Rozwiązywanie problemów z nieaktualną wersją próbną i licencją

Czy chcesz zainstalować produkt, ale program Creative Cloud Desktop wyświetla monit „Wypróbuj lub kup”, mimo że masz już aktywną subskrypcję? Przeczytaj, jak rozwiązać ten problem.

Zazwyczaj problem ten można rozwiązać, wylogowując się i logując ponownie.

Komunikat o okresie próbnym

Uwaga:

Informacje dotyczące monitów okresu próbnego w przypadku wersji próbnej planu Creative Cloud dla zespołów podano w artykule dotyczącym rozpoczynania pracy i uzyskiwania dostępu do aplikacji Creative Cloud.

 • „Pozostało xx dni okresu próbnego subskrypcji Creative Cloud dla zespołów”
 • „Okres próbny Creative Cloud dla zespołów już się zakończył”

Instrukcje rozwiązywania problemów: użytkownicy subskrypcji dla zespołów i przedsiębiorstw

Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności aż do rozwiązania problemu ze zgłaszaniem nieaktualnej licencji lub zakończonego okresu próbnego.

Rozwiązanie 1: Wyloguj się i zaloguj ponownie.

Wyloguj się

 

 1. Uruchom program Creative Cloud Desktop. Kliknij ikonę Profil w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wyloguj się.
 2. Zaloguj się ponownie za pomocą konta lub profilu powiązanych z Twoją subskrypcją. Więcej informacji.

Rozwiązanie 2: Zaloguj się z innego profilu

Wyloguj się

Profile Adobe są konfigurowane dla tych użytkowników, którzy mają wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail (pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych planów jest planem biznesowym). Jeśli wybierzesz profil, który nie ma licencji, zostanie wyświetlona informacja o wersji próbnej.

 1. Uruchom program Creative Cloud Desktop. Kliknij ikonę Profil w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wyloguj się.
 2. Zaloguj się ponownie za pomocą profilu powiązanego z Twoją subskrypcją. Więcej informacji: Zarządzanie profilami Adobe.

Rozwiązanie 3: Uruchom produkt z programu Creative Cloud Desktop.

Uruchamianie produktu z programu Creative Cloud Desktop

 
 1. Zamknij aplikację Adobe, która wyświetla monit dotyczący wersji próbnej. Otwórz menu Plik i wybierz opcję Zakończ.
 2. Uruchom tę aplikację za pomocą konsoli Creative Cloud Desktop.

Rozwiązanie 4. Usuń pozycje związane z Adobe z pliku Hosts.

 

Plik Hosts zawiera odwzorowania nazw hostów na adresy IP. Jeśli taki plik w systemie operacyjnym jest nieprawidłowo skonfigurowany, komputer może mieć problemy z nawiązaniem połączenia z serwerami licencyjnymi firmy Adobe.

Aby rozwiązać ten problem, usuń pozycje związane z Adobe z pliku Hosts. Więcej informacji.

 Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze, skontaktuj się z administratorem działu IT, wewnętrznym działem pomocy lub zespołem pomocy technicznej w swoim przedsiębiorstwie.

Usuwanie pozycji związanych z Adobe z pliku Hosts

Rozwiązanie 5: Wyczyść zbuforowane informacje licencyjne.

 1. Zmień nazwę folderu SLCache na SLCache-old:
  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • macOS: System/Library/Application Support/Adobe
 2. Uruchom aplikację Adobe.
  • Windows: Kliknij prawym przyciskiem myszy produkt Creative Cloud i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  • macOS: Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie produkt.

 Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze, skontaktuj się z administratorem działu IT, wewnętrznym działem pomocy lub zespołem pomocy technicznej w swoim przedsiębiorstwie.

Zmiana nazwy folderu SLCache

Rozwiązanie 6: Usuń dane logowania.

W plikach bazy danych mogą niekiedy utkwić wadliwe dane logowania. Aby je wyczyścić, zamknij lub zakończ wszystkie aplikacje Adobe i usuń plik opm.db.

 • Windows: \Users\<nazwa użytkownika>
  \AppData\Local\Adobe\OOBE
 • macOS: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/OOBE

Jeśli nie można usunąć tego pliku, uruchom ponownie komputer, zamknij program Creative Cloud Desktop, a następnie spróbuj ponownie.

Po usunięciu pliku uruchom program Creative Cloud Desktop i zaloguj się ponownie, używając konta firmowego lub szkolnego.

 Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze, skontaktuj się z administratorem działu IT, wewnętrznym działem pomocy lub zespołem pomocy technicznej w swoim przedsiębiorstwie.

Usuwanie pliku opm.db

Rozwiązanie 7: Usuń dane licencyjne.

 

W plikach bazy danych mogą niekiedy utkwić wadliwe dane dotyczące licencjonowania. Aby je wyczyścić, zamknij program Creative Cloud Desktop i zmień nazwę folderu SLStore na SLStore-old.

 • Windows: \ProgramData\Adobe\SLStore
 • macOS: /Library/Application Support/Adobe/SLStore

Po zmianie nazwy tego folderu uruchom konsolę Creative Cloud Desktop i zaloguj się ponownie, używając konta firmowego lub szkolnego.

 Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze, skontaktuj się z administratorem działu IT, wewnętrznym działem pomocy lub zespołem pomocy technicznej w swoim przedsiębiorstwie.

Usuwanie danych licencyjnych

 Jeśli powyższe kroki nie pomogą rozwiązać problemu z błędami związanymi z okresem próbnym lub wygasłą licencją, zaloguj się na konto Adobe, przejdź do widoku planów i kliknij opcję Zobacz wszystkie przy wybranym z nich. Skontaktuj się z administratorem i zasugeruj wykonanie poniższych czynności. Więcej informacji: Jak skontaktować się z administratorem

Instrukcje rozwiązywania problemów: administratorzy subskrypcji dla zespołów i przedsiębiorstw

 Administrator musi dodać użytkowników do odpowiednich produktów (dla zespołów) lub profilów produktowych (dla przedsiębiorstw), aby umożliwić im dostęp do aplikacji i usług Adobe.

Jeśli mimo wykonania procedur rozwiązywania problemów błąd ze zgłaszaniem upływu wersji próbnej lub wygaśnięcia licencji nadal występuje, wypróbuj następujące rozwiązania w podanej tu kolejności.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy licencja została poprawnie przypisana (tylko licencje imienne).

 

Sprawdź adres e-mail użytkownika i przypisane mu produkty. Dowiedz się więcej na temat dodawania i usuwania użytkowników oraz przypisywania użytkownikom licencji.

Szczegółowe dane użytkownika

Rozwiązanie 2: Zezwól na dostęp do odpowiednich punktów końcowych w sieci.

Upewnij się, że w środowisku udzielono zezwolenia na dostęp do odpowiednich sieciowych punktów końcowych. Szczegółową listę punktów końcowych, które muszą mieć zezwolenie na dostęp, podano w artykule Sieciowe punkty końcowe Adobe Creative Cloud.

Odpowiednie punkty końcowe sieci dodane do białej listy

Rozwiązanie 3: Sprawdź ustawienia serwera proxy.

 

Jeśli korzystasz ze środowiska serwera proxy, sprawdź ustawienia usługi proxy. Szczegółowe informacje: Obsługa serwerów proxy w aplikacjach Creative Cloud.

Sprawdzanie ustawień serwera proxy

Rozwiązanie 4: Sprawdź ustawienia zapory i oprogramowania antywirusowego.

 

Sprawdź ustawienia zapory i oprogramowania antywirusowego. Szczegółowe informacje: Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalacją aplikacji Creative Cloud.

Sprawdzanie ustawień zapory i oprogramowania antywirusowego

Jeśli problem nadal występuje, otwórz stronę Adobe Admin Console > Pomoc techniczna, aby skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Dowiedz się więcej.

Dołącz do rozmowy

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tematów, zagadnień lub procedur opisanych w tym artykule, weź udział w dyskusji.

Dołącz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto