Problem

Tekst w tabeli znajdującej się wewnątrz ramki tekstowej w programie InDesign przesuwa się do dołu ramki lub poniżej środka. Opcja Wyrównanie pionowe w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej jest ustawiona na Środek.

Rozwiązanie

  1. Używając narzędzia Tekst, kliknij dowolne miejsce wewnątrz ramki, ale poza tabelą.
  2. Wpisz dowolny znak.
  3. Usuń wpisany znak.

Dodatkowe informacje

Obecnie firma Adobe bada ten problem i zapewne zostanie on rozwiązany w przyszłej wersji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online