników Enterprise ID lub Federated ID w konto Adobe ID. Więcej informacji na temat typów identyfikatorów użytkowników: Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe.

Uwaga:

Serwis Admin Console umożliwia zmianę typu identyfikatorów użytkowników:

 • z Adobe ID na Enterprise ID,
 • z Enterprise ID na Adobe ID,
 • z Adobe ID na Federated ID,
 • z Federated ID na Adobe ID.

Natomiast aby zmienić typ identyfikatorów z Enterprise ID na Federated ID lub z Federated ID na Enterprise ID, należy skontaktować się z działem pomocy Adobe.

Konsekwencje dla użytkowników końcowych Creative Cloud

Po zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy nadal zachowają dostęp do osobistych kont Adobe ID. Jednak aby skorzystać z aplikacji, usług i rozwiązań Adobe należących do organizacji, będą musieli logować się za pomocą nowego identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Jeśli użytkownicy mają już konta Adobe ID i powiązane z nimi zasoby, mogą przeprowadzić migrację tych zasobów na nowe konto dla przedsiębiorstw.

Jeśli użytkownicy mający konto Creative Cloud korzystali z usług, które nie są objęte planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, status ich konta zostanie obniżony do wersji bezpłatnej.

Zmiana typu identyfikatora za pomocą pliku CSV

Poniższa procedura umożliwia zbiorcze przekształcenie typu kont wielu użytkowników. Można również edytować dane poszczególnych użytkowników, takie jak adresy e-mail lub nazwy konta, korzystając z serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Edytuj typ identyfikatora (CSV)
 3. Aby wybrać użytkowników, dla których będzie zmieniany typ identyfikatora, można pobrać bieżącą listę użytkowników lub standardowy szablon CSV (klikając opcję Pobierz szablon CSV).

  Pobrany plik .csv zawiera następujące dane.

  • Typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.
  • Nazwa użytkownika
  • Domena
  • Nowy typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.
  • Nowy adres e-mail
  • Nowa nazwa użytkownika
  • Nowy kod kraju
 4. Otwórz plik .csv w programie Excel i odpowiednio zmodyfikuj typy identyfikatorów.

  Uwaga:

  Zmieniając typ identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID należy ponadto pamiętać, że adres e-mail konta Adobe ID musi być zgodny z adresem e-mail konta w planie dla przedsiębiorstw.

  Adres e-mail Adobe ID Adres e-mail Enterprise ID lub Federated ID Zmiana typu identyfikatora
  janedoe@xyz.com janedoe@xyz.com Powodzenie
  johndoe@adobe.com johndoe.@xyz.com Niepowodzenie
 5. Otwórz okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV) i prześlij zaktualizowany plik .csv.

  Po zakończeniu tego procesu otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.

W ramach tego procesu zostaną również przeniesione uprawnienia oraz udostępnione produkty dla wszystkich migrowanych użytkowników. Użytkownicy, których objęła zmiana identyfikatora, otrzymają powiadomienie o konieczności używania nowych danych logowania (Enterprise ID lub Federated ID) podczas pracy w udostępnionych im produktach Adobe.

Ponadto jeśli użytkownicy korzystali uprzednio z kont Adobe ID, z którymi były powiązane zasoby, to zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na procedurę migracji tych zasobów. Proces migracji zasobów automatycznie przenosi zawartość z istniejącego konta Adobe ID użytkownika na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Migracja zasobów

Po zmianie typu identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy mogą przenieść obsługiwaną zawartość z istniejącego konta Adobe ID przydzielonego przez firmę na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw. Migrację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Aby umożliwić użytkownikom automatyczną migrację zawartości, należy przypisać im dostęp do przestrzeni dyskowej w ramach usług Creative Cloud i Document Cloud. Aby użytkownicy mieli dostęp do przestrzeni dyskowej w usługach Creative Cloud i Document Cloud, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przypisz im profil produktowy, który oferuje plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud z przestrzenią dyskową i ma włączone usługi PDF Services.
 • Przypisz im profil produktowy Creative Cloud z przestrzenią dyskową oraz profil produktowy Document Cloud z przestrzenią dyskową (z wyłączeniem ofert obejmujących wyłącznie aplikacje stacjonarne) i włączonymi usługami PDF Services.

Po zakończeniu opisanego powyżej procesu zmiany typu identyfikatorów użytkownik końcowy otrzymuje powiadomienie e-mail ze szczegółowymi instrukcjami migracji zasobów.

Administrator działu informatycznego może pobrać raport z wykonania migracji zasobów dla wszystkich użytkowników objętych procesem pracy zmiany typu identyfikatorów. Aby pobrać raport, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę . Z rozwijanej listy wybierz opcję Eksportuj raport z migracji do pliku CSV.

  Raport zostanie pobrany.

W raporcie podane są informacje o użytkownikach, którzy udzielili zgody na migrację, o tych, którzy odmówili takiej zgody, a także o tych, którzy nie podjęli jeszcze żadnego działania. Informacje o rodzajach zawartości obsługiwanych przez proces migracji podano w artykule Migracja zasobów — często zadawane pytania.

Uwaga:

Niekiedy zdarza się, że dla niektórych użytkowników nie udaje się włączyć procesu automatycznej migracji zasobów. Tacy użytkownicy otrzymają powiadomienie o konieczności ręcznego przeniesienia zawartości i nie będą uwzględniani w raporcie z migracji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online