Artykuły — wprowadzenie

Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami stron. Związków tych można używać do określania zawartości, jaka ma zostać wyeksportowana do formatu EPUB, HTML lub dostępnego pliku PDF oraz do określania kolejności zawartości. Artykuły można tworzyć z połączenia istniejących elementów strony tworzących dany układ, w tym z obrazów, grafik lub tekstu. Po utworzeniu artykułu istnieje możliwość dodawania, usuwania lub zmiany kolejności elementów strony. Artykuły można tworzyć ręcznie poprzez przeciągnięcie jednego lub więcej elementów strony do artykułu w panelu Artykuły.

Do artykułu można również dodać zawartość zbiorczą. Obsługiwane jest dodawanie zaznaczonej zawartości do zaznaczonego artykułu lub dodawanie zawartości całego dokumentu do artykułu.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs5/articles-panel-in-indesign-cs55/" shape="rect" >Panel Artykuły w programie InDesign CS5.5</a>
Mike Rankin

Uwaga:

Panel Struktura XML udostępnia inny mechanizm, pozwalający określić kolejność zawartości, jaka ma zostać wyeksportowana do obiegów pracy eksportu do formatów ePub, HTML oraz dostępnych plików PDF. Panel Artykuły opracowano tak, aby był prostszy, łatwiejszy w użyciu i bardziej dostępny dla osób, które nie potrafią posługiwać się językiem XML. Nie usunięto jednak możliwości użycia panelu struktury XML. Obecnie jest to opcja towarzysząca możliwości użycia panelu Artykuły podczas procesu eksportowania. Zobacz Strukturyzacja dokumentów dla formatu XML.

Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości

 1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

 2. Zaznacz elementy strony, które chcesz dodać do artykułu.

  Uwaga:

  Aby utworzyć pusty artykuł, nie zaznaczaj elementu strony danego układu.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • W menu panelu Artykuły wybierz polecenie Nowy artykuł.

  • Kliknij Utwórz nowy artykuł w dolnej części panelu Artykuły.

  • Przeciągnij wątek lub element strony do panelu Artykuły.

 4. W oknie dialogowym Nowy artykuł wpisz nazwę artykułu.

 5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do materiału wyjściowego eksportu w formacie EPUB/HTML.

Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu

Aby dodać wszystkie elementy strony do artykułu:

 1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

 2. Zaznacz artykuł, do którego chcesz dodać elementy. Jeśli nie wybierzesz artykułu, utworzony zostanie nowy artykuł.

 3. Naciśnij Command (Mac OS) lub Ctrl (Windows), a następnie kliknij w panelu Artykuły.

 4. Jeśli otworzy się okno dialogowe nowego artykułu, wpisz jego nazwę.

 5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do eksportu w formacie EPUB/HTML.

Uwaga:

Jeśli artykuł został wybrany, w menu panelu artykułów wybierz polecenie Dodaj zawartość dokumentu do wybranych artykułów.

Zarządzanie artykułami

Artykułami można zarządzać przy pomocy panelu Artykuły. Aby dodać elementy strony do artykułu, możesz je przeciągnąć do panelu Artykuły. Przeciągnij elementy w panelu Artykuły, aby zmienić ich kolejność lub przesuń je z jednego artykułu do drugiego.

Wyskakujące menu panelu Artykuły pozwala również zarządzać zawartością.

Dołączanie artykułów do eksportu

Można tworzyć artykuły i wybierać, które z nich mają być dołączone podczas eksportowania do formatu EPUB lub HTML. Domyślnie wszystkie artykuły są zaznaczane do eksportu.

Aby dołączyć artykuł podczas eksportu, zaznacz dany artykuł w panelu Artykuły i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz pole wyboru obok artykułu.

 • Wybierz opcję Opcje artykułów w wyskakującym menu panelu Artykuły, a następnie wybierz opcję Dołącz podczas eksportu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online