Ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe

Narzędzie Limited Access Repair umożliwia rozwiązanie problemów z następującym komunikatem o błędzie:

 • „Możesz mieć ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe”.
Komunikat o błędzie związanym z ograniczonym dostępem
Jest również przydatne w przypadkach, gdy wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów, które według użytkownika są błędne:
 • Aplikacje Creative Cloud są dostępne w wersji próbnej.
 • Upłynięcie okresu ważności wersji próbnej
 • „Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować..."
To narzędzie działa poprzez edycję wpisów związanych z produktami firmy Adobe w pliku hosta, tak aby komputer mógł uzyskać dostęp do
naszych serwerów aktywacyjnych, umożliwiając pełen dostęp do zakupionych produktów.

 

Sposób pobierania i używania narzędzia Limited Access Repair

Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z przedstawionymi krokami:

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby wyodrębnić jego zawartość.

 2. Uruchom w trybie administracyjnym narzędzie Limited Access Repair z wyodrębnionego folderu.

  • System Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  • System Mac: kliknij dwukrotnie narzędzie i wpisz dane logowania administratora, aby kontynuować.
  Uruchom jako administrator
 3. Zaakceptuj Umowę licencyjną.

  Zaakceptuj umowę licencyjną
 4. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Okno potwierdzenia
 5. Narzędzie to naprawia plik hostów i wyświetla liczbę naprawionych wpisów. Kliknij przycisk Zamknij.

  Problem rozwiązano
 6. Otwórz aplikację Creative Cloud, kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji.

  Menu ikony koła zębatego

Pobierz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online