Problem: wyświetli się komunikat o folderze Preferencji tylko do odczytu

Błąd: folder Preferencji tylko do odczytu
Błąd: folder Preferencji tylko do odczytu

Folder Preferencji nie jest zapisywalny. Nie można uruchomić programu Illustrator z folderem Preferencji w trybie tylko do odczytu.

Rozwiązanie: ustaw ręcznie atrybuty folderu Preferencji na tryb do odczytu/zapisu.

Uwaga:

W ścieżce folderu lub nazwach na liście procedur zastąp nazwy w nawiasach ostrokątnych „<>” wymaganymi informacjami.

 • Zastąp <nazwa użytkownika> swoją nazwą konta.
 • Zastąp <wersja> używaną wersją programu Illustrator.

Wydanie programu Illustrator CC Numer wersji
CC2017 21
CC2015 20
CC2014 19

macOS

 1. Otwórz aplikację Finder i przejdź do ścieżki: /Użytkownicy/<user>/Biblioteka/Preferencje
 2. Naciśnij klawisz Control i kliknij przycisk myszy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. Jeżeli element jest zablokowany, kliknij ikonę kłódki (), aby podać nazwę administratora i hasło.
 4. W sekcji Udostępnianie i uprawnienia, w kolumnie Nazwa, wybierz swoją nazwę użytkownika (lub profil użytkownika).
 5. W kolumnie Przywileje wybierz opcję Odczyt i zapis.
 6. W kolejnych monitach wybierz zastosowanie uprawnień również we wszystkich podfolderach.
 7. Kliknij ikonę kłódki (), aby zapisać zmiany.
 8. Wykonaj Kroki 2–6 dla folderu: /Users/<user>/Library/Application Support
 9. Uruchom program Illustrator.

Windows

 1. Naciśnij przycisk Windows + R i otwórz monit Uruchom.
 2. Wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Eksploratora przejdź do folderu Adobe.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Ustawienia Adobe Illustrator <version>, wybierz Właściwości > Zabezpieczenia i kliknij przycisk Edytuj.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia wybierz swoją nazwę użytkownika. W obszarze Uprawnienia odznacz pole wyboru Odrzuć.
 6. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
 7. Uruchom program Illustrator.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online