W przedsiębiorstwach ochrona majątku intelektualnego ma niezwykle istotne znaczenie. Dotyczy to wszystkich aspektów prowadzonej działalności, w tym także kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw i zasobów Creative Cloud powiązanych z tymi kontami.

Mając to na uwadze, Adobe zmienia sposób obsługi przestrzeni dyskowej i kont, zapewniając przedsiębiorstwom większą kontrolę i bezpieczeństwo oraz możliwość wglądu w konta Creative Cloud. Zmiany te będą dotyczyć sposobu przydzielania przestrzeni dyskowej oraz jej widoczności. Zostaną również udostępnione dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw.

Przydzielanie przestrzeni dyskowej

Sposób przydzielania przestrzeni dyskowej zostanie zmieniony i będzie się odbywać na poziomie organizacji, a nie na poziomie poszczególnych osób. Zapewni to lepszy wgląd w wykorzystanie przestrzeni dyskowej i większą kontrolę nad jej limitami. Adobe przydziela przestrzeń dyskową do każdego wykupionego i objętego uprawnieniami stanowiska Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Przestrzeń taka jest tradycyjnie przydzielana każdemu użytkownikowi do określonego limitu. Załóżmy na przykład, że organizacja nabyła 100 stanowisk Creative Cloud. Każdy użytkownik otrzymuje wówczas 100 GB przestrzeni dyskowej. Jeśli niektórzy użytkownicy osiągną ten limit, będą musieli usunąć część zawartości lub organizacja będzie musiała dokupić więcej przestrzeni — nawet jeśli inni użytkownicy nie wykorzystują całego dostępnego dla nich przydziału.

Po wprowadzeniu tej aktualizacji przestrzeń dyskowa będzie przydzielana w oparciu o łączną ilość przestrzeni nabytą przez przedsiębiorstwo, a nie w podziale na poszczególnych użytkowników. Kontynuując powyższy przykład, w którym organizacja nabyła 100 stanowisk Creative Cloud — każdy użytkownik nadal będzie uprawniony do używania 100 GB przestrzeni dyskowej. Ponieważ jednak przydział odbywa się na poziomie organizacji, niektórzy użytkownicy będą mogli przekroczyć ten limit 100 GB, pod warunkiem, że łączna ilość przestrzeni wykorzystanej przez użytkowników organizacji nie przekroczy 10 000 GB.

W tej aktualizacji wprowadzono również następujące funkcje:

  • Przekazanie zasobów: Jeśli pracownik odchodzi z organizacji, administrator może przenieść jego zawartość (od razu lub w późniejszym terminie). Zawartość jest przekazywana w archiwum ZIP (lub wielu archiwach, jeśli jej wielkość przekracza 5 GB). Administrator wyznacza użytkownika, który ma otrzymać przekazywane pliki. Użytkownik taki otrzymuje odsyłacz do pliku ZIP, pobiera go, wypakowuje, po czym przesyła pliki do swojego własnego folderu. Plik ZIP pozostanie dostępny do chwili trwałego usunięcia odpowiadającego mu katalogu głównego. Więcej informacji: Odzyskiwanie zasobów użytkownika.
  • Analiza przestrzeni dyskowej: Administratorzy mogą wyświetlać ilość przestrzeni dyskowej w podziale na użytkowników i otrzymują powiadomienia o przekroczeniu limitów. Mogą również pobierać raporty o przestrzeni dyskowej do dalszej analizy.

Aby umożliwić Adobe przydział przestrzeni dyskowej przedsiębiorstwa na poziomie całej organizacji, stanowiskami Creative Cloud dla przedsiębiorstw trzeba zarządzać za pomocą serwisu Admin Console. Należy przydzielać je tylko kontom Enterprise ID lub Federated ID. Konta Enterprise ID i Federated ID oraz powiązana z nimi zawartość są własnością organizacji. Jeśli jakiekolwiek stanowiska Creative Cloud są przydzielone kontom Adobe ID, aktualizacja przestrzeni dyskowej przedsiębiorstwa nie będzie możliwa. Należy w takiej sytuacji przenieść wszystkich użytkowników z kontami Adobe ID na konta Enterprise ID lub Federated ID. Nadal możliwe jest tworzenie kont Adobe ID, nie można jednak przydzielać im stanowisk Creative Cloud.

  1. Informacje o zarządzaniu uprawnieniami i wdrażaniu ich za pomocą serwisu Admin Console podano w artykule Konfigurowanie identyfikatorów.

  2. Informacje o przenoszeniu użytkowników z kont Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID podano w artykule Zmiana typu identyfikatora.

Po przypisaniu stanowisk kontom Enterprise ID lub Federated ID przedsiębiorstwa mogą również korzystać z następujących funkcji:

  • Dzienniki zawartości: Dział informatyczny może wyświetlać, kto i w jaki sposób używa plików i folderów. Więcej informacji: Dzienniki zawartości.

Zmiany przestrzeni dyskowej w kolejnych aktualizacjach będą wprowadzać funkcje współpracy znacznie usprawniające obiegi pracy realizowane w wielu chmurach oraz optymalizujące sposób udostępniania i przechowywania zawartości przez użytkowników, a także korzystania z niej.

Po zakończeniu aktualizacji w serwisie Adobe Admin Console przedsiębiorstwa pojawi się karta Przestrzeń dyskowa, na której można wyświetlać przestrzeń dyskową użytkowników i zarządzać nią.

Karta Przestrzeń dyskowa

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online