Przegląd: Wdrażanie produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Original

W tym artykule omówiono wdrażanie produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Wdrożenia Creative Cloud dla przedsiębiorstw obejmują następujące oferty: Creative Cloud dla przedsiębiorstw (ETLA), Creative Cloud dla sektora edukacji (EEA) oraz Creative Cloud dla instytucji rządowych.

Usługa Creative Cloud jest również dostępna w ofercie dla zespołów. Więcej informacji Creative Cloud dla zespołów.

Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Ten plan zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom dostęp do aplikacji i usług graficznych Adobe, funkcji współpracy w zespole roboczym, narzędzi do zarządzania licencjami, a także obsługi klienta na poziomie korporacyjnym. Plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw umożliwia dostosowywanie wdrożeń i oferuje elastyczne mechanizmy wyrównywania stanu licencji. Można go łączyć z innymi ofertami Adobe dla przedsiębiorstw.

Licencje imienne

W przypadku licencji imiennych prawo do korzystania z aplikacji i usług Creative Cloud jest powiązane z konkretnym użytkownikiem. Więcej informacji.

Licencje urządzeń współużytkowanych

Licencje urządzeń współużytkowanych to model umożliwiający wdrażanie aplikacji Adobe i zarządzanie nimi w pracowniach i środowiskach, w których wielu użytkowników korzysta z tych samych urządzeń i programów.  Licencja na oprogramowanie jest w tym modelu przypisywana nie do konkretnego użytkownika, a do urządzenia lub komputera. Licencje urządzeń współużytkowanych to idealne rozwiązanie do pracowni i sal lekcyjnych wyposażonych w komputery. Nie jest to natomiast model przeznaczony do wykorzystania na komputerach, z którymi są powiązani konkretni użytkownicy. W takim przypadku zaleca się wdrożenie licencji imiennych.

Licencje oparte na numerze seryjnym ( stary model)

Starsza metoda anonimowego licencjonowania, która nie tworzy powiązania z konkretnym użytkownikiem, lecz z określonym komputerem. Więcej informacji.

Procedury i szczegółowe instrukcje wdrażania

Obiegi pracy i szczegółowe instrukcje wdrażania podano w artykule Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Umowa Education Enterprise Agreement (EEA)

Umowa Adobe EEA (Education Enterprise Agreement) oferuje szkołom podstawowym i ponadpodstawowym znaczne rabaty na zbiorcze zakupy oprogramowania — zarówno aplikacji Creative Cloud, jak i innych programów Adobe. Szkoły zyskują także dostęp do nowych funkcji i aktualizacji licencjonowanych produktów, które pojawią się w okresie obowiązywania umowy EEA. 

Zagadnienia związane z wdrażaniem

Klienci z umową EEA wdrażają produkty i licencje na podstawie przekazanego przez Adobe numeru seryjnego, posługując się narzędziem Creative Cloud Packager. Zarówno ten numer, jak i narzędzie należy pobrać ze strony Adobe’s Licensing Website (LWS).

Oprócz aplikacji Creative Cloud umowa EEA może również obejmować dodatkowe produkty, takie jak Captivate, Presenter oraz rozwiązania z serii Adobe Elements. Będą one również dodawane do pakietów tworzonych w serwisie Admin Console lub Creative Cloud Packager. Jednak w przypadku licencji opartych na numerach seryjnych trzeba będzie podać te numery. Więcej informacji: Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud.

Procedury i szczegółowe instrukcje wdrażania

Obiegi pracy i szczegółowe instrukcje wdrażania podano w artykule Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Aplikacje stacjonarne Creative Cloud dla instytucji rządowych

Dzięki temu planowi instytucje mogą udostępnić swoim zespołom potrzebne im aplikacje graficzne na najwyższym poziomie — w bezpiecznym i konfigurowalnym środowisku wdrożeniowym, którego wymagają działy informatyczne. Oferta Creative Cloud zapewnia zawsze aktualne aplikacje, pomoc techniczną klasy korporacyjnej i scentralizowane narzędzia administracyjne, ułatwiając komunikację z obywatelami i innymi uczestnikami procesów w efektywny i angażujący sposób.

Zagadnienia związane z wdrażaniem

W przypadku instytucji rządowych bezpieczeństwo jest kwestią najwyższej wagi. Z tego względu instytucje takie najczęściej wymagają wdrożeń typu offline (niełączących się z Internetem). Przy wdrożeniu za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager oraz numeru seryjnego — oba te elementy pobiera się ze strony Adobe’s Licensing Website (LWS) — połączenie z Internetem musi mieć tylko komputer, na którym jest tworzony oryginalny pakiet. Wszystkie kolejne komputery klienckie, na których pakiet jest instalowany, uzyskają aplikacje, ale nie będą wysyłać żądań dostępu online ani korzystać z konta Adobe ID.

Procedury i szczegółowe instrukcje wdrażania

Obiegi pracy i szczegółowe instrukcje wdrażania podano w artykule Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto