Podręcznik użytkownika Anuluj

Maski warstw

Dowiedz się, jak ukrywać lub odsłaniać części warstwy lub grupy warstw za pomocą masek warstw i masek przycinających.

Maski warstw kontrolują widoczność warstw bez edytowania samej warstwy. W zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć, możesz użyć albo maski warstwy, albo maski przycinającej.

Maska warstwy kontroluje widoczność warstwy, do której jest zastosowana. Maska przycinająca umożliwia utworzenie maski przez przycinanie jednej lub kilku warstw do innej warstwy lub grupy warstw znajdujących się poniżej.

Przełączanie między warstwą a maską warstwy
Korzystanie z maski warstwy

Tworzenie i używanie maski warstwy

Aby utworzyć maskę warstwy:

 1. Zaznacz warstwę, dla której chcesz zastosować maskę.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek na pasku zadań i wybierz opcję Utwórz pustą maskę.
 3. Skorzystaj z operacji Odsłoń i Ukryj na pasku Operacje maski, malując na masce w celu sterowania widocznością rysunku na danej warstwie.

Definiowanie obszarów do pokrycia maską

Aby zdefiniować obszary do pokrycia maską:

 1. Użyj narzędzia Zaznaczanie, aby zdefiniować obszary, które mają być pokryte maską.
 2. Do maskowania tych obszarów służy operacja Wymaż na pasku Operacje maski.
Instrukcje maskowania wybranej części warstwy
Maskowanie wybranej części warstwy

Korzystanie z maski przycinającej

Aby użyć maski przycinającej:

 1. Utwórz obiekt, który ma być użyty w charakterze maski. Jako maski można użyć dwóch lub więcej warstw.
 2. Utwórz nową warstwę i wklej lub zamaluj obiekt, którego kolor lub tekstura wypełnią pierwszą warstwę.
 3. Przytnij dwie warstwy, dotykając (ikona maski przycinającej).

Na poniższym obrazie pierwsza warstwa, czyli wycięty portret kobiety, jest używana jako maska przycinająca, a kolorowa warstwa tekstury jest warstwą górną. Po zaznaczeniu dwóch warstw i dotknięcia opcji w prawym panelu uzyskasz kolorową teksturę w wyciętym portrecie kobiety.

Maska przycinająca
Korzystanie z maski przycinającej

Porady

 • Gdy dodasz maskę warstwy, po lewej stronie miniatury tej maski będzie widoczna mała czarna kropka wskazująca, że z warstwą jest powiązana maska warstwy.
 • Możesz przesunąć palcem między warstwą a maską warstwy, aby zobaczyć, w jaki sposób modyfikacje maski wpływają na warstwę. Jeśli chcesz przejść z maski warstwy na warstwę, przesuń palcem w prawo na miniaturze maski warstwy. Spowoduje to uaktywnienie warstwy zamiast jej maski, tak aby można było edytować rysunek. Miniaturka warstwy stanie się widoczna i aktywna, a mała czarna kropka przeniesie się na prawą stronę tej miniaturki. 
 • Domyślnie warstwa i jej maska są połączone. Można je rozłączyć, aby chcesz zmienić rozmiar lub przenieść maskę warstwy.
 • Za pomocą operacji Odwróć maskę można odsłonić ukryte albo ukryć odsłonięte części warstwy.
 • Istnieje więcej sposobów maskowania. Możesz zastosować maskę na całej warstwie lub użyć narzędzia Lasso, a następnie utworzyć maskę z tego zaznaczenia.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o maskach warstw, obejrzyj ten film.

Czas oglądania: 5 minut

Obejrzyj ten film prezentujący ukrywanie małego księżyca po prawej stronie obrazu za pomocą maski warstwy. Księżyc można w dowolnym momencie odsłonić.

Co dalej?

Znasz już podstawy korzystania z masek w programie Adobe Fresco Interfejs Adobe Fresco jest intuicyjny – zacznij kreatywnie korzystać z pędzli pikselowychpędzli aktywnych, pędzli wektorowychkolorów, warstw i innych funkcji.

Masz pytanie lub pomysł?

question

Jeśli chcesz zadać pytanie lub podzielić się pomysłem, dołącz do forów dyskusyjnych Adobe Fresco. Chętnie poznamy Twoje opinie i zobaczymy utworzone przez Ciebie dzieła.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto