Dokumenty autonomiczne

Praca z dokumentami autonomicznymi

Dokument InCopy, który nie jest związany z dokumentem InDesign, jest nazywany dokumentem autonomicznym. W autonomicznym dokumencie InCopy można ustalać i modyfikować obszar tekstu, rozmiar strony i jej orientację. Lecz, jeśli dany wątek jest później połączony z dokumentem InDesign, to jego ustawienia przesłaniają ustawienia użyte w programie InCopy.

Uwaga:

Przycisk Zapisz ustawienia predefiniowane pozwala zapisać ustawienia dokumentu do ponownego wykorzystania w przyszłości. Podczas tworzenia nowego dokumentu możesz go wybrać z menu Predefiniowanych ustawień dokumentu i kliknąć OK bez zmiany jakichkolwiek ustawień. Jeśli pracujesz w grupie edytorskiej, zapisane ustawienia predefiniowane tego typu mogą być dzielone z innymi członkami twojej grupy. (Zobacz Definiowanie własnych predefiniowanych ustawień dokumentu).

Utwórz dokument autonomiczny

 1. Wybierz polecenie Plik >Nowy.
 2. Aby utworzyć dokument bez stron widzących na każdej rozkładówce, wyłącz opcję Strony widzące.
 3. W menu Obszar tekstu wybierz opcję Siatka ramki, aby utworzyć dokument z siatką do ustawiania znaków japońskich lub wybierz opcję Ramka tekstowa, aby utworzyć zwykłą ramkę tekstową. (Zobacz Informacje o siatkach ramek w dokumentach programu InCopy).
 4. W polu Obszar tekstu wpisz wartości dla określeń Szerokość i Głębia. Wymiary tekstu dostarczają dokładnych informacji na temat przenoszenia wierszy bez odnoszenia się do informacji InDesign lub dopasowania.
 5. Określ, czy kierunek tekstu jest ustawiony na poziomy czy pionowy.

  Możesz zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, wybierając polecenie Tekst > Kierunek pisania > Poziomy lub pionowy.

 6. W sekcji Atrybuty siatki określ cechy siatki ramki dla skalowania pionowego i poziomego, wartość znaku aki oraz linii aki. (Zobacz Opcje konfiguracji dokumentów w przypadku siatek ramek). Te atrybuty siatki nie będą wyświetlane, jeśli tworzysz zwykłą ramkę tekstową.
 7. Wybierz rozmiar strony z listy lub podaj pożądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.
 8. Kliknij OK.

Otwieranie dokumentu autonomicznego

Otwierane mogą być pliki zawartości InCopy (.icml), które zostały utworzone w programie InCopy lub wyeksportowane z aplikacji InDesign. Pliki zawartości InCopy otwierane w programie InCopy nie wyświetlają geometrii stron układu InDesign. Otwierane mogą być też dokumenty z wcześniejszych wersji programu InCopy oraz pliki szablonów InCopy (.icmt).

Pliki programu Microsoft® Word i pliki tekstowe mogą być także otwierane bezpośrednio w programie InCopy i zapisywane w postaci czystego tekstu (.TXT) lub pliku Rich Text Format (.RTF).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz dokument i kliknij przycisk Otwórz.

Możesz także skorzystać z polecenia Wybierz plik > Otwórz ostatni i wybrać jeden z ostatnio zapisywanych dokumentów. Aby określić ilość wyświetlanych dokumentów, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InCopy > Preferencje > Obsługa plików i określ ilość w polu Liczba niedawno używanych elementów do wyświetlenia.

Zmiana układu dokumentu

 1. W dowolnym widoku dokumentu autonomicznego wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.
 2. Zaznacz podstawowe opcje układu w wyświetlonym oknie dialogowym.
 3. Kliknij przycisk OK.

Określanie własnych predefiniowanych ustawień dokumentu

Utworzone przez Ciebie własne ustawienia dokumentu mogą być dzielone z innymi członkami danej grupy roboczej dla zachowania zgodności pomiędzy nowymi dokumentami, tworzonymi w tej grupie.

 1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nowy zestaw predefiniowany, kliknij opcję Nowy i podaj jego nazwę.

  • Aby oprzeć nowy zestaw predefiniowany na zestawie istniejącym, wybierz go z listy i kliknij opcję Edycja.

  • Aby użyć innego zestawu ustawień, kliknij opcję Pobierz, otwórz plik ustawień dokumentu (.icst), a potem kliknij opcję Edycja.

 3. Zaznacz podstawowe opcje układu w wyświetlonym oknie dialogowym. (Zobacz Praca z dokumentami autonomicznymi, aby uzyskać opis każdej opcji).
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Przyłączanie plików InCopy do aplikacji InDesign

Jeśli autonomiczny wątek InCopy jest połączony z dokumentem InDesign, to jego ustawienia dokumentu przesłaniają ustawienia układu i projektu użyte w programie InCopy.

Łącze pomiędzy plikami InCopy i układami InDesign może być tworzone w aplikacji InDesign na kilka sposobów. Zwykle stosuje się umieszczenie pliku InCopy (.icml) w układzie InDesign.

Używanie Adobe Bridge z programem InCopy

Adobe Bridge jest aplikacją międzyplatformową dołączoną do pakietu Adobe Creative Suite, która ułatwia odnajdywanie, organizowanie i przeglądanie zasobów potrzebnych do tworzenia zawartości przeznaczonej do drukowania i zamieszczenia w Internecie, a także tworzenia plików wideo i audio. Program Adobe Bridge można uruchomić z wybranego komponentu pakietu Creative Suite (z wyjątkiem Adobe Acrobat) i używać go do otwierania zasobów Adobe oraz innych.

Program Adobe Bridge umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Zarządzać obrazem, materiałem filmowym i plikami dźwiękowymi: Podglądać, przeszukiwać, układać i przekształcać pliki w programie Adobe Bridge bez konieczności otwierania poszczególnych aplikacji. Istnieje też możliwość edycji metadanych dla plików i stosowania programu Adobe Bridge do umieszczania plików w dokumentach, projektach i kompozycjach.

 • Można oglądać jako miniatury łącza w dokumentach programów InDesign lub InCopy z poziomu programu Adobe Bridge bez konieczności otwierania danego dokumentu.

 • Wykonywanie zautomatyzowanych czynności takich jak polecenia sekwencji wsadowej.

 • Synchronizacja ustawień kolorów w komponentach Creative Suite objętych systemem zarządzania kolorami.

 • Rozpocząć spotkania, w ramach których można udostępniać swój pulpit i recenzować dokumenty PDF.

Szukanie plików przy pomocy programu Adobe Bridge

Adobe Bridge umożliwia wydajne organizowanie, przeglądanie i odszukiwanie zasobów potrzebnych przy tworzeniu zawartości do druku, do publikacji w Internecie i na urządzenia mobilne.

 1. Aby otworzyć przeglądarkę Adobe Bridge, wybierz Plik > Przeglądaj w Bridge lub kliknij ikonę Adobe Bridge w panelu aplikacji.

Korzystanie ze skryptów w programie InCopy

Skrypty to potężne narzędzie pomocne przy wykonywaniu wielu zadań. Skrypt może być zarówno tak prosty, jak zautomatyzowane często wykonywane zadanie, jak i złożony, będący zupełnie nową funkcją. Możesz tworzyć swoje własne skrypty albo uruchamiać skrypty stworzone przez innych. Aby uruchomić skrypty w InCopy, użyj panelu Skrypty (Okno > Narzędzia > Skrypty).

Więcej informacji na temat tworzenia skryptów można znaleźć w Podręczniku tworzenia skryptów w programie InCopy na stronie firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?