Podręcznik użytkownika Anuluj

Maski warstw

 1. Podręcznik użytkownika Adobe Fresco
 2. Wprowadzenie
  1. Co nowego w aplikacji Adobe Fresco
  2. Omówienie programu Adobe Fresco
  3. Wymagania systemowe programu Adobe Fresco
  4. Uwagi do wydania programu Adobe Fresco
  5. Adobe Fresco na iPhone’ach
  6. Skróty klawiszowe
  7. Ułatwienia dostępu w aplikacji Fresco
  8. Adobe Fresco | Popularne pytania
  9. Rozpoczynanie pracy z interfejsem użytkownika
  10. Przejście na rozszerzony, płatny plan Adobe Fresco
  11. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej Adobe Fresco
  12. Funkcje obsługiwane na urządzeniach iPad oraz Windows
 3. Rysowanie, malowanie, animowanie i udostępnianie
  1. Warstwy
  2. Używanie kształtów w aplikacji Adobe Fresco
  3. Kolory
  4. Pędzle mieszające
  5. Pędzle pikselowe
  6. Pędzle tasiemkowe
  7. Pędzle aktywne
  8. Dopasowywanie krzywej nacisku pisaka
  9. Pędzle wektorowe
  10. Narzędzie Przekształcanie swobodne
  11. Dodawanie animacji do ilustracji
  12. Narzędzie Różdżka
  13. Narzędzie Rozcieranie
  14. Narzędzie Skraplanie
  15. Dodawanie i modyfikowanie tekstu
  16. Publikowanie, eksportowanie i udostępnianie
  17. Maski warstw
  18. Dostęp do bibliotek Creative Cloud w programie Fresco
  19. Linijka
  20. Gumki
  21. Dodawanie własnej czcionki
  22. Wyrównywanie siatek
 4. Adobe Fresco a aplikacje Creative Cloud
  1. Adobe Fresco i Photoshop
  2. Adobe Fresco i Illustrator
  3. Łatwa migracja z programów Draw i Sketch
 5. Dokumenty w chmurze
  1. Dokumenty w chmurze w aplikacji Adobe Fresco
 6. Rozwiązywanie problemów
  1. Nie można uzyskać dostępu do importowanych pędzli pikselowych w systemie Windows
  2. Obsługa programu Adobe Fresco na urządzeniach Windows ARM
 7. Przykłady, pomysły i inspiracje
  1. Tworzenie znaku logo
  2. Tworzenie efektów tie-dye
  3. Ilustracja kreatywna | Cyfrowa grafika koncepcyjna

Informacje o tym, jak ukrywać lub odsłaniać części warstwy lub grupy warstw za pomocą masek warstw i masek przycinających.

Maski warstw kontrolują widoczność warstw bez edytowania samej warstwy. W zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć, możesz użyć albo maski warstwy, albo maski przycinającej.

Maska warstwy kontroluje widoczność warstwy, do której jest zastosowana. Maska przycinająca umożliwia utworzenie maski przez przycinanie jednej lub kilku warstw do innej warstwy lub grupy warstw znajdujących się poniżej.

Przełączanie między warstwą a maską warstwy
Korzystanie z maski warstwy

Tworzenie i używanie maski warstwy

Aby utworzyć maskę warstwy:

 1. Zaznacz warstwę, dla której chcesz zastosować maskę.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek na pasku zadań i wybierz opcję Utwórz pustą maskę.
 3. Skorzystaj z operacji Odsłoń i Ukryj na pasku Operacje maski, malując na masce w celu sterowania widocznością rysunku na danej warstwie.

Definiowanie obszarów do pokrycia maską

Aby zdefiniować obszary do pokrycia maską:

 1. Użyj narzędzia Zaznaczanie, aby zdefiniować obszary, które mają być pokryte maską.
 2. Do maskowania tych obszarów służy operacja Wymaż na pasku Operacje maski.
Instrukcje maskowania wybranej części warstwy
Maskowanie wybranej części warstwy

Korzystanie z maski przycinającej

Aby użyć maski przycinającej:

 1. Utwórz obiekt, który ma być użyty w charakterze maski. Jako maski można użyć dwóch lub więcej warstw.
 2. Utwórz nową warstwę i wklej lub zamaluj obiekt, którego kolor lub tekstura wypełnią pierwszą warstwę.
 3. Przytnij dwie warstwy, dotykając (ikona maski przycinającej).

Na poniższym obrazie pierwsza warstwa, czyli wycięty portret kobiety, jest używana jako maska przycinająca, a kolorowa warstwa tekstury jest warstwą górną. Po zaznaczeniu dwóch warstw i dotknięcia opcji w prawym panelu uzyskasz kolorową teksturę w wyciętym portrecie kobiety.

Maska przycinająca
Korzystanie z maski przycinającej

Uwaga:

Przycinając wzajemnie warstwy i dodając na nich efekty ruchu oraz przesuwając ruchomy obiekt wzdłuż ścieżki, można tworzyć efektowne animacje.

Porady

 • Gdy dodasz maskę warstwy, po lewej stronie miniatury tej maski będzie widoczna mała czarna kropka wskazująca, że z warstwą jest powiązana maska warstwy.
 • Możesz przesunąć palcem między warstwą a maską warstwy, aby zobaczyć, w jaki sposób modyfikacje maski wpływają na warstwę. Jeśli chcesz przejść z maski warstwy na warstwę, przesuń palcem w prawo na miniaturze maski warstwy. Spowoduje to uaktywnienie warstwy zamiast jej maski, tak aby można było edytować rysunek. Miniaturka warstwy stanie się widoczna i aktywna, a mała czarna kropka przeniesie się na prawą stronę tej miniaturki. 
 • Domyślnie warstwa i jej maska są połączone. Można je rozłączyć, aby chcesz zmienić rozmiar lub przenieść maskę warstwy.
 • Za pomocą operacji Odwróć maskę można odsłonić ukryte albo ukryć odsłonięte części warstwy.
 • Istnieje więcej sposobów maskowania. Możesz zastosować maskę na całej warstwie lub użyć narzędzia Lasso, a następnie utworzyć maskę z tego zaznaczenia.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o maskach warstw, obejrzyj ten film.

Czas oglądania: 5 minut

Obejrzyj ten film prezentujący ukrywanie małego księżyca po prawej stronie obrazu za pomocą maski warstwy. Księżyc można w dowolnym momencie odsłonić.

zasoby pokrewne

Wiesz już, jak dodawać i stosować maski warstw w programie Adobe Fresco. Teraz przeczytaj, jak korzystać z pędzli pikselowychpędzli aktywnychpędzli wektorowychkolorów oraz warstw.

Porozmawiaj z nami

Jeśli masz pytanie lub pomysł, którym chcesz się podzielić, chętnie o tym usłyszymy. Podziel się swoimi przemyśleniami na forum Adobe Fresco.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto