Identyfikator pakietu jednoznacznie identyfikuje ten pakiet. Umożliwia to późniejsze odpytanie komputerów klienckich w celu sprawdzenia, czy ten konkretny pakiet jest na nich wdrożony.

 • Mac: Skorzystaj z narzędzia Terminal, aby uruchomić następujące polecenie z zapytaniem o zainstalowane pakiety:

pkgutil --packages --volume / | grep <ID_pakietu>

 • Windows: Skorzystaj z rejestru, aby uruchomić zapytanie o identyfikator pakietu zainstalowanego na komputerach klienckich.

Identyfikator pakietu jednoznacznie identyfikuje ten pakiet. Umożliwia to późniejsze odpytanie komputerów klienckich w celu sprawdzenia, czy ten konkretny pakiet jest na nich wdrożony.

 • Mac: Skorzystaj z narzędzia Terminal, aby uruchomić następujące polecenie z zapytaniem o zainstalowane pakiety:

pkgutil --packages --volume / | grep <ID_pakietu>

 • Windows: Skorzystaj z rejestru, aby uruchomić zapytanie o identyfikator pakietu zainstalowanego na komputerach klienckich.
 1. Kliknij przycisk Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Edytorze rejestru kliknij polecenie Edycja > Znajdź.
 3. W oknie dialogowym Znajdź wprowadź identyfikator pakietu, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
 4. Jeśli na komputerze klienta istnieje taki identyfikator pakietu, zostanie zwrócony w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

 
 1. Kliknij przycisk Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze rejestru kliknij polecenie Edycja > Znajdź.

 3. W oknie dialogowym Znajdź wprowadź identyfikator pakietu, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

 4. Jeśli na komputerze klienta istnieje taki identyfikator pakietu, zostanie zwrócony w następującym kluczu rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

  Wyszukiwanie identyfikatora pakietu w edytorze rejestru

Za pomocą narzędzia Microsoft SCCM można również zdalnie sprawdzić obecność identyfikatora pakietu na komputerach klienckich, korzystając z jednej z dwóch metod:

 • rozwijając schemat zasobów sprzętowych w celu zebrania wartości kluczy rejestru;
 • korzystając z funkcji Desired Configuration Manager (DCM) w celu utworzenia mapy z liczbą klientów, na których znajduje się taki klucz rejestru i identyfikator pakietu.

Identyfikator pakietu jest dostępny w przypadku pakietów utworzonych za pomocą narzędzia CCP 1.8. Ponadto identyfikator ten jest dostępny dla pakietów utworzonych w wersji CCP 1.7, a następnie zmodyfikowanych w wersji CCP 1.8. Jednak jeśli pakiet utworzony w wersji CCP 1.7 zostanie zmodyfikowany również w wersji CCP 1.7, to nawet po późniejszej modyfikacji za pomocą wersji CCP 1.8 identyfikator tego pakietu będzie dostępny tylko w panelu Wdrażanie, a nie na komputerze klienckim, na którym wdrożono pakiet.

Uwaga:

Zaleca się odinstalowywanie pakietów za pomocą narzędzia MSI, a nie kodu produktu znajdującego się w pozycji rejestru.