Dowiedz się, jak zapisywać dokumenty programu InDesign oraz otwierać je w poprzednich wersjach.

Instalowanie aktualizacji

Po pierwsze zainstaluj wszystkie aktualizacje dostępne w poprzedniej wersji programu InDesign, w której zostanie otwarty plik IDML lub INX:

 • W programie InDesign wybierz opcje Pomoc > Aktualizacje i postępuj zgodnie z monitami.

-lub-

 • Zainstaluj aktualizacje z witryny firmy Adobe (dla systemu Mac OS lub Windows).

Następnie wybierz jedną z poniższych procedur odpowiadającą bieżącej wersji programu InDesign i poprzedniej wersji, w której będą otwarte pliki.  

Uwaga:

Otwierając dokument w poprzedniej wersji programu InDesign, można utracić jego zawartość lub układ może nie odpowiadać oryginałowi. Często w starszych wersjach nie są obsługiwane nowsze funkcje. Uważnie sprawdź dokumenty otwierane w poprzednich wersjach.

Otwieranie plików programu InDesign z pakietu CC/CS6 do użycia w pakietach CS5.5/CS5/CS4

 1. W programie InDesign CC lub CS6 wybierz opcje Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz InDesign Markup (IDML) jako typ (Windows) lub format (Mac OS).

  Uwaga:

  Pliki IDML są zgodne z programem InDesign w wersji CS4 i nowszej.

 3. Kliknij opcjęZapisz.

  Teraz możesz otworzyć plik IDML w CS5.5, CS5 lub CS4 i zapisać go jako dokument programu InDesign.

Otwieranie plików programu InDesign z pakietu CS5.5/CS5 do użycia w pakiecie CS4

 1. W programie InDesign CS5.5 lub CS5 wybierz opcje Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz InDesign Markup (IDML) jako typ (Windows) lub format (Mac OS).

 3. Kliknij opcjęZapisz.

  Teraz możesz otworzyć plik IDML w CS4 i zapisać go jako dokument programu InDesign.

Otwieranie plików programu InDesign z pakietu CS5 do użycia w pakiecie CS3

Nie można zapisać plików z programu InDesign w wersji CS5 lub nowszej bezpośrednio w wersji CS3 lub starszej. Program InDesign CS5 nie obsługuje eksportu do formatu INX. Zapisz plik w wersji CS3 poprzez wersję CS4, w której obsługiwane są oba formaty (INX i IDML).

 1. W programie InDesign w wersji CS5 lub nowszej wybierz opcje Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz InDesign Markup (IDML) jako typ (Windows) lub format (Mac OS).

 3. Kliknij opcjęZapisz.

 4. W programie InDesign CS4 otwórz plik *.idml utworzony w kroku 3.

 5. Wybierz opcje Plik > Eksportuj.

 6. Wybierz opcję InDesign Interchange (INX) jako typ (Windows) lub format (Mac OS).

 7. Kliknij opcjęZapisz.

  Teraz możesz otworzyć plik INX w CS3 i zapisać go jako dokument programu InDesign.

Otwieranie plików programu InDesign z pakietu CS4/CS3 do użycia w poprzednich wersjach

 1. W programie InDesign w wersji CS4 lub CS3 wybierz opcje Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz opcję InDesign Interchange (INX) jako typ (Windows) lub format (Mac OS).

 3. Kliknij opcjęZapisz.

  Teraz możesz otworzyć plik INX w poprzedniej wersji i zapisać go jako dokument programu InDesign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online