Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie grupami użytkowników

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Uprawnianie użytkowników do trenowania niestandardowych modeli Firefly
   5. Rozpatrywanie próśb o produkt
   6. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   7. Zarządzanie integracjami aplikacji
   8. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   9. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   10. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   11. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Grupa to zbiór różnych użytkowników, którym trzeba przypisać takie same wartości uprawnień. Istnieje wiele uprawnień w ramach różnych produktów, które trzeba przypisywać wielu użytkownikom w różnej kolejności. Ręczne zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników nie sprawdza się w praktyce.

Załóżmy na przykład, że w przedsiębiorstwie istnieje dział obrazowania zatrudniający 50 użytkowników. Przedsiębiorstwo chce przypisać wszystkim tym użytkownikom licencje na program Adobe Lightroom. Najpierw trzeba będzie utworzyć grupę zawierającą tych 50 użytkowników. Do tak utworzonej grupy użytkowników należy przypisać profil produktowy Adobe Lightroom.

Grupy użytkowników to funkcja przyspieszająca pracę, ponieważ umożliwiają zbiorcze przypisywanie licencji. Do grupy można także dodawać użytkowników lub ich z niej usuwać. W wyniku tych działań nie zmieniają się uprawnienia całej grupy — zmianie ulega tylko zakres użytkowników przypisanych do tej grupy.

Tworzenie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

Grupy użytkowników można tworzyć pojedynczo w serwisie Admin Console albo użyć procedury przesyłania zbiorczego pliku CSV, aby utworzyć wiele grup naraz.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Kliknij ikonę Nowa grupa użytkowników w prawym górnym rogu.

  Zostanie wyświetlony ekran Tworzenie nowej grupy użytkowników.

 3. Wprowadź nazwę i opis tworzonej grupy użytkowników i kliknij przycisk Zapisz.

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Grupy użytkowników.

 2. Z rozwijanej listy wybierz polecenie Dodaj grupę użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj grupę użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

 4. W pobranym pliku CSV wprowadź następujące dane grup użytkowników, które chcesz dodać:

  Pole pliku CSV

  Opis / uwagi

  Nazwa grupy użytkowników

  (Wymagane) Może mieć maksymalnie 255 znaków

  Opis

  (Opcjonalne) Może mieć maksymalnie 255 znaków

  Administratorzy grupy użytkowników

  (Wymagane) Można przypisać wielu administratorów, rozdzielając ich przecinkami i zamykając całość listy apostrofami. Dla każdego z administratorów należy podać wpis zawierający typ identyfikatora, następnie dywiz, a za nim adres e-mail:

  '<typ identyfikatora>-<adres e-mail>,<typ identyfikatora>-<adres e-mail>...'

  Na przykład:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  W pliku CSV nie można dodać w roli administratorów takich użytkowników, którzy obecnie nie są dodani do organizacji w serwisie Admin Console.

  Przypisane profile produktowe

  (Opcjonalne) Można przypisać wiele profilów produktowych, rozdzielając je przecinkami i zamykając całość listy apostrofami. Jednak dodawane profile produktowe muszą już być skonfigurowane w ramach tej organizacji.

  Podobnie jak w przypadku dodawania wielu administratorów (patrz wyżej), dodając wiele profilów należy otoczyć całą listę pojedynczym zestawem apostrofów.

  Na przykład:

  'Domyślna konfiguracja Adobe Target 2, Domyślna konfiguracja Photoshop'

  Należy pamiętać o podaniu nazwy profilu produktowego, a nie nazwy produktu.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj grupy użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników. Grupy dodane za pomocą pliku CSV mogą nie być jeszcze widoczne na liście. Ich przetworzenie może zająć kilka minut. Po zakończeniu operacji zbiorczej lista zostanie uaktualniona.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Edytowanie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

W serwisie Admin Console można zmienić nazwę lub opis istniejącej grupy użytkowników. Natomiast za pomocą pliku CSV można zmieniać także administratorów grupy użytkowników oraz profile produktowe przypisane do tej grupy. Oznacza to, że procedura CSV umożliwia dodawanie administratorów i profilów produktowych lub usuwanie ich z grupy.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 3. Zmień nazwę i opis grupy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 1. Podczas pracy z grupami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Grupy użytkowników.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Edytuj grupy użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Edytuj grupy użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

  Plik szablonu w formacie CSV zostanie pobrany na komputer.

 4. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Edytuj grupy użytkowników (CSV).

  Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników.

  W pliku CSV pobranym na poprzednim etapie należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdej grupy, którą chcesz zmodyfikować:

  • Opis
  • Przypisani administratorzy grupy
  • Przypisane profile produktowe

  Po pobraniu pliku CSV na komputer otwórz go w dowolnym edytorze.

 5. Aby uzyskać dane grupy, o których mowa powyżej, kliknij nazwę tej grupy na stronie Grupy użytkowników.

  Nastąpi przekierowanie na stronę zawierającą szczegółowe informacje o wybranej grupie.

 6. Kliknij przycisk Ustawienia.

 7. W oknie dialogowym ustawień skopiuj nazwę grupy i wklej ją w wierszu obok pola Nazwa grupy użytkowników w pliku CSV.

  Uwaga:

  Nazwa grupy to parametr używany wewnętrznie przez procedurę zbiorczą w celu identyfikacji dokładnie tego wiersza w pliku CSV. Dlatego też nie można edytować nazwy grupy. Jeśli chcesz ją zmienić, skorzystaj z procedury ręcznej opisanej powyżej.

  Aby zachować opis, skopiuj go i wklej w wierszu pola Opis w pliku CSV.

  Aby usunąć opis, pozostaw puste pole opisu w pliku CSV.

  Aby utworzyć nowy opis, wpisz odpowiednie informacje w wierszu opisu w pliku CSV.

 8. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

  Nastąpi powrót na stronę zawierającą szczegółowe informacje o wybranej grupie.

 9. Przejdź do karty Administrator.

 10. W wierszu pola Administratorzy grupy użytkowników w pliku CSV podaj adresy e-mail i typy identyfikatorów tych administratorów, stosując następujący format (rozdzielany przecinkami i ujęty w apostrofy):

  '<typ identyfikatora>-<adres e-mail>,<typ identyfikatora>-<adres e-mail>...'

  Na przykład:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  Aby dodać administratorów do grupy, wprowadź ich informacje (adresy e-mail i typy identyfikatorów) w opisanym powyżej formacie.

  Jeśli chcesz zachować administratorów edytowanej grupy, musisz podać ich informacje.

  Aby usunąć administratorów z grupy, pomiń (lub usuń) ich informacje.

  W roli administratorów nie można dodawać takich użytkowników, którzy obecnie nie są dodani do organizacji w serwisie Admin Console.

 11. Przejdź do karty Przypisane profile produktowe.

 12. W wierszu pola Przypisane profile produktowe w pliku CSV podaj nazwy profili produktowych, stosując następujący format (rozdzielany przecinkami i ujęty w apostrofy):

  '<Nazwa profilu produktowego>,<Nazwa profilu produktowego>,...'

  Na przykład:

  'Domyślna konfiguracja Adobe Target 2, Domyślna konfiguracja Photoshop'

  Uwaga:

  profile produktowe dodawane w pliku CSV muszą już być skonfigurowane w ramach organizacji.

  Pamiętaj, żeby podać nazwę profilu produktowego, a nie nazwę produktu.

  W zależności od typu aplikacji, której użyto do utworzenia pliku CSV, przy jego zapisie program może wstawiać dodatkowe cudzysłowy, co spowoduje błąd przetwarzania. Dlatego surowy plik CSV należy przejrzeć w prostym edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy każde pole zawiera tylko po jednym apostrofie otwierającym i zamykającym.

  Aby dodać profile produktowe do grupy, wprowadź ich dane (nazwy) w opisanym powyżej formacie.

  Jeśli chcesz zachować profile produktowe grupy, musisz podać ich dane.

  Aby usunąć profile produktowe z grupy, pomiń (lub usuń) ich informacje.

  Dodawać można wyłącznie profile produktowe, które są już skonfigurowane w ramach tej organizacji.

 13. Po wykonaniu kroków 5–12 w odniesieniu do wszystkich edytowanych grup zapisz i zamknij plik CSV.

 14. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj grupy użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

Spowoduje to powrót na stronę Grupy użytkowników. Aktualizacje wprowadzone w grupach na liście mogą nie być jeszcze widoczne. Ich przetworzenie może zająć kilka minut. Po zakończeniu operacji zbiorczej lista zostanie uaktualniona.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Dodawanie użytkowników do grup

Wykonuje: administrator produktu, administrator systemu

Uwaga:

Administratorzy produktu nie mogą dodawać nowych użytkowników do grup — możliwe jest dodawanie jedynie takich, których konta już istnieją w danej organizacji.

Wykonaj następujące instrukcje, aby dodać użytkowników do grupy użytkowników:

 1. Pracując z grupami użytkowników, kliknij na liście grup nazwę tej grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Na ekranie Dodaj użytkownika wprowadź nazwę lub adres e-mail. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Można tu dodać maksymalnie dziesięciu użytkowników. Aby dodać kolejnych, powtórz powyższe kroki po zapisaniu zmian.

  Dodawanie użytkowników do grup użytkowników

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie wielu użytkowników do grupy

Do grupy można dodać wielu użytkowników naraz. Na przykład aby skopiować wszystkich lub niektórych użytkowników z jednej grupy do innej, można wyeksportować użytkowników z pierwszej grupy, a następnie dodać ich do drugiej.

Uwaga:

Ta procedura umożliwia dodawanie istniejących użytkowników do grup. Aby jednocześnie dodawać użytkowników do organizacji i do grup, zobacz Dodawanie wielu użytkowników.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Zmodyfikuj pobrany plik, wprowadzając dane użytkowników, których chcesz dodać do grupy.

 5. Przeciągnij plik do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV) lub kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na stronę profile produktowe > Wyniki operacji zbiorczej.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Dodawanie administratorów do grup

Wykonuje: administrator systemu

Zadanie zarządzania grupą można przekazać administratorom grupy. Tak wskazani administratorzy mogą zarządzać użytkownikami w danej grupie.

Wykonaj następujące instrukcje, aby dodać administratorów do grupy użytkowników:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników kliknij grupę, do której chcesz dodać administratora.

  Zostaną wyświetlone szczegółowe dane wybranej grupy użytkowników.

 3. Przejdź na kartę Administratorzy i kliknij opcję Dodaj administratora.

 4. Podaj nazwę, nazwisko lub adres e-mail. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Można tu dodać maksymalnie dziesięciu administratorów. Aby dodać kolejnych, powtórz powyższe kroki po zapisaniu zmian.

  Dodawanie administratorów do grup użytkowników

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Spowoduje to powrót na kartę Administratorzy. Na liście będzie teraz widoczny administrator przypisany przed chwilą do grupy.

Przypisywanie profili produktowych do grup użytkowników

Wykonuje: administrator profilu produktowego, administrator systemu

Do grup użytkowników można przypisywać profile produktowe. Umożliwi to nadanie wszystkim użytkownikom w grupie tego samego zbioru uprawnień produktowych.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Z listy Grupy użytkowników wybierz grupę, do której chcesz dodać profil produktowy.

 3. Przejdź na kartę Przypisane profile produktowe i kliknij opcję Przypisz profil produktowy.

  Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu organizacji.

  Przypisywanie profilu do grupy obejmującej ponad 75 000 użytkowników

  Jeśli grupa zawiera więcej niż 75 000 użytkowników:

  Jeśli dana grupa zawiera więcej niż 75 000 użytkowników, zostanie wyświetlone następujące ostrzeżenie. Nadal można kontynuować pracę. Nie zaleca się jednak przypisywania tak dużych grup, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy przetwarzaniu tego żądania w serwisie Admin Console wystąpią problemy z wydajnością.

  Jeśli grupa zawiera więcej niż 200 000 użytkowników:

  Jeśli dana grupa zawiera więcej niż 200 000 użytkowników, zostanie wyświetlony następujący błąd. Przypisanie profilu produktowego do grupy zawierającej ponad 200 000 użytkowników nie jest możliwe. Należy się w tej sprawie skontaktować z Adobe, przechodząc na kartę Admin Console > Pomoc techniczna. Tutaj podano więcej informacji o dostępnych opcjach pomocy technicznej.

  Przypisywanie profilu do grupy obejmującej ponad 200 000 użytkowników

 4. Wybierz profile produktowe, które chcesz dodać do tej grupy użytkowników.

  Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami produktowymi.

  Przydzielanie produktów i profili

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Nastąpi powrót do karty Przypisz profil produktowy.

Na liście będą teraz wyświetlane profile produktowe dodane do grupy.

Podczas pracy z profilami produktowymi administratorzy profili produktowych mogą również dodawać grupy użytkowników do profili produktowych.

Uwaga:

Jeśli masz uprawnienia administratora grupy, możesz usunąć z niej użytkownika, zaznaczając go na karcie „Użytkownicy” danej grupy i klikając ikonę  w prawej górnej części ekranu.

Grupy użytkowników i udostępnianie zasobów

Użytkownicy końcowi Adobe Creative Cloud mogą współpracować z innymi nad folderami, bibliotekami oraz dokumentami Adobe XD w chmurze, udostępniając te zasoby publicznie lub prywatnie. W przypadku udostępniania prywatnego odbiorcami mogą być zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób. Grupy synchronizowane z katalogu Active Directory oraz grupy użytkowników znajdują się w książce adresowej organizacji i można je wybierać jako odbiorców udostępnianych zasobów należących do tej organizacji. Funkcja udostępniania grupowego jest obecnie dostępna tylko w programie Adobe XD.

Usuwanie grup użytkowników

Wykonuje: administrator systemu

Administrator systemu może usunąć jedną lub wiele grup użytkowników w serwisie Admin Console.

Po usunięciu grupy użytkowników użytkownicy należący do tej grupy nadaj istnieją w serwisie Admin Console. Jeśli jednak do grupy były przypisane profile produktowe, użytkownicy z tej grupy nie będą już mieli dostępu do produktów powiązanych z tymi profilami.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Na liście grup użytkowników zaznacz pola wyboru obok grup użytkowników, które chcesz usunąć. 

 3. Kliknij przycisk Usuń grupy użytkowników.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń grupy użytkowników.

Usuwanie użytkowników z grup

Wykonuje: administrator grupy użytkowników, administrator systemu

 1. Pracując z grupami użytkowników, kliknij na liście grup nazwę tej grupy, z której chcesz usunąć użytkownika.

 2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw użytkowników na tej liście.

 3. Kliknij opcję Usuń użytkowników.

 4. Na stronie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń użytkowników.

Spowoduje to powrót na stronę szczegółów.

Usuwanie wielu użytkowników z grupy

Za pomocą procedury zbiorczego usuwania użytkowników można usunąć z grupy wielu użytkowników naraz. Na przykład aby przenieść wybranych użytkowników z jednej grupy do innej, można usunąć ich z jednej grupy i dodać do innej.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij przycisk Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) pobierz przykładowy szablon pliku CSV pokazujący wymaganą strukturę danych.

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć z grupy.

 5. Przeciągnij plik do okna dialogowego Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) lub kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę profile produktowe > Wyniki operacji zbiorczej.

Eksportowanie użytkowników należących do grupy

Można pobrać dane użytkowników należących do grupy. Na przykład aby dodać do użytkowników z jednej grupy do innej, można pobrać listę użytkowników z grupy źródłowej, a następnie dodać ich do grupy docelowej. Jeśli chcesz usunąć użytkowników z grupy źródłowej, możesz użyć tego samego pliku.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 3. Wybierz lokalizację folderu, do którego ma zostać pobrany plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyniki operacji zbiorczej

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników w ramach grupy, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

 1. Podczas pracy z grupą w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony grupy.

 2. Z listy rozwijanej wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane operacji zbiorczej, kliknij jej nazwę na liście.

 4. Na stronie szczegółów kliknij przycisk Pobierz wyniki, aby pobrać plik CSV ze szczegółowym raportem operacji zbiorczej.

Na stronie Wyniki operacji zbiorczych są wyświetlane raporty nie starsze niż 90 dni. Raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane bez udziału administratora systemu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online