Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Jednym z kluczowych składników oferty przetwarzania w chmurze jest przestrzeń dyskowa, dzięki której użytkownicy zawsze mają dostęp do swoich zasobów i powiązanych usług. Za pomocą tej przestrzeni można zarządzać zasobami Creative Cloud oraz zasobami Document Cloud. Zasoby Creative Cloud umożliwiają nawet współpracę między użytkownikami wraz z współużytkowaniem zawartości. Ponadto Creative Cloud umożliwia synchronizację zawartości z komputerem. Cała utworzona lub przesłana przez Ciebie zawartość jest powiązana z Twoim kontem.

Migrację zawartości przeprowadza się w następujących sytuacjach:

 • Przy zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID. Więcej informacji: Zarządzanie typami identyfikatorów.
 • Gdy przedsiębiorstwo przechodzi z planu dla zespołów na plan dla przedsiębiorstw. W takiej sytuacji aplikacje, z których korzystasz, zostają powiązane z nowym kontem w planie dla przedsiębiorstw.

Przeniesienie zasobów

Jeśli masz zasoby powiązane z istniejącym kontem Adobe ID, możesz przenieść te zasoby z obecnego konta do nowego konta przedsiębiorstwa.Przenieść zasoby można automatycznie lub ręcznie. Ten dokument opisuje, w jaki sposób można ręcznie przenieść zasoby.

Przenoszenie plików

Pliki przechowywane online pozostają powiązane z oryginalnym kontem. Aby przenieść pliki z konta Adobe ID na konto przedsiębiorstwa, pobierz pliki z istniejącego konta Adobe ID. Następnie prześlij je na konto przedsiębiorstwa.

Najłatwiejszym sposobem przenoszenia plików jest folder Pliki Creative Cloud na komputerze.

Uwaga:

Komentarze i wersje powiązane z plikami nie są zachowywane.

Aby użyć aplikacji Creative Cloud na komputer do synchronizacji plików, wykonaj poniższe czynności.

 1. Pobierz pliki.

 2. Przełącz się na nowe konto lub wybierz inną lokalizację przechowywania.

  Aby przełączyć się na nowe konto, otwórz aplikację Creative Cloud. W menu Profil kliknij opcję Wyloguj się. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się.

  Teraz zaloguj się na nowe konto.

  Aplikacja Creative Cloud

  Aby wybrać inną lokalizację przechowywania, kliknij pionowy wielokropek w prawej górnej części ekranu aplikacji Creative Cloud i wybierz opcję Preferencje > Creative Cloud > Pliki. Następnie zmień Lokalizację folderu.

  folder-location

  Uwaga:

  Upewnij się, że możesz przeglądać ukryte pliki i foldery na komputerze.

  Nazwa folderu Pliki Creative Cloud powiązanego z identyfikatorem Adobe ID zmieni się na (stary Adobe ID) Pliki Creative Cloud. Wszystkie zsynchronizowane wcześniej pliki są dostępne w folderze o zmienionej nazwie. Identyfikator Enterprise ID jest teraz powiązany z folderem Pliki Creative Cloud.

  Przejdź do folderu Pliki Creative Cloud
 3. Skopiuj zawartość z folderu Pliki Creative Cloud powiązanego z poprzednim identyfikatorem Adobe ID do folderu Creative Cloud Files powiązanego z nowym.

  Folder Użytkownicy można znaleźć w następującej lokalizacji.

  Windows: C:\Users\<user name>\
  Mac: Mac HD/Users/<user name>/

  Twoja aplikacja Creative Cloud na komputer uruchamia operację Synchronizacja dla przeniesionych plików.

Przenoszenie bibliotek

Biblioteki przechowywane online pozostają powiązane z kontem. Aby przenieść swoje biblioteki na inne konto, udostępnij te biblioteki temu kontu. Następnie zaakceptuj udostępnienie na docelowym koncie.

 1. Zaloguj się do konta źródłowego, z którego chcesz przenieść biblioteki.

 2. Przejdź do opcji Biblioteki > Wszystkie.

 3. Przy odpowiedniej bibliotece kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Wyślij łącze.

  menu
 4. W oknie dialogowym Wyślij łącze kliknij przełącznik, aby utworzyć publiczne łącze. Następnie skopiuj łącze.

  send-link
 5. Przejdź do publicznego łącza po zalogowaniu się na koncie docelowym (nowym koncie przedsiębiorstwa).

  Możesz użyć publicznego łącza w innej przeglądarce lub na innym komputerze albo wylogować się z konta w obecnej przeglądarce. Następnie zaloguj się na konto docelowe.

 6. Na koncie docelowym kliknij przycisk Zapisz.

  Transfer bibliotek

W powyższej procedurze powtórz kroki od 3 do 6 dla każdej biblioteki, którą chcesz przenieść.

Przenieś inne ustawienia

Aby zsynchronizować ustawienia, zaloguj się do aplikacji za pomocą identyfikatora Adobe ID, zsynchronizuj ustawienia i wyloguj się. Następnie zaloguj się przy pomocy identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID. Najnowsze ustawienia można następnie zsynchronizować z aplikacją Creative Cloud przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Kopiowanie/przenoszenie kompozycji utworzonych na urządzeniu przenośnym z jednej chmury na drugą nie jest obsługiwane.

Zasoby Creative Cloud Market i dane Bibliotek projektów są również przypisane do konta. Zasoby można pobrać ponownie, by tworzyć  Biblioteki projektów.

Aby uzyskać pomoc z przenoszeniem danych Adobe Color z identyfikatora Adobe ID na identyfikator Enterprise ID lub Federated ID, należy poprosić administratora o wysłanie zgłoszenia do pomocy technicznej firmy Adobe.

Adobe Fonts

Czcionki zsynchronizowane z komputerem są dostępne tylko po zalogowaniu do aplikacji Creative Cloud na komputer. W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora Enterprise ID, czcionki zsynchronizowane z identyfikatorem Adobe ID są niedostępne. 

Możesz aktywować czcionki na komputerze. Aplikacje takie jak InDesign i Illustrator wyświetlają monit o aktywację czcionek, jeśli napotkają na brakujące czcionki w dokumentach.

Behance

Masz dwa współistniejące konta Behance, jedno powiązane z identyfikatorem Adobe ID, a drugie z identyfikatorem Enterprise ID. Nie ma bezpośredniej metody przeniesienia danych z konta Behance. Można wypróbować następujące obejście problemu:

 1. Utwórz konto Behance przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

 2. Zaloguj się na istniejące konto za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 3. Na nowym koncie udostępnij projekt nowemu kontu.

 4. Można też zalogować się na nowe konto i usunąć współwłasność starego konta. Ta procedura pozwala przenieść treści, ale nie komentarze i obserwujących powiązanych ze starym kontem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online