Problem

Podczas korzystania z programu InDesign lub InCopy w wersji CS4 lub nowszej w systemie Mac OS X Lion 2012, wyświetlane jest puste ostrzegawcze okno dialogowe. Aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę podczas wykonywania niektórych funkcji.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1

 • InDesign CS4 lub nowszy: Zaktualizuj system Mac OS X 10.7 do Mac OS X 10.8.
 • InDesign CS6 tylko: Zainstaluj najnowsze aktualizacje dla programu InDesign CS6, przechodząc w aplikacji do menu Pomoc > Aktualizacje.

Rozwiązanie 2

 1. Pobierz i uruchom poniższy skrypt.

  Pobierz

 2. Skrypt poprosi o wybór kopii programu InDesign/InCopy do aktualizacji. Skieruj skrypt do bieżącej instalacji.

Rozwiązanie 3

Poniższe kroki są takie same, jak w przypadku Rozwiązania 1, z tym że pliki są kopiowane ręcznie. Wykonaj je, jeśli Rozwiązanie 2 nie powiedzie się.

 1. Zamknij program InDesign i pobierz archiwum zip, zawierające trzy ikony InDesign.

  Pobierz

  Uwaga:

  Umieszczenie tych plików powinno nadal umożliwiać dodatkowe aktualizacje. Pamiętaj jednak, że modyfikujesz istniejący plik aplikacji. Przenoszenie lub zmiana zawartości aplikacji może spowodować konieczność ponownej instalacji aplikacji.

  Firma Adobe zaleca, by przed umieszczeniem tych plików w aplikacji zainstalować wszystkie oficjalne aktualizacje. Dostęp do tych aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem menu Pomoc> Aktualizacje lub na stronie internetowej firmy Adobe.

 2. Wyodrębnić ikony z pliku zip do łatwo dostępnej lokalizacji, takiej jak np. pulpit.

 3. Przejdź do: /Applications/Adobe InDesign CS6/lub do lokalizacji, w której aplikacja jest zainstalowana w systemie.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem CTRL plik aplikacji programu InDesign i wybierz opcję „Pokaż zawartość pakietu”.

 5. W ramach pliku aplikacji programu InDesign, przejdź do: /Contents/MacOS/Required/ i odszukaj plik „Application UI.InDesignPlugin” i ponownie wybierz opcję „Pokaż zawartość pakietu”.

 6. Wewnątrz wtyczki, przejdź do folderu Resources, a następnie do folderu „idrc_PNGA”.

 7. Skopiuj trzy pliki ikon z wyodrębnionego pliku zip do folderu „idrc_PNGA”.

 8. Uruchom ponownie program InDesign.

Rozwiązanie 4

Nie instaluj aktualizacji oprogramowania Mac OS X 10.7.4 (połowa 2012) lub, jeśli to możliwe, odinstaluj ją przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu Mac OS X Lion.

Dodatkowe informacje

W najnowszej aktualizacji systemu Mac OS X Lion został usunięty plik API, którego program InDesign używa do pracy z ikonami systemowymi. Umieszczając pliki bezpośrednio w aplikacjach, obchodzisz funkcję, którą oferował interfejs API.

Firma Adobe współpracowała z Apple, aby upewnić się, że API będą dostępne w ich najnowszej wersji systemu Mac OS 10.8.

W tej chwili jedynym działającym rozwiązaniem dla CS4 jest zainstalowanie nowszego systemu Mac OS 10.8.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online