Fresco na iPhone’ach

Aplikacja Fresco na iPhonie umożliwia tworzenie ilustracji wszędzie tam, gdzie poczujesz przypływ inspiracji. Oto krótki przewodnik po przestrzeni roboczej, który pozwoli Ci odszukać ulubione narzędzia i funkcje.

Adobe Fresco na iPhonie pozwala tworzyć fantastyczne ilustracje! Wykorzystaj ulubione narzędzia do rysowania, aby tworzyć, modyfikować i bezproblemowo eksportować projekty na różne urządzenia i platformy, będąc w ruchu.

Czytaj dalej, aby poznać funkcje programu Fresco na iPhonie. Zanim rozpoczniesz, zapoznaj się z obsługiwanymi wersjami urządzeń iPhone, co pozwoli na łatwą pracę twórczą poza biurem.

Fresco na iPhone’ach
Fresco na iPhone’ach

Przestrzeń robocza Fresco na iPhonie | Zaczyna się Twoja artystyczna przygoda!

Przestrzeń robocza programu Fresco na iPhonie pozwala szybko tworzyć, edytować i eksportować dokumenty z jednego miejsca. Poniżej opisano, jak korzystać z zaprojektowanej na nowo przestrzeni roboczej i rozpocząć swoją artystyczną przygodę. 

Tworzenie projektów rozpoczyna się na ekranie głównym. Kolejnym krokiem jest ich edycja w przestrzeni roboczej. Znajdziesz tam ulubione narzędzia programu Fresco i inne opcje, które pozwalają tworzyć i dopracowywać ilustrację.

Fresco na iPhonie — ekran główny

A. Ustawienia aplikacji: Umożliwiają skonfigurowanie opcji interfejsu, ustawienia szybkiego eksportowania, przywracania i animacji poklatkowych.

B. Synchronizacja plików: Wskazuje stan synchronizacji dokumentów w chmurze. W trybie offline ta ikona zmieni się w .

C. Utwórz nowy: Umożliwia utworzenie dokumentu w chmurze.

D. Importuj i otwórz: Umożliwia importowanie i otwieranie plików programu Photoshop i projektów Sketch lub Draw.

E. Twoja praca: Wyświetla listę wszystkich dokumentów w chmurze utworzonych i zapisanych w usłudze Creative Cloud.

F. Nauka: Samouczki pozwalają odkryć wiele możliwości korzystania z programu Fresco na iPhonie.

G. Odkryj: Tu można przeglądać prace z serwisu Behance. obserwować twórców i oglądać transmisje na żywo, w których artyści prezentują swój proces kreatywny.

 

Przestrzenie robocze i warstwy

Prosty i intuicyjny obszar roboczy pozwala skupić się na kreatywnej pracy. Ekran Edytor umożliwia zarządzanie narzędziami do rysowania i ich ustawieniami. Chcesz edytować i ulepszyć swoje prace? Możesz korzystać z jednej lub wielu warstw, aby oddzielić poszczególne elementy kompozycji.

Fresco na iPhonie — ekran główny

A. Pasek narzędzi: Dostęp do narzędzi do tworzenia i modyfikowania projektów.
B. Narzędzie Zaznaczanie: Umożliwia wybranie narzędzia albo otwarcie jego opcji.
C. Górny panel: Opcje cofania, ponawiania i eksportowania.
D. Stos warstw: Dostęp do stosu warstw. Nie widać ich? Dotknij ikony podglądu warstwy.

Fresco na iPhonie — praca z warstwami

A. Dodaj warstwę: Dodaje nową warstwę do stosu warstw.
B. Kluczowe operacje na warstwach: Dwukrotnie kliknij warstwę, aby otworzyć wyskakujące menu często używanych operacji warstw.
C. Wszystkie operacje na warstwach: Wyświetla listę wszystkich operacji na warstwach.
D. Podgląd warstwy: Włącza lub wyłącza stos warstw.

E. Dolny pasek: Wyświetla dostępne operacje na warstwach (dodawanie, ukrywanie, czyszczenie, usuwanie itd.), oraz właściwości warstw (mieszanie, krycie itd.). Aby wyświetlić operacje na warstwach dostępne w danej sytuacji, kliknij ikonę podglądu warstwy u dołu stosu.

Minimalizowanie stosu warstw w celu zwiększenia przestrzeni roboczej

Potrzebujesz elastycznej przestrzeni roboczej do edycji i dopracowywania ilustracji? Kliknij ikonę podglądu warstwy, aby ukryć stos warstw. Kliknij ponownie ikonę warstwy, aby wyświetlić stos warstw. Teraz możesz zmienić kolejność warstw i przenieść niektóre elementy kompozycji na pierwszy plan lub umieścić jej w tle. Gdy stos warstw jest ukryty, ikona podglądu warstw jest małą miniaturą wybranej warstwy lub grupy warstw.

Ukrywanie stosu warstw

Kliknij ikonę podglądu warstwy, aby ukryć stos warstw.

Podgląd warstwy — wyświetlanie stosu warstw

Kliknij ikonę podglądu warstwy, aby ponownie wyświetlić stos warstw.

Pędzle, gumka i narzędzie do rozcierania

Wyjątkowa obfitość zaawansowanych pędzli pozwala tworzyć naturalnie wyglądające obrazy cyfrowe, które naśladują piękne efekty akwareli i kremowe tekstury farb olejnych.

Gumka we Fresco ma dużo większe możliwości niż proste usuwanie błędów — to tak naprawdę pędzel, którym można wymazywać linie i kolory z rysunku w celu uzyskania niezwykłych efektów artystycznych.

Fresco na iPhonie — opcje i ustawienia pędzli, gumki i narzędzia do rozcierania

A. Pędzle pikselowe: Umożliwia wybieranie pędzli pikselowych, w tym również pędzli z bibliotek.

B. Aktywne pędzle: Umożliwia wybieranie pędzli akwarelowych i olejnych.

C. Pędzle wektorowe: Umożliwia wybieranie pędzli wektorowych.

D. Gumka: Umożliwia wybranie gumki.

E. Rozcieranie: Umożliwia wybranie pędzla do rozcierania.

F. Narzędzie do zaznaczania: Wskazuje, które narzędzie jest aktualnie wybrane.

G. Kolor: Umożliwia wybranie koloru.

H. Rozmiar pędzla: Umożliwia wybieranie odpowiedniego rozmiaru pędzla.

I. Przepływ: Umożliwia sterowanie przepływem pigmentów do pędzla.

J. Wygładzanie: Steruje stopniem wygładzenia pędzla.

K. Ustawienia pędzla: Umożliwia zarządzanie takimi ustawieniami pociągnięć pędzla, jak odstępy i tryby mieszania.

L. Resetuj: Umożliwia przywrócenie domyślnych wartości opcji.

Narzędzia

Opanowanie narzędzi w programie Fresco jest kluczowe dla efektywnego projektowania ilustracji. Od mieszania kolorów pędzlem do integrowania tekstury, Fresco zawiera pędzle wykonane tak, aby imitowały wygląd i obsługę tradycyjnych przyborów.

Fresco na iPhonie — inne narzędzia i ich opcje

A. Przekształcanie: Umożliwia precyzyjne transformacje warstw i zaznaczeń.

B. Narzędzia do zaznaczania: Umożliwia zaznaczenie obszaru do edycji.

C. Wiadro z farbą: Umożliwia wypełnienie zaznaczonego obszaru kolorem.

D. Kroplomierz: Umożliwia wybranie koloru przez próbkowanie go z obszaru roboczego.

E. Importuj: Umożliwia importowanie obrazów do aktualnej kompozycji.

F. Kolor: Otwiera panel wyboru koloru.

G. Narzędzie Zaznaczanie: Umożliwia wybranie narzędzia albo otwarcie jego opcji.

H. Operacje zaznaczania: Umożliwia zakończenie zaznaczania obszaru lassem lub anulowanie zaznaczenia.

I. Zaznaczenie: Umożliwia wybranie części aktywnej warstwy.

J. Operacje zaznaczania: Umożliwia wybranie jednej z dostępnych operacji, gdy zaznaczenie jest aktywne w obszarze roboczym.

Narzędzie Tekst

Do kompozycji można dodawać warstwy tekstowe oraz korzystać z czcionek z usługi Adobe Fonts lub dodawać własne. Styl czcionki można dodatkowo dostosować za pomocą ustawień typograficznych.

Dodawanie tekstu do kompozycji we Fresco na iPhonie

A. Narzędzie Tekst: Dodawanie tekstu na obszarze roboczym.

B. Uchwyty: Zmiana rozmiaru lub obracanie tekstu.

C. Narzędzie Zaznaczanie: Umożliwia wybranie narzędzia Tekst albo otwarcie opcji tekstu.

D. Właściwości warstwy: Kliknij strzałkę w lewo, aby dostosować właściwości warstwy, takie jak krycie i tryb mieszania.

E. Opcje tekstu: Jeśli na obszarze roboczym uaktywniono tekst, to tutaj będą wyświetlane właściwości klawiatury, czcionek i tekstu.

F. Klawiatura: Wyświetla klawiaturę, za pomocą której można edytować tekst.

G. Czcionki: Wybieranie czcionki z usługi Adobe Fonts, dodawanie własnej albo przeglądanie kategorii czcionek.

H. Właściwości tekstu: Zmiana rozmiaru czcionki, odstępów i wyrównania.

Tryb pełnoekranowy

Przełączając się między trybem zwykłym a pełnoekranowym oraz ukrywając lub wyświetlając narzędzia i warstwy, można uzyskać maksymalną przestrzeń i swobodę tworzenia.

Fresco na iPhonie w trybie pełnoekranowym

A. Pełny ekran: Włącza tryb pełnoekranowy.

B. Zwykły ekran: Umożliwia powrót do zwykłego trybu ekranu.

C. Wyświetla warstwy.

D. Wyświetla pasek narzędzi i jego ustawienia.

Publikowanie, eksportowanie i uzyskiwanie pomocy

Można wyeksportować zapisane dokumenty w preferowanym formacie lub opublikować je jako projekt Behance. Można udostępnić wideo z animacją poklatkową tworzenia grafiki. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Kliknij Fresco Pomoc online, aby uzyskać dostęp do przydatnych materiałów edukacyjnych, zgłaszania problemów, dzielenia się pomysłami lub głosowania na pomysły innych użytkowników.

Fresco na iPhonie — udostępnianie, publikowanie i eksportowanie

Szybkie eksportowanie: Umożliwia eksportowanie dokumentu w formacie JPEG.

Eksportuj jako: Umożliwia wyeksportowanie zapisanej ilustracji w formatach innych niż domyślny format dokumentu w chmurze.

Projekt Behance: Umożliwia wyeksportowanie ilustracji w postaci projektu Behance.

Animacja poklatkowa: Umożliwia wyeksportowanie ilustracji jako filmu poklatkowego.

Fresco na iPhonie — ustawienia

Ustawienia: Tu zmienia się preferencje aplikacji.

Obejrzyj prezentację: Przejdziesz do Ustawień dokumentu, gdzie możesz zmienić jego rozmiar oraz obrócić lub odwrócić obszar roboczy.

Wyświetl gesty: Wyświetla gesty dotykowe powiązane z programem Fresco.

Skrót dotykowy: Umożliwia dostęp do alternatywnych operacji wybranego narzędzia.

Skróty dotykowe i poznawanie gestów

Skróty dotykowe ułatwiają dostęp do alternatywnych operacji wybranego narzędzia na urządzeniu. Interfejs dotykowy umożliwia szybkie wykonywanie przydatnych operacji za pomocą gestów.

Fresco na iPhonie — skróty dotykowe

Skrót dotykowy można przesunąć, dotykając go i przeciągając w inne miejsce na obszarze roboczym.

Fresco na iPhonie — gesty

Aby zobaczyć listę obsługiwanych gestów dotykowych, kliknij ikonę Więcej opcji  na górze ekranu i wybierz opcję Wyświetl gesty.

Inspiracja z Behance

Serwis Behance zawiera różnorodne prace utworzone w programie Adobe Fresco. Wybierz filmy, aby obejrzeć transmisje artystów prezentujące ich pracę w aplikacji.

Masz pytanie lub pomysł?

ask

Jeśli chcesz zadać pytanie lub podzielić się pomysłem, dołącz do forów dyskusyjnych Adobe Fresco. Chętnie poznamy Twoje opinie i zobaczymy utworzone przez Ciebie dzieła.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto