Problem

Obiekty w umieszczonych plikach programu InDesign znikają po ich wydrukowaniu lub wyeksportowaniu do formatu PDF z programu InDesign CS4. Są to elementy lewej strony wzorcowej w połączonych plikach programu InDesign.

Oto typowy przykład obiegu pracy, który powoduje powielenie problemu:

1. Utwórz dokument z 4 stronami.

2. Utwórz obiekt (wypełniony kolorem) na obu stronach wzorcowych A.

3. Na wszystkich stronach dokumentu utwórz prostokąt i wypełnij go kolorem.

4. Zapisz dokument jako plik o nazwie doc1.indd.

5. Utwórz nowy dokument z 4 stronami.

6. Umieść wszystkie strony pliku doc1.indd w nowym dokumencie.

7. Wydrukuj plik lub wyeksportuj go do formatu PDF.
Wynikowe dane zostaną wyświetlone, ale będzie brakować wszystkich elementów na lewych stronach wzorcowych.

Przyczyna

Problem jest spowodowany błędem podczas obliczania współrzędnych elementów stron. W rzeczywistości elementy mogą być zawarte w wynikowych strumieniach danych wydruku lub PDF, ale znajdują się poza granicami stron.

Rozwiązanie

Rozwiązanie 1: Zainstaluj aktualizację 6.0.1 programu InDesign CS4.

Rozwiązanie 2: Użyj polecenia „Zastąp wszystkie elementy stron wzorcowych”.

  1. Otwórz oryginalny połączony dokument programu InDesign.
  2. W panelu Strony zaznacz wszystkie strony zawierające elementy pochodzące z lewych stron wzorcowych.
  3. Z menu rozwijanego w panelu Strony wybierz polecenie „Zastąp wszystkie elementy stron wzorcowych”.
  4. Zapisz dokument InDesign.
  5. Otwórz „otwierający” dokument programu InDesign i zaktualizuj łącza do plików .indd, które zostały zmodyfikowane w powyższych krokach.

Rozwiązanie 3: Wyłącz opcję Strony widzące

  1. Otwórz oryginalny połączony dokument programu InDesign.
  2. Wybierz polecenia Plik > Ustawienia dokumentu i wyłącz opcję Strony widzące.
  3. Zapisz dokument InDesign.
  4. Otwórz „otwierający” dokument programu InDesign i zaktualizuj łącza do plików .indd, które zostały zmodyfikowane w powyższych krokach.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online