Podręcznik użytkownika Anuluj

Użytkownicy w serwisie Adobe Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Czy masz jeden z następujących problemów? Kliknij problem, aby poznać jego rozwiązanie.

Powody, dla których dodaje się użytkowników do serwisu Adobe Admin Console

Po wybraniu typu identyfikatora i skonfigurowaniu go administrator serwisu Adobe Admin Console może dodawać użytkowników w tym serwisie.

W planach Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów użytkownicy dzielą się zasadniczo na dwie grupy:

Administratorzy

Administratorzy przedsiębiorstwa lub zespołu wykonują zadania administracyjne w serwisie Admin Console.Dodawanie administratorów umożliwia przedsiębiorstwom definiowanie elastycznej hierarchii administracyjnej w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe, korzystania z nich oraz wykonywania zadań administracyjnych.

Wszyscy administratorzy muszą zostać dodani do serwisu Admin Console. Ich uprawnienia zależą od przypisanych im ról administracyjnych.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi to użytkownicy w organizacji lub instytucji, którzy korzystają z produktów i usług zakupionych przez nią w ramach umowy z Adobe.

Wybór strategii zarządzania użytkownikami

Konta użytkowników można dodawać lub usuwać pojedynczo albo z użyciem jednej z dostępnych metod zbiorczego przesyłania danych. W poniższej tabeli podano informacje umożliwiające zaplanowanie zarządzania użytkownikami stosownie do wymagań przedsiębiorstwa.

Nowi klienci korzystający z rozwiązań Adobe dla przedsiębiorstw lub zespołów powinni przeanalizować tę tabelę przed rozpoczęciem zarządzania użytkownikami w serwisie Admin Console. Jest ona przydatna także w przypadku istniejących klientów, zwłaszcza tych, którzy planują migrację na inny typ identyfikatorów (zobacz Zmiana typu identyfikatora).

 

 

Pojedynczo

(Admin Console)

Przesyłanie zbiorcze za pomocą pliku CSV (Admin Console) Konektory Azure / Google Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” Interfejs User Management REST API
Dotyczy Plan Adobe dla zespołów lub dla przedsiębiorstw Plan Adobe dla przedsiębiorstw
 

Zarządzanie pojedynczymi kontami w serwisie Admin Console.

Zarządzanie użytkownikami za pomocą plików CSV przesyłanych w serwisie Admin Console.

 

Zarządzanie użytkownikami (i grupami) w oparciu o istniejący katalog Azure AD lub Google Federation Zarządzanie użytkownikami (i grupami) w oparciu o katalog LDAP przedsiębiorstwa.
Dodawanie użytkowników Karta Użytkownicy w serwisie Admin ConsoleWięcej informacji.

Użyj funkcji Dodaj użytkowników (CSV) w serwisie Admin Console. Więcej informacji.

(Użyj domyślnego szablonu CSV).

Dodaj użytkowników z katalogu Azure lub Google lub za pomocą serwisu Admin Console.
Konta użytkowników powinny być dodane do katalogu LDAP przedsiębiorstwa. 

Usuwanie użytkowników Zaznacz i usuń konto użytkownika w serwisie Admin ConsoleWięcej informacji

Wybierz opcję
Usuń użytkowników, używając pliku CSV na karcie Użytkownicy w serwisie Admin Console. Więcej informacji.

(Użyj domyślnego szablonu CSV).

Konta użytkowników muszą być usunięte z katalogu Azure lub Google.

Upewnij się, że dane użytkownika są zsynchronizowane.

Uwaga: Konta użytkowników, których nie ma w katalogu LDAP organizacji, zostaną usunięte z serwisu Admin Console.

 

Edytowanie danych użytkowników Wybierz użytkownika, a następnie kliknij opcję Edytuj dane użytkownika w serwisie Admin Console. Więcej informacji.

Wybierz opcję Edytuj dane użytkownika (CSV) na karcie Użytkownicy w serwisie Admin Console. Więcej informacji.

(Użyj domyślnego szablonu CSV).

Wszystkie dane użytkownika muszą być modyfikowane w katalogu Azure lub Google. Upewnij się, że dane użytkownika są zsynchronizowane.
Obsługiwane typy identyfikatorów Wszystkie Federated ID
Federated ID i Enterprise ID
Maks. liczba aktualizacji na operację 10

25 000

(5000 w celu zachowania optymalnej wydajności)

Brak ograniczeń
(odwzorowanie z katalogu LDAP organizacji)
Brak ograniczeń
(odwzorowanie z katalogu LDAP organizacji)
Wymagania Znajomość serwisu Adobe Admin Console Tworzenie i aktualizowanie plików CSV, najlepiej przy użyciu programu Microsoft Excel Skonfigurowanie usługi Azure AD lub usługi federacji Google
 • Terminal macOS lub okno wiersza polecenia Windows
 • Znajomość usługi LDAP
Praktyczna znajomość języka programowania (np. Python) w celu korzystania z interfejsów REST API
Więcej informacji

Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami

Informacje o interfejsie UMAPI

Dalsze kroki

Tworzenie pakietów

Po dodaniu użytkowników będzie można ich przydzielić do wyznaczonych im aplikacji i usług.

Przypisywanie licencji użytkownikom końcowym zgodnie z wybraną metodą licencjonowania:

Licencje imienne: Użytkowników można dodać do produktów (w planach dla zespołów) lub do profili produktowych (w planach dla przedsiębiorstw), aby przyznać im uprawnienia do korzystania z odpowiednich produktów i usług Adobe. Więcej informacji: Tworzenie pakietów licencji imiennych oraz profilów produktowych.

Licencje urządzeń współużytkowanych: Dodani użytkownicy mogą używać skonfigurowanych urządzeń wspólnych, dostępnych tylko dla użytkowników w organizacji. Szczegółowe informacje: Tworzenie pakietów SDL.

Wdrażanie pakietów

 

Po utworzeniu pakietu trzeba wdrożyć go na komputerach klienckich, korzystając z jednej z następujących metod:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto