Zakupione aplikacje Creative Cloud wyświetlają się jako wersje próbne

Dowiedz się, jak zatrzymać komunikaty o błędzie wskazujące na to, że używasz trybu próbnego (lub że wersja próbna wygasła) pomimo zakupu subskrypcji Creative Cloud.

Uwaga: przetworzenie zakupu może zająć maksymalnie godzinę. W międzyczasie aplikacja nadal wyświetla opcje bezpłatnego członkostwa. Jeśli płatności dokonano w ciągu ostatniej godziny, musisz poczekać trochę dłużej.

Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności, aż problem zostanie rozwiązany. Jeśli jesteś użytkownikiem zespołowym lub firmowym, zobacz sekcję Rozwiązywanie błędów z wygaśnięciem wersji próbnych i licencji dla zespołów i użytkowników firmowych.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/pl/plans.

  Uwaga: jeśli masz więcej niż jedno konto Adobe, sprawdź, czy logujesz się na nie za pomocą właściwego adresu e-mail.

 2. Jeśli plan wygasł lub wystąpił problem z płatnością na koncie, pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem z płatnością, wybierz opcję Edytuj rozliczenia i płatności.

  Edytuj informacje rozliczeniowe i płatności
  W tym oknie można również zarządzać subskrypcją i zobaczyć aplikacje zawarte w planie.

 3. Jeśli informacje określone dla wybranej metody płatności są nieprawidłowe, zaktualizuj dane karty kredytowej i wybierz przycisk Zapisz.

  Nowa metoda płatności zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W zależności od używanej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wybierz ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wyloguj się.

  Menu Konto wyświetla opcje, takie jak Preferencje i Wyloguj się, a także miesięczne kredyty generatywne wykorzystywane w funkcjach generatywnej sztucznej inteligencji.
  Wybranie opcji Wyloguj się spowoduje wylogowanie ze wszystkich aplikacji Creative Cloud.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Kontynuuj. Znajdujące się na komputerze aplikacje i usługi Creative Cloud powiązane z Twoim kontem zostaną zdezaktywowane.

 4. Zaloguj się ponownie na konto Adobe.

 5. Otwórz dowolną aplikację Creative Cloud objętą subskrypcją, na przykład Photoshop lub Illustrator. Zaloguj się, jeśli serwis o to poprosi.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym. Obok opcji Zainstalowane aplikacje wybierz ikonę wielokropka     , a następnie opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Rozszerzone menu zawierające opcje Zarządzaj automatycznymi aktualizacjami, Sprawdź dostępność aktualizacji i Aktualizuj wszystkie aplikacje.
  Rozszerzone menu pozwala również włączyć automatyczne aktualizacje i zaktualizować wszystkie aplikacje.

 3. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud, obok jej nazwy pojawi się monit o jej aktualizację. Wybierz opcję Zaktualizuj.

Jeśli poprzednie rozwiązania nie są skuteczne, Twój komputer może mieć problem z nawiązaniem połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Może to wynikać z nieprawidłowo skonfigurowanego pliku hosts systemu operacyjnego (pliki hosts systemu operacyjnego odwzorowują nazwy hostów na adresy IP). 

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć wpisy związane z oprogramowaniem Adobe z pliku hosts. Wpisy związane z firmą Adobe można usunąć z pliku hosts na dwa sposoby:

Automatycznie napraw plik hosts, używając narzędzia Limited Access Repair: Napraw plik hosts, używając narzędzia Limited Access Repair. Korzystając z tej metody, nie trzeba ręcznie edytować pliku hosts — narzędzie automatycznie naprawia ten plik. 

Ręcznie zresetuj plik hosts: Jeśli problemu nie można rozwiązać nawet po uruchomieniu narzędzia Limited Access Repair, ręcznie zresetuj plik hosts.

NADAL MASZ PROBLEMY?

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, spróbuj wykonać kroki opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online