Dowiedz się, jak zatrzymać komunikaty o błędzie wskazujące na to, że jesteś w trybie próbnym (lub wersja próbna wygasła), mimo że subskrypcja Creative Cloud została wykupiona.

Uwaga:

Przetworzenie płatności może zająć do 1 godziny. W międzyczasie aplikacja nadal wyświetla opcje bezpłatnego członkostwa. Jeśli płatność została dokonana w ciągu ostatniej godziny, musisz poczekać trochę dłużej.

 1. Zaloguj się na konto Adobe.

  Uwaga:

  Jeśli masz więcej niż jeden identyfikator Adobe ID, sprawdź, czy logujesz się na konto za pomocą właściwego identyfikatora.

 2. W sekcji Moje plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzanie opcjami planów w sekcji Moje plany
 3. W sekcji Plan i płatność sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna. Jeśli subskrypcja wygasła, może to być przyczyną wyświetlania komunikatu o trybie próbnym lub wygaśnięciu wersji próbnej.

  Wygasłe plany w sekcji Plan i płatność
 4. Jeśli subskrypcja jest wyświetlana jako aktywna, przyczyną może być nieaktualna metoda płatności.

  Aby sprawdzić, czy informacje rozliczeniowe są aktualne, w sekcji Plany i płatność wybierz opcję Zarządzaj płatnością.

  Edytuj szczegóły płatności
 5. Jeśli metoda płatności jest nieaktualna, zaktualizuj dane karty kredytowej w oknie podręcznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Nowa metoda płatności zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer (Kliknij ikonę  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu okna aplikacji, a następnie kliknij opcję Wyloguj się.

  Opcja wylogowania w aplikacji Creative Cloud na komputer
 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się. Znajdujące się na komputerze aplikacje i usługi Creative Cloud powiązane z Twoim identyfikatorem Adobe ID zostaną dezaktywowane.

 4. Zaloguj się ponownie na konto Adobe.

 5. Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud objętą członkostwem, np. Photoshop lub Illustrator. Po wyświetleniu monitu zaloguj się na następnym ekranie.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer (Kliknij ikonę  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

  W menu Pomoc wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

   

   

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji — opcja w menu Pomoc
  1. Kliknij ikonę trzech pionowo ustawionych kropek w prawym górnym rogu okna aplikacji.
  2. W menu wybierz opcję Sprawdź aktualizacje aplikacji.
  Opcja Sprawdź aktualizacje aplikacji (stara wersja)
 3. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud, na liście aplikacji pojawi się monit o jej aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Jeśli poprzednie rozwiązania nie są skuteczne, Twój komputer może mieć problem z nawiązaniem połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Może to wynikać z nieprawidłowo skonfigurowanego pliku hosts systemu operacyjnego (pliki hosts systemu operacyjnego odwzorowująnazwy hostówna adresy IP). 

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć związane z programem Adobewpisówzplikuhosts. Możesz usunąć związane z programem Adobewpisówzplikuhosts na dwa sposoby:

Automatycznie napraw plik hosts, używając narzędzia Limited Access Repair: Naprawplikfile, używając narzędzia Limited Access Repair. Korzystając z tej metody nie trzeba ręcznie edytowaćplikuhosts – narzędzie automatycznie naprawia plik. 

Ręcznie zresetuj plik hosts: Jeśli problemu nie można rozwiązać nawet po uruchomieniu narzędzia Limited Access Repair, ręcznie zresetuj plik hosts.

Nadal występują problemy?

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, spróbuj wykonać kroki opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem lub skontaktuj się z nami.

Jeśli problem napotkano w zakupionym u firmy Adobe planie Creative Cloud dla zespołów, wypróbuj poniższy sposób:

 1. Jeśli pracujesz w środowisku serwera proxy, sprawdź ustawienia proxy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Obsługa proxy w aplikacjach Creative Cloud.

 2. Upewnij się, ze odpowiednie punkty końcowe sieci umieszczono w środowisku na białej liście. Szczegółową listę punktów końcowych siec, które należy umieścić na białej liście można znaleźć w artykule Punkty końcowe sieci usługi Adobe Creative Cloud.

 3. Upewnij się, że licencję przypisano do właściwego użytkownika (adresu e-mail).

 4. Sprawdź ustawienia zapory i oprogramowania antywirusowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalowaniem usługi Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online