Preferencje programu InDesign oraz lokalizacja plików pomocy

Preferencje i pliki pomocy programu InDesign

Preferencje i pliki pomocy programu InDesign mają podobne lokalizacje.Pliki te są przede wszystkim zgrupowane w trzech miejscach, chociaż dane znajdują się również w dodatkowych, określonych poniżej lokalizacjach.

 • Folder aplikacji: w lokalizacji aplikacji lub pliku wykonywalnego znajdują się podfoldery przeznaczone na ustawienia domyślne i inne pliki pomocy. Te podfoldery to miejsca, gdzie zazwyczaj znajdują się „przygotowane” ustawienia domyślne.
 • Folder „Roaming Data” aplikacji. Ten folder jest przeznaczony na „zwykłe” dane preferencji, które użytkownik może chcieć przenieść z jednego komputera na inny w ramach środowiska profilu roamingowego.
 • „Lokalny folder buforowanych danych” aplikacji. Ten folder przeznaczony jest na duże buforowane zbiory danych, których użytkownik nie będzie chciał przenosić z jednej maszyny na inną w środowisku profili roamingowych w systemie Windows. Jest również przeznaczony na dane, które można łatwo odtworzyć po ich usunięciu.

Mac OS X

Folder „Roaming Data” aplikacji

 • /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #

Lokalny folder buforowanych danych aplikacji

 • /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

Windows

Windows 10

Folder Roaming Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

Lokalny folder buforowanych danych:

 • %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Folder Roaming Data:

 • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]

Lokalny folder buforowanych danych:

 • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\en_US\Cache

Usuwanie preferencji programu InDesign za pomocą skrótów klawiaturowych

Możliwe do zastąpienia pliki InDesign SaveData i InDesign Defaults można usunąć, przytrzymując następujące klawisze podczas uruchamiania programu InDesign:

 • Windows: Shift+Ctrl+Alt
 • Mac OS: Shift+Control+Option+Command

Numer wersji programu InDesign i numer wersji preferencji

 • InDesign CS3         Wersja 5.0
 • InDesign CS4         Wersja 6.0
 • InDesign CS5         Wersja 7.0
 • InDesign CS5.5      Wersja 7.5
 • InDesign CS6         Wersja 8.0
 • InDesign CC           Wersja 9.x
 • InDesign 2020       Wersja 15.x
 • InDesign 2021        Wersja 16.x

Dodatkowe informacje

Oto krótki opis tego, co jest przechowywane w poszczególnych lokalizacjach:

Lokalny folder buforowanych danych

 • Folder odzyskiwania programu InDesign (+dane)
 • Folder obsługi skryptów
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • Dziennik Cacheidletask
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

Folder Roaming Data

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • Ustawienia domyślne programu InDesign
 • Folder skryptów programu InDesign
 • Folder obszarów roboczych
 • Folder zestawów menu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?