Grupa to zbiór różnych użytkowników, którym przypisano wspólne ustawienia uprawnień. Istnieje wiele uprawnień w ramach różnych produktów, które trzeba przypisywać wielu użytkownikom w różnej kolejności. Ręczne zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników nie sprawdza się w praktyce.

Załóżmy na przykład, że trzeba przypisać pewien produkt każdemu pracownikowi jednego z działów organizacji. Można to oczywiście zrobić, modyfikując pojedynczo uprawnienia każdego użytkownika z tego działu i przypisując mu projekt. Jednak wygodniejszą metodą będzie utworzenie grupy użytkowników obejmującej wszystkich pracowników tego działu, a następnie przypisanie produktu tej grupie. Zwalnia to administratora z konieczności zarządzania każdym użytkownikiem z osobna. Do grupy można później dodawać użytkowników albo ich z niej usuwać. W wyniku tych działań nie zmieniają się uprawnienia całej grupy — zmianie ulega tylko zakres użytkowników przypisanych do tej grupy.

Tworzenie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

Grupy użytkowników można tworzyć pojedynczo w serwisie Admin Console albo użyć procedury przesyłania zbiorczego pliku CSV, aby utworzyć wiele grup naraz.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Kliknij ikonę Nowa grupa użytkowników w prawym górnym rogu ekranu.

  Zostanie wyświetlony ekran Tworzenie nowej grupy użytkowników.

  Tworzenie nowej grupy użytkowników
 3. Wprowadź nazwę i opis tworzonej grupy użytkowników i kliknij przycisk Zapisz.

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Grupy użytkowników.

 2. Z rozwijanej listy wybierz polecenie Dodaj grupę użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj grupę użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

  Dodawanie grup użytkowników (CSV)
 4. W pobranym pliku CSV wprowadź następujące dane grup użytkowników, które chcesz dodać:

  Pole pliku CSV Opis / uwagi
  Nazwa grupy użytkowników (Wymagane) Może mieć maksymalnie 255 znaków
  Opis (Opcjonalne) Może mieć maksymalnie 255 znaków
  Administratorzy grupy użytkowników

  (Wymagane) Można przypisać wielu administratorów, rozdzielając ich przecinkami i zamykając całość listy apostrofami. Dla każdego z administratorów należy podać wpis zawierający typ identyfikatora, następnie dywiz, a za nim adres e-mail:

  '<typ identyfikatora>-<adres e-mail>,<typ identyfikatora>-<adres e-mail>...'

  Na przykład:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  W pliku CSV nie można dodać w roli administratorów takich użytkowników, którzy obecnie nie są dodani do organizacji w serwisie Admin Console.

  Przypisane profile produktów

  (Opcjonalne) Można przypisać wiele profilów produktowych, rozdzielając je przecinkami i zamykając całość listy apostrofami. Jednak dodawane profile produktów muszą już być skonfigurowane w ramach tej organizacji.

  Podobnie jak w przypadku dodawania wielu administratorów (patrz wyżej), dodając wiele profilów należy otoczyć całą listę pojedynczym zestawem apostrofów.

  Na przykład:

  'Domyślna konfiguracja Adobe Target 2, Domyślna konfiguracja Photoshop'

  Należy pamiętać o podaniu nazwy profilu produktowego, a nie nazwy produktu.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj grupy użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników. Grupy dodane za pomocą pliku CSV mogą nie być jeszcze widoczne na liście. Ich przetworzenie może zająć kilka minut. Po zakończeniu operacji zbiorczej lista zostanie uaktualniona.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Edytowanie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

W serwisie Admin Console można zmienić nazwę lub opis istniejącej grupy użytkowników. Natomiast za pomocą pliku CSV można zmieniać także administratorów grupy użytkowników oraz profile produktowe przypisane do tej grupy. Oznacza to, że procedura CSV umożliwia dodawanie administratorów i profilów produktowych lub usuwanie ich z grupy.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 3. Zmień nazwę i opis grupy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Grupy użytkowników.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Edytuj grupy użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Edytuj grupy użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

  Edytowanie grup użytkowników (CSV)

  Plik szablonu w formacie CSV zostanie pobrany na komputer.

 4. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Edytuj grupy użytkowników (CSV).

  Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników.

  W pliku CSV pobranym na poprzednim etapie należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdej grupy, którą chcesz zmodyfikować:

  • Opis
  • Przypisani administratorzy grupy
  • Przypisane profile produktów

  Po pobraniu pliku CSV na komputer otwórz go w dowolnym edytorze.

 5. Aby uzyskać dane grupy, o których mowa powyżej, kliknij nazwę tej grupy na stronie Grupy użytkowników.

  Nastąpi przekierowanie na stronę zawierającą szczegółowe informacje o wybranej grupie.

 6. Kliknij przycisk Ustawienia.

 7. W oknie dialogowym ustawień skopiuj nazwę grupy i wklej ją w wierszu obok pola Nazwa grupy użytkowników w pliku CSV.

  Uwaga:

  Nazwa grupy to parametr używany wewnętrznie przez procedurę zbiorczą w celu identyfikacji dokładnie tego wiersza w pliku CSV. Dlatego też nie można edytować nazwy grupy. Jeśli chcesz ją zmienić, skorzystaj z procedury ręcznej opisanej powyżej.

  Aby zachować opis, skopiuj go i wklej w wierszu pola Opis w pliku CSV.

  Aby usunąć opis, pozostaw puste pole opisu w pliku CSV.

  Aby utworzyć nowy opis, wpisz odpowiednie informacje w wierszu opisu w pliku CSV.

 8. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

  Nastąpi powrót na stronę zawierającą szczegółowe informacje o wybranej grupie.

 9. Przejdź do karty Administrator.

 10. W wierszu pola Administratorzy grupy użytkowników w pliku CSV podaj adresy e-mail i typy identyfikatorów tych administratorów, stosując następujący format (rozdzielany przecinkami i ujęty w apostrofy):

  '<typ identyfikatora>-<adres e-mail>,<typ identyfikatora>-<adres e-mail>...'

  Na przykład:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  Aby dodać administratorów do grupy, wprowadź ich informacje (adresy e-mail i typy identyfikatorów) w opisanym powyżej formacie.

  Jeśli chcesz zachować administratorów edytowanej grupy, musisz podać ich informacje.

  Aby usunąć administratorów z grupy, pomiń (lub usuń) ich informacje.

  W roli administratorów nie można dodawać takich użytkowników, którzy obecnie nie są dodani do organizacji w serwisie Admin Console.

 11. Przejdź do karty Przypisane profile produktów.

 12. Uwaga:

  Profile produktów dodawane w pliku CSV muszą już być skonfigurowane w ramach organizacji.

  W wierszu pola Przypisane profile produktów w pliku CSV podaj nazwy profili produktowych, stosując następujący format (rozdzielany przecinkami i ujęty w apostrofy):

  '<Nazwa profilu produktowego>,<Nazwa profilu produktowego>,...'

  Na przykład:

  'Domyślna konfiguracja Adobe Target 2, Domyślna konfiguracja Photoshop'

  Pamiętaj, żeby podać nazwę profilu produktowego, a nie nazwę produktu.

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  Aby dodać profile produktowe do grupy, wprowadź ich dane (nazwy) w opisanym powyżej formacie.

  Jeśli chcesz zachować profile produktowe grupy, musisz podać ich dane.

  Aby usunąć profile produktowe z grupy, pomiń (lub usuń) ich informacje.

  Dodawać można wyłącznie profile produktowe, które są już skonfigurowane w ramach tej organizacji.

 13. Po wykonaniu kroków 5–12 w odniesieniu do wszystkich edytowanych grup zapisz i zamknij plik CSV.

 14. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj grupy użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników. Aktualizacje wprowadzone w grupach na liście mogą nie być jeszcze widoczne. Ich przetworzenie może zająć kilka minut. Po zakończeniu operacji zbiorczej lista zostanie uaktualniona.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Dodawanie istniejących kont użytkowników do grup

Wykonuje: administrator produktu, administrator systemu

Uwaga:

Administratorzy produktu nie mogą dodawać nowych użytkowników do grup — możliwe jest dodawanie jedynie takich, których konta już istnieją w danej organizacji.

Wykonaj następujące instrukcje, aby dodać użytkowników do grupy użytkowników:

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników kliknij na liście grup nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Na ekranie Dodawanie użytkownika wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiedniego użytkownika z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli dodawany użytkownik nie był wcześniej dodawany w serwisie Admin Console, można wprowadzić jego adres e-mail. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego konta użytkownika. Wprowadź dane osoby, którą chcesz dodać — zostanie do niej wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

 4. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 5. Zostanie wyświetlony ekran Dodawanie użytkownika, na którym można dodawać kolejnych użytkowników do grupy.

  Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do strony szczegółów grupy użytkowników.

Dodawanie wielu użytkowników do grupy

Do grupy można dodać wielu użytkowników naraz. Na przykład aby skopiować wszystkich lub niektórych użytkowników z jednej grupy do innej, można wyeksportować użytkowników z pierwszej grupy, a następnie dodać ich do drugiej.

Uwaga:

Ta procedura umożliwia dodawanie istniejących użytkowników do grup. Aby jednocześnie dodawać użytkowników do organizacji i do grup, zobacz Dodawanie wielu użytkowników.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  add-users-by-csv

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Zmodyfikuj pobrany plik, wprowadzając dane użytkowników, których chcesz dodać do grupy.

 5. Przeciągnij plik do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV) lub kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na stronę Profile produktów > Wyniki operacji zbiorczej.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Dodawanie administratorów do grup

Wykonuje: administrator systemu

Zadanie zarządzania grupą można przekazać administratorom grupy. Tak wskazani administratorzy mogą zarządzać użytkownikami w danej grupie.

Wykonaj następujące instrukcje, aby dodać administratorów do grupy użytkowników:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników kliknij grupę, do której chcesz dodać użytkownika.

  Zostaną wyświetlone szczegółowe dane wybranej grupy użytkowników.

 3. Przejdź na kartę Administratorzy i kliknij opcję Dodaj administratora.

 4. Na ekranie Dodawanie administratora wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiedniego użytkownika z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli dodawany użytkownik nie był wcześniej dodawany w serwisie Admin Console, można wprowadzić jego adres e-mail. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego konta użytkownika. Wprowadź dane osoby, którą chcesz dodać — zostanie do niej wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

 5. Wyszukaj i zaznacz użytkowników, których chcesz dodać jako administratorów do grupy użytkowników.

 6. Kliknij opcję Dodaj administratora.

 7. Zostanie wyświetlony ekran Dodawanie użytkownika, na którym można dodawać kolejnych użytkowników do grupy.

  Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do strony szczegółów grupy użytkowników.

Spowoduje to powrót na kartę Administratorzy. Na liście będzie teraz widoczny administrator przypisany przed chwilą do grupy.

Przypisywanie profili produktów do grup użytkowników

Wykonuje: administrator profilu produktowego, administrator systemu

Do grup użytkowników można przypisywać profile produktów. Umożliwi to nadanie wszystkim użytkownikom w grupie tego samego zbioru uprawnień produktowych.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Z listy Grupy użytkowników wybierz grupę, do której chcesz dodać profil produktowy.

 3. Przejdź na kartę Przypisane profile produktów i kliknij opcję Przypisane profile produktów.

  Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu organizacji.

  Jeśli grupa zawiera więcej niż 75 000 użytkowników:

  Jeśli dana grupa zawiera więcej niż 75 000 użytkowników, zostanie wyświetlone następujące ostrzeżenie. Nadal można kontynuować pracę. Nie zaleca się jednak przypisywania tak dużych grup, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy przetwarzaniu tego żądania w serwisie Admin Console wystąpią problemy z wydajnością.

  Przypisywanie profilu do grupy obejmującej ponad 75 000 użytkowników

  Jeśli grupa zawiera więcej niż 200 000 użytkowników:

  Jeśli dana grupa zawiera więcej niż 200 000 użytkowników, zostanie wyświetlony następujący błąd. Przypisanie profilu produktowego do grupy zawierającej ponad 200 000 użytkowników nie jest możliwe. Należy się w tej sprawie skontaktować z Adobe, przechodząc na kartę Admin Console > Pomoc techniczna. Tutaj podano więcej informacji o dostępnych opcjach pomocy technicznej.

  Przypisywanie profilu do grupy obejmującej ponad 200 000 użytkowników
 4. Kliknij jeden z produktów na liście, a następnie wprowadź i wybierz dla niego profil.

  Więcej informacji o produktach i profilach: Zarządzanie produktami i profilami.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Nastąpi powrót do karty Przypisywanie profili produktów.

Na liście będą teraz wyświetlane profile produktów dodane do grupy.

Podczas pracy z profilami produktowymi administratorzy profili produktowych mogą również dodawać grupy użytkowników do profili produktowych.

Uwaga:

Jeśli masz uprawnienia administratora grupy, możesz usunąć z niej użytkownika, zaznaczając go na karcie „Użytkownicy” danej grupy i klikając ikonę  w prawej górnej części ekranu.

Grupy użytkowników i udostępnianie zasobów

Użytkownicy końcowi Adobe Creative Cloud mogą współpracować z innymi nad folderami, bibliotekami oraz dokumentami Adobe XD w chmurze, udostępniając te zasoby publicznie lub prywatnie. W przypadku udostępniania prywatnego odbiorcami mogą być zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób. Grupy synchronizowane z katalogu Active Directory oraz grupy użytkowników znajdują się w książce adresowej organizacji i można je wybierać jako odbiorców udostępnianych zasobów należących do tej organizacji. Funkcja udostępniania grupowego jest obecnie dostępna tylko w programie Adobe XD.

Usuwanie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

Administrator systemu może usunąć jedną lub wiele grup użytkowników w serwisie Admin Console.

Po usunięciu grupy użytkowników użytkownicy należący do tej grupy nadaj istnieją w serwisie Admin Console. Jeśli jednak do grupy były przypisane profile produktów, użytkownicy z tej grupy nie będą już mieli dostępu do produktów powiązanych z tymi profilami.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników zaznacz pola wyboru obok grup użytkowników, które chcesz usunąć. 

 3. Kliknij przycisk Usuń grupy użytkowników.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń grupy użytkowników.

Usuwanie użytkowników z grup

Wykonuje: administrator grupy użytkowników, administrator systemu

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników kliknij na liście grup nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. Aby usunąć użytkowników, zaznacz na liście pola wyboru z lewej strony nazw tych użytkowników.

 3. Kliknij opcję Usuń użytkowników.

 4. Na stronie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń użytkowników.

Spowoduje to powrót na stronę szczegółów.

Usuwanie wielu użytkowników z grupy

Za pomocą procedury zbiorczego usuwania użytkowników można usunąć z grupy wielu użytkowników naraz. Na przykład aby przenieść wybranych użytkowników z jednej grupy do innej, można usunąć ich z jednej grupy i dodać do innej.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij przycisk Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) pobierz przykładowy szablon pliku CSV pokazujący wymaganą strukturę danych.

  unassign-users-by-csv

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć z grupy.

 5. Przeciągnij plik do okna dialogowego Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) lub kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę Profile produktów > Wyniki operacji zbiorczej.

Eksportowanie użytkowników należących do grupy

Można pobrać dane użytkowników należących do grupy. Na przykład aby dodać do użytkowników z jednej grupy do innej, można pobrać listę użytkowników z grupy źródłowej, a następnie dodać ich do grupy docelowej. Jeśli chcesz usunąć użytkowników z grupy źródłowej, możesz użyć tego samego pliku.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 3. Wybierz lokalizację folderu, do którego ma zostać pobrany plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyniki operacji zbiorczej

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników w ramach grupy, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Z listy rozwijanej wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane operacji zbiorczej, kliknij jej nazwę na liście.

 4. Na stronie szczegółów kliknij przycisk Pobierz wyniki, aby pobrać plik CSV ze szczegółowym raportem operacji zbiorczej.

Na stronie Wyniki operacji zbiorczych są wyświetlane raporty nie starsze niż 90 dni. Raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane bez udziału administratora systemu.