Preferencje i pliki pomocy programu InDesign

Preferencje i pliki pomocy programu InDesign mają podobne lokalizacje.Pliki te są przede wszystkim zgrupowane w trzech miejscach, chociaż dane znajdują się również w dodatkowych, określonych poniżej lokalizacjach.

 • Folder aplikacji: w lokalizacji aplikacji lub pliku wykonywalnego znajdują się podfoldery przeznaczone na ustawienia domyślne i inne pliki pomocy. Te podfoldery to miejsca, gdzie zazwyczaj znajdują się „przygotowane” ustawienia domyślne.
 • „Ruchomy folder danych” aplikacji. Ten folder jest przeznaczony na „normalnych” dane preferencji, które użytkownik może chcieć przenieść z maszyny do maszyny w ramach środowiska profilu roamingowego.
 • „Lokalny folder buforowanych danych” aplikacji. Ten folder przeznaczony jest na duże buforowane zbiory danych, których użytkownik nie będzie chciał przenosić z jednej maszyny na inną w środowisku profili roamingowych w systemie Windows. Jest również przeznaczony na dane, które można łatwo odtworzyć po ich usunięciu.

Mac OS X

„Ruchomy folder danych” aplikacji

 • /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #

Pliki preferencji zapisane w tej lokalizacji obejmują:

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Skrypty
 • Obszary robocze

Pliki preferencji zapisane w tej lokalizacji obejmują:

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Skrypty
 • Obszary robocze

Pliki preferencji zapisane w tej lokalizacji obejmują:

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Skrypty
 • Obszary robocze

Pliki preferencji zapisane w tej lokalizacji obejmują:

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Skrypty
 • Obszary robocze

Pliki preferencji zapisane w tej lokalizacji obejmują:

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Skrypty
 • Obszary robocze

„Lokalny folder buforowanych danych” aplikacji

 • /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

Windows

Windows XP

Ruchomy folder danych:

 • C:\Documents and Settings\[Nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

Lokalny folder buforowanych danych:

 • C:\Documents and Settings\[Nazwa użytkownika]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Ruchomy folder danych:

 • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]

Lokalny folder buforowanych danych:

 • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\en_US\Cache

Zresetuj preferencje w usłudze Creative Cloud

Aby wyczyścić preferencje przechowywane w chmurze, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Przejdź na stronę creative.adobe.com i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe.ID.
 2. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony.
 3. Kliknij Moje ustawienia aplikacji, aby wyświetlić listę aplikacji, których preferencje są przechowywane w chmurze.
 4. Kliknij opcję Wyczyść ustawienia obok nazwy aplikacji, aby usunąć pliki preferencji przechowywane w chmurze.
Wyczyść Ustawienia, aby usunąć preferencje zapisane w chmurze Creative Cloud
Wyczyść Ustawienia, aby usunąć preferencje zapisane w chmurze Creative Cloud

Usuń preferencje programu InDesign za pomocą skrótów klawiaturowych

Możesz usunąć możliwe do zastąpienia pliki InDesign SaveData i InDesign Defaults, przytrzymując następujące klawisze podczas uruchamiania programu InDesign:

 • Windows: Shift+Ctrl+Alt
 • Mac OS: Shift+Control+Option+Command

Numer wersji programu InDesign i numer wersji preferencji

 • InDesign CS3         Wersja 5.0
 • InDesign CS4         Wersja 6.0
 • InDesign CS5         Wersja 7.0
 • InDesign CS5.5      Wersja 7.5
 • InDesign CS6         Wersja 8.0
 • InDesign CC           Wersja 9.x

Dodatkowe informacje

Oto krótki opis tego, co jest przechowywane w poszczególnych lokalizacjach:

Lokalny folder buforowanych danych

 • Folder odzyskiwania programu InDesign (+dane)
 • Folder obsługi skryptów
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • Dziennik Cacheidletask
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

Ruchomy folder danych

 • Ustawienia kolorów
 • Czcionki kompozytowe
 • Zapytania znajdź-zmień
 • InDesign Defaults
 • Folder skryptów programu InDesign
 • Folder obszarów roboczych
 • Folder zestawów menu

Dołączono także dokument PDF, który zawiera dalsze informacje o wielu preferencjach i ich funkcjach. Dokument ten został napisany dla programu InDesign i został opublikowany na stronie indesignsecrets.com.

Firma Adobe uważa, że ​​informacje zawarte w tym dokumencie są poprawne. Firma Adobe nie może jednak zagwarantować, że treść jest dokładna.


PDF Preferencje ID

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online