Admin Console udostępnia administratorom centrum zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z oprogramowaniem Adobe i użytkownikami w przedsiębiorstwie Znacznie upraszcza to proces zarządzania licencjami i użytkownikami. Za pomocą serwisu Admin Console można nawet odnawiać licencje nabyte w ramach subskrypcji zespołowej. Opcje odnowienia prezentują spójny widok przypisanych licencji w czasie rzeczywistym, podając między innymi informacje o użytkownikach, którzy utracą dostęp po zakończeniu okresu odnawiania.

Nowy serwis Admin Console udostępnia następujące istotne funkcje:

 • wyświetlanie szczegółowych informacji produktach i licencjach w bieżącym planie;
 • wyświetlanie okresu odnawiania;
 • dodawanie produktów;
 • edytowanie danych rozliczeniowych (jeśli produkt dla zespołów został nabyty w serwisie adobe.com);
 • zmiana właściciela umowy;
 • edytowanie nazwy zespołu (jeśli produkt dla zespołów został nabyty w serwisie adobe.com);
 • wyświetlanie informacji o kolejnej fakturze (jeśli produkt dla zespołów został nabyty w serwisie adobe.com).

Uwaga:

Konto związane z identyfikatorem Adobe ID użytym do zakupu subskrypcji dla zespołów otrzymuje status głównego administratora. Tylko główni administratorzy mogą uaktualniać dane płatnicze i dotyczące rozliczeń oraz drukować faktury. Można również dodać kolejnych administratorów, którzy będą zarządzać zespołem. Powiadomienia dotyczące rozliczeń i płatności są wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich administratorów.

Dodawanie produktów i licencji

Jeśli subskrypcja zespołowa została nabyta w serwisie Adobe.com, w dowolnej chwili można dokupić dodatkowe licencje. Opłata za nie zostanie rozliczona w następnym cyklu.

Również w przypadku zakupu za pośrednictwem sprzedawcy-resellera można w dowolnej chwili dodać licencje. W takiej sytuacji trzeba jednak w ciągu 30 dni od daty rocznicy rozliczeń złożyć u sprzedawcy zamówienie, aby sfinalizować transakcję. W przeciwnym razie funkcja dodawania licencji zostanie zablokowana, a nieopłacone licencje zostaną zdezaktywowane. Wszystkie dodatkowe licencje tracą ważność w tym samym dniu, w którym przypada data rocznicy oryginalnej umowy.

Jeśli nie znasz swojego sprzedawcy-resellera, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Aby kupić dodatkowe licencje, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto.

 2. Kliknij opcję Dodaj produkty.

  Zostanie wyświetlona lista produktów. Dodaj licencje na dostępne produkty lub zwiększ poziom licencjonowania istniejących produktów.

  Dodawanie produktów
 3. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć zamówienie.

  Jeśli subskrypcja została nabyta od sprzedawcy-resellera, lub jeśli chcesz wskazać opiekunowi klienta zamówienie odpowiadające temu żądaniu, wprowadź numer zamówienia.

 4. Kliknij przycisk Złóż zamówienie.

Usuwanie licencji

Zobowiązanie licencyjne zawiera się na rok lub na okres pozostały do końca daty rocznej umowy. Dlatego konieczne jest utrzymywanie zamówionej liczby licencji do upływu tej daty. Jeśli subskrypcja zespołowa została zakupiona bezpośrednio w serwisie Adobe.com, to licencje można usuwać, ale obowiązuje wtedy opłata za anulowanie. Aby usunąć licencje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Uwaga:

Jeśli subskrypcja zespołowa została zakupiona od sprzedawcy (resellera), to w ciągu 14 dni od daty zakupu można skontaktować się z tym sprzedawcą, aby anulować lub zwrócić subskrypcję.

Zmiana właściciela umowy

Właścicielem umowy jest administrator główny lub administrator systemu, który ma dostęp do szczegółowych danych umowy i historii rozliczeń. Jeśli pełnisz obecnie rolę właściciela umowy, a subskrypcja dla zespołów została zakupiona za pośrednictwem serwisu Adobe.com, to możesz wyznaczyć obecnego administratora systemu (administratora dodatkowego) na właściciela umowy.

Rolę właściciela umowy może pełnić tylko jedna osoba. Gdy nominujesz innego właściciela umowy, osoba ta otrzyma powiadomienie na e-mail, a Ty staniesz się administratorem systemu. Nominowany użytkownik musi mieć takie same ustawienia kraju, jak Ty.

Jeśli jesteś jedynym administratorem systemu w zespole, najpierw nadaj użytkownikowi, któremu chcesz przekazać rolę właściciela umowy, uprawnienia administratora systemu.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto.

 2. W sekcji Szczegóły umowy kliknij opcję Zmień.

 3. Aby nominować właściciela umowy, wybierz użytkownika w oknie Zmień właściciela umowy.

  Zmień właściciela umowy

  Uwaga:

  Jeśli odpowiedniego użytkownika nie ma na tej liście, kliknij przycisk Anuluj, a następnie dodaj tego użytkownika jako administratora systemu. Następnie spróbuj ponownie zmienić właściciela umowy.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Do nominowanej osoby zostanie wysłane powiadomienie e-mail.

Edytowanie metody płatności

Jeśli jesteś właścicielem umowy, a subskrypcja dla zespołu została nabyta za pośrednictwem serwisu Adobe.com, to w serwisie Admin Console można modyfikować dane rozliczeniowe.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto.

 2. W sekcji Szczegóły planu kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.

  Kliknięcie opcji Zarządzaj płatnościami spowoduje przekierowanie do Twojego konta Adobe.

 3. Zaloguj się, podając dane uwierzytelniające konta Adobe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj metodę płatności.

  Uwaga:

  Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

 4. Wprowadź wymagane informacje i kliknij opcję Zapisz.

 5. Aby wrócić do serwisu Admin Console, kliknij opcję Zarządzaj zespołem.

Wyświetlanie historycznych rachunków

Jeśli jesteś właścicielem umowy, a subskrypcja dla zespołu została nabyta za pośrednictwem serwisu Adobe.com, to w serwisie Admin Console można wyświetlać historyczne rachunki.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto.

 2. W sekcji Historia rozliczeń kliknij opcję Wyświetl historyczne rachunki. Nastąpi przekierowanie do strony Twojego konta Adobe, na której można wyświetlić i wydrukować historyczne rachunki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online