Zawieszenie, zamrożenie | Otwieranie, tworzenie pliku | InDesign

Problem

Podczas próby otworzenia istniejącego dokumentu lub utworzenia nowego dokumentu, program InDesign zawiesza się lub w nieskończoność wyświetla pasek postępu.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Wyczyść folder SING Datastore.

 1. Wyjdź z programu InDesign (wymuś wyjście, jeśli to konieczne).
 2. Przenieś poniższy folder na pulpit:
  Mac OS: [Dysk rozruchowy]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II/Datastore
  Windows 7/Vista: C:\ProgramData\Adobe\SING\Mark II\Datastore
  Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SING\Mark II\Datastore

 3. Uruchom ponownie program InDesign.
 4. Spróbuj odtworzyć problem.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: Usuń składnik SING.

Uwaga: Użytkownicy, którzy nie otrzymują plików .indd od użytkowników wersji CJK programu InDesign mogą pracować bez problemów bez składnika SING.

 1. Wyjdź z programu InDesign (wymuś wyjście, jeśli to konieczne).
 2. Przenieś poniższy folder na pulpit:

  Mac OS: [Dysk rozruchowy]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II

  Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SING\Mark II
 3. Uruchom ponownie program InDesign.
 4. Spróbuj odtworzyć problem.

Dodatkowe informacje

W niektórych przypadkach problem powodują uszkodzone dane powiązane ze składnikiem Smart INdependent Glyphlets (SING). Składnik ten obsługuje użycie plików czcionek z pojedynczymi glifami stosowanymi do reprezentowania niestandardowego glifu niezbędnego do rozszerzenia standardowych zestawów glifów. Jest używany głównie w dokumentach chińskich, japońskich i koreańskich (CJK).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?