Problem

Po wybraniu opcji Plik > Otwórz lub Plik > Umieść w wersji programu InDesign CC z października 2017 i rozpoczęciu wyszukiwania pliku pożądany plik nie znajduje się nawet mimo fizycznej obecności w folderze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj wyszukiwarkę Spotlight w komputerze Mac:

  1. Przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij opcję Spotlight.

  2. Wybierz kartę Prywatność.

  3. Dodaj do listy folder, w którym nie działa wyszukiwanie.

  4. Z tej samej listy wybierz i usuń dodany właśnie folder.

  5. Zamknij preferencje systemowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online