Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Jeśli stosujesz licencje imienne lub zamierzasz zapewnić dostęp do usług, konieczne będzie stosowanie identyfikatorów. Adobe obsługuje trzy typy identyfikatorów (typy kont); adres e-mail jest w nich używany jako nazwa użytkownika.

adobe-id

Adobe ID to identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem). Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad plikami i danymi skojarzonymi ze swoim identyfikatorem. Użytkownicy mogą kupować dodatkowe produkty i usługi Adobe. Administratorzy zapraszają użytkowników do organizacji i mogą ich usuwać. Nie można jednak zablokować dostępu użytkownika do jego konta Adobe ID. Administrator nie ma możliwości usunięcia ani przejęcia takich kont. Używanie identyfikatorów Adobe ID nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Adobe ID:

 • Umożliwienie użytkownikom samodzielnego tworzenia identyfikatorów, posiadania ich na własność i zarządzania nimi.
 • Umożliwienie użytkownikom nabywania lub uzyskiwania subskrypcji kolejnych produktów i usług Adobe.
 • Jeśli użytkownicy mają korzystać z innych usług Adobe, które nie obsługują obecnie identyfikatorów Enterprise ID ani Federated ID.
 • Jeśli użytkownicy już mają identyfikatory Adobe ID oraz powiązane z nimi pliki, czcionki lub ustawienia. 
 • W instytucjach edukacyjnych, aby umożliwić uczniom i studentom zachowanie identyfikatorów Adobe ID po ukończeniu szkoły.
 • W przypadku współpracy z wykonawcami i freelancerami, którzy nie korzystają z adresów e-mail w domenach kontrolowanych przez Twoje przedsiębiorstwo.

enterprise-id

Enterprise ID to identyfikator stanowiący własność instytucji lub przedsiębiorstwa, przez nie tworzony i zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Użytkownicy końcowi nie mogą się zarejestrować i utworzyć konta Enterprise ID. Za pomocą takiego identyfikatora nie mogą również nabywać dodatkowych produktów i usług Adobe.

Administratorzy tworzą identyfikator Enterprise ID i wydają go użytkownikowi. Administratorzy mogą odebrać dostęp do produktów i usług, przejmując konto lub usuwając identyfikator Enterprise ID, aby na stałe zablokować dostęp do powiązanych z nim danych.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Enterprise ID:

 • Jeśli trzeba zachować ścisłą kontrolę nad aplikacjami i usługami dostępnymi dla użytkownika.
 • Jeśli konieczne jest zachowanie możliwości dostępu do plików i danych powiązanych z takim identyfikatorem w wyjątkowych sytuacjach.
 • Jeśli niezbędna jest możliwość całkowitego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

federated-id

Federated ID to identyfikator utworzony przez organizację i do niej należący, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których zaleca się korzystanie z identyfikatorów Federated ID:

 • Jeśli konta użytkowników będą przydzielane na podstawie korporacyjnej usługi katalogowej.
 • Jeśli planowane jest zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników.
 • Jeśli trzeba zachować ścisłą kontrolę nad aplikacjami i usługami dostępnymi dla użytkownika.
 • Aby umożliwić użytkownikom użycie tego samego adresu e-mail do założenia konta Adobe ID.

Więcej informacji: Konfigurowanie identyfikatorów.

W jednym wdrożeniu usługi dla przedsiębiorstw można użyć kombinacji identyfikatorów Adobe ID, Enterprise ID oraz Federated ID. Identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID należy używać dla tych kont użytkowników, nad którymi potrzebna jest ścisła kontrola.

Konsekwencje dla użytkowników końcowych Creative Cloud

Zanim utworzone zostaną identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID, należy rozważyć konsekwencje tej decyzji z punktu widzenia istniejących kont użytkowników. Użytkownicy mogą już mieć założone konta Adobe ID na podstawie adresów e-mail w domenie, którą chcesz wykorzystać, i używać ich do uzyskiwania dostępu do produktów i usług Adobe.

Jakiekolwiek dane, takie jak biblioteki projektowe, pliki, czcionki, ustawienia aplikacji, motywy Adobe Color i portfolio Behance, nie zostaną przeniesione na konto Enterprise ID lub Federated ID. Będą one nadal dostępne z konta Adobe ID, które teraz korzysta z uaktualnionego adresu e-mail.

Jeśli postanowisz utworzyć konta Enterprise ID lub Federated ID dla użytkowników, którzy już mają konta Creative Cloud (identyfikatory Adobe ID), tacy użytkownicy mogą być zmuszeni ręcznie przenieść dane ze swoich kont Adobe ID.

 • Synchronizacja ustawień: użytkownicy mogą się zalogować do aplikacji za pomocą identyfikatora Adobe ID, zsynchronizować ustawienia, wylogować się, a następnie zalogować się za pomocą identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID. Wtedy można zsynchronizować najnowsze ustawienia z aplikacji stacjonarnej z usługą Creative Cloud.
 • Creative Cloud Assets: użytkownicy mogą pobrać pliki z istniejącego konta Adobe ID, a następnie przesłać je na konto Enterprise ID lub Federated ID. Jeśli użytkownicy korzystają z programu Creative Cloud Desktop w celu synchronizacji plików, to mają już wszystkie pliki na swoich komputerach. Więcej informacji: Przenoszenie zasobów.
  Uwaga: Komentarze i wersje powiązane z tymi plikami nie zostaną zachowane.
 • Typekit: jeśli przedsiębiorstwo uzyskało przypisanie swojej domeny w celu utworzenia identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, mogą wystąpić problemy z korzystaniem z istniejących kont Typekit powiązanych z adresami w tej domenie. Konto Typekit można przywrócić, kontaktując się z działem obsługi pod adresem support@typekit.com. Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres enterprise@typekit.com lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym Adobe.
 • Behance: użytkownicy będą mieli dostęp do swoich profili Behance na podstawie nowego adresu e-mail. Wymaga to jednak zmiany adresu e-mail zdefiniowanego w preferencjach Behance. Bezpośrednia migracja danych z Behance nie jest możliwa.  Użytkownicy mogą natomiast zastosować następujące obejście:
  1. Utworzyć konto z użyciem identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.
  2. Zalogować się na istniejące konto.
  3. Dodać nowe konto jako współwłaściciela projektów ze starego konta.
  4. Opcjonalnie można się następnie zalogować na nowe konto i usunąć stare konto jako współwłaściciela. Pozwoli to na migrację zawartości, ale nie przeniesie komentarzy ani obserwujących powiązanych ze starym kontem.
 • PhoneGap Build: użytkownicy mogą przenieść powiązane dane, gdy przechodzą na konto Enterprise ID.
 • Adobe Color: aby przenieść dane z konta Adobe ID na konto Enterprise ID lub Federated ID, należy wysłać wniosek na adres kuler-team@adobe.com.
 • Lightroom: dane zostaną zsynchronizowane z komputera do usługi Creative Cloud z użyciem konta Enterprise ID lub Federated ID.
 • Story Plus: użytkownicy zachowują dostęp do danych z użyciem uaktualnionego adresu e-mail. Nie istnieje ścieżka migracji umożliwiająca powiązanie istniejących danych z kontem Enterprise ID lub Federated ID.

Jeśli użytkownicy posiadający konto Creative Cloud korzystali z usług, które nie są objęte planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, status ich konta zostanie obniżony do wersji bezpłatnej. Jeśli użytkownicy anulują plan Adobe Creative Cloud powiązany z ich identyfikatorem Adobe ID, dostęp zostanie ograniczony. Na przykład użytkownicy Digital Publishing Suite będą mieć dostęp do swoich folio, ale nie będą mogli ich publikować. Z kolei hosting internetowy wygaśnie po upływie 30 dni.

Zmiana typu identyfikatora użytkowników

Administrator systemu może zmieniać typ identyfikatorów używanych przez użytkowników w zarządzanej przez niego organizacji. Konta z identyfikatorem Adobe ID można przekształcić w konta Enterprise ID lub Federated ID. Można również przekształcić konta użytkowników Enterprise ID lub Federated ID w konto Adobe ID. Więcej informacji na temat typów identyfikatorów użytkowników: Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe.

Po zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy nadal zachowają dostęp do osobistych kont Adobe ID. Jednak aby skorzystać z aplikacji, usług i rozwiązań Adobe należących do organizacji, będą musieli logować się za pomocą nowego identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Uwaga:

Korzystając z tej procedury, w serwisie Admin Console można zmienić następujące typy identyfikatorów:

 • Adobe ID w Enterprise ID,
 • Enterprise ID w Adobe ID,
 • Adobe ID w Federated ID,
 • Federated ID w Adobe ID.

Jednak w celu zmiany następujących typów trzeba się skontaktować z działem pomocy Adobe:

 • Enterprise ID w Federated ID,
 • Federated ID w Enterprise ID.

Poniższa procedura umożliwia zbiorcze przekształcenie typu konta wielu użytkowników. Można również edytować dane poszczególnych użytkowników, takie jak adresy e-mail lub nazwy konta, korzystając z serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Edytuj typ identyfikatora (CSV)
 3. Aby wybrać użytkowników, dla których będzie zmieniany typ identyfikatora, można pobrać bieżącą listę użytkowników lub standardowy szablon CSV (poprzez kliknięcie opcji Pobierz szablon CSV).

  Pobrany plik .csv zawiera następujące dane:

  • Typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nazwa użytkownika
  • Domena
  • Nowy typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nowy adres e-mail
  • Nowa nazwa użytkownika
  • Nowy kod kraju
 4. Otwórz plik .csv w programie Excel i odpowiednio zmodyfikuj typy identyfikatorów.

  Uwaga:

  Pamiętaj o podaniu poprawnego kodu kraju dla użytkowników. Kod ten musi odpowiadać krajowi, w którym są zlokalizowane zasoby użytkownika. Kodu nie można później zmienić.

  Zmieniając typ konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID należy dodatkowo sprawdzić, czy adres e-mail tego konta Adobe ID jest zgodny z identyfikatorem e-mail użytkownika w systemach przedsiębiorstwa.

  Adres e-mail Adobe ID Adres e-mail Enterprise ID lub Federated ID Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  janedoe@xyz.com janedoe@xyz.com Powodzenie
  johndoe@adobe.com johndoe.@xyz.com Niepowodzenie
 5. Otwórz okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV) i prześlij zaktualizowany plik .csv.

  Po zakończeniu tego procesu otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.

W przypadku zmiany typu konta użytkowników w organizacji z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID za pomocą serwisu Admin Console konta Adobe ID tych użytkowników zostaną usunięte z danej organizacji.

Użytkownicy, których objęła zmiana identyfikatora, otrzymają też powiadomienie o konieczności używania nowych danych logowania (Enterprise ID lub Federated ID) podczas pracy w udostępnionych im produktach Adobe.

W ramach tego procesu zostaną również przeniesione uprawnienia oraz udostępnione produkty dla wszystkich migrowanych użytkowników.

Uwaga:

Jeśli użytkownicy korzystali dotychczas z identyfikatorów Adobe ID i mieli zasoby powiązane ze swoimi kontami Adobe ID, muszą te zasoby przenieść zgodnie z opisem w artykule Migracja zasobów na konto dla przedsiębiorstw.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online