Dowiedz się, jak zatrzymać komunikaty o błędzie wskazujące na to, że jesteś w trybie próbnym (lub wersja próbna wygasła), mimo że subskrypcja Creative Cloud została wykupiona.

Uwaga:

Przetworzenie płatności może zająć do 1 godziny. W międzyczasie aplikacja nadal wyświetla opcje bezpłatnego członkostwa. Jeśli płatność została dokonana w ciągu ostatniej godziny, musisz poczekać trochę dłużej.

Sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna

 1. W witrynie Adobe.com zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  Jeżeli dokonano już logowania, kliknij zdjęcie profilowe w górnej części paska nawigacyjnego.

  Uwaga:

  Jeśli masz więcej niż jeden identyfikator Adobe ID, sprawdź, czy logujesz się na konto za pomocą właściwego identyfikatora.

 2. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij opcję Plany.

  Nav-bar-plans
 3. W sekcji Moje plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem
 4. W sekcji Plan i płatność sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna. Jeśli subskrypcja wygasła, możliwe, że jest to przyczyną pojawiania się komunikatu o trybie próbnym lub wygaśnięciu wersji próbnej.

  Konto wygasło
 5. Jeśli subskrypcja jest aktywna, przyczyną może być nieaktualna metoda płatności.

  Aby sprawdzić, czy informacje rozliczeniowe są aktualne, w sekcji Plany i płatność wybierz opcję Zarządzaj płatnością.

  Edytuj szczegóły płatności
 6. Jeśli metoda płatności jest nieaktualna, zaktualizuj dane karty kredytowej w oknie podręcznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Nowa metoda płatności zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer i zaloguj się ponownie

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (macOS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop.

  Uwaga:

  Możliwe jest również otwarcie aplikacji Creative Cloud na komputer z następującej lokalizacji:

  • Windows: Start > Programy > Adobe Creative Cloud
  • macOS: Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud

 2. W menu Profil kliknij pozycję Wyloguj się.

  Ekran Wyloguj się
  Ekran wylogowania
 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się. Znajdujące się na komputerze aplikacje i usługi Creative Cloud powiązane z Twoim identyfikatorem Adobe ID zostaną dezaktywowane.

 4. Aby ponownie zalogować się, wprowadź identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

 5. Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud objętą członkostwem, np. Photoshop lub Illustrator. Po wyświetleniu monitu zaloguj się na następnym ekranie.

Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (macOS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop.

  Uwaga:

  Możliwe jest również otwarcie aplikacji Creative Cloud na komputer z następującej lokalizacji:

  • Windows: Start > Programy > Adobe Creative Cloud
  • macOS: Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud

 2. Kliknij ikonę trzech ustawionych pionowo kropek w prawym górnym rogu.

 3. W menu podręcznym wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Alt+R (Windows) lub Command+Option+R (Mac OS), można także odświeżyć aplikację Creative Cloud na komputer oraz sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji
  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji
 4. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Usuń wpisy związane z firmą Adobe w pliku hostów

Jeśli poprzednie rozwiązania nie są skuteczne, Twój komputer może mieć problem z nawiązaniem połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Może to wynikać z nieprawidłowo skonfigurowanego pliku hosts systemu operacyjnego (pliki hosts systemu operacyjnego odwzorowująnazwy hostówna adresy IP). 

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć związane z programem Adobewpisówzplikuhosts. Możesz usunąć związane z programem Adobewpisówzplikuhosts na dwa sposoby:

Automatycznie napraw plik hosts, używając narzędzia Limited Access Repair: Naprawplikfile, używając narzędzia Limited Access Repair. Korzystając z tej metody nie trzeba ręcznie edytowaćplikuhosts – narzędzie automatycznie naprawia plik. 

Ręcznie zresetuj plik hosts: Jeśli problemu nie można rozwiązać nawet po uruchomieniu narzędzia Limited Access Repair, ręcznie zresetuj plik hosts.

Nadal występują problemy?

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, wypróbuj rozwiązania opisane w temacie Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością lub skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online