Rozwiązywanie problemów z katalogami w module Elements Organizer

Moduł Elements Organizer zapisuje informacje o zdjęciach i innych plikach multimedialnych w bazie danych nazywanej katalogiem. Operacje importowania i zarządzania w module Elements Organizer oraz zapisywania plików z programów Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements Editor za pomocą modułu (przy zaznaczonej opcji Uwzględnij w Organizer) powodują dostęp do katalogu. Jeśli nie można otworzyć modułu Elements Organizer lub zapisać plików z programu Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements Editor, problem może dotyczyć katalogu. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć błędy i inne problemy, które mogą wystąpić, jeśli plik katalogu lub plik powiązany z katalogiem ulegną uszkodzeniu.

Zanim zaczniesz

Aby jak najwięcej skorzystać z niniejszych informacji, wykonaj następujące zadania w podanej kolejności. Po zakończeniu każdego zadania spróbuj odtworzyć problem.

Poniższe zadania wymagają otwarcia Menedżera katalogów Elements Organizer. W tym celu wybierz jedną z metod:

 • Otwórz moduł Elements Organizer, a następnie wybierz pozycje Plik > Katalog (Zarządzanie katalogami w module Elements Organizer 11).
 • Podczas uruchamiania modułu Elements Organizer przytrzymaj klawisz Shift. Zwolnij klawisz Shift po wyświetleniu okna Menedżer katalogów.

Optymalizacja katalogu

Aby zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez katalog i zwiększyć jego wydajność, użyj funkcji optymalizacji w Menedżerze katalogów. Optymalizacja katalogu naprawia również problemy z miniaturami w module Elements Organizer.

 1. Upewnij się, że programy Adobe Premiere Elements i Photoshop Elements Editor są zamknięte.

 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Zarządzanie katalogami. Otworzy się okno dialogowe Menedżera katalogów.

 3. W oknie dialogowym Menedżera katalogów zaznacz katalog, który chcesz zoptymalizować.

 4. Kliknij przycisk Optymalizuj.

  Optymalizacja katalogu
  Wybierz katalog i kliknij przycisk Optymalizuj, aby go zoptymalizować.

Ten proces jest czasochłonny szczególnie w przypadku dużego katalogu. Po zakończeniu optymalizacji katalogu i pamięci podręcznej miniatur jest wyświetlane okno dialogowe z powiadomieniem. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Naprawianie katalogu

Czasami, na przykład po awarii zasilania, plik katalogu może zostać uszkodzony. Aby naprawić to uszkodzenie, użyj funkcji naprawy w Menedżerze katalogów.

 1. Upewnij się, że programy Adobe Premiere Elements i Photoshop Elements Editor są zamknięte.

 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Zarządzanie katalogami. Otworzy się okno dialogowe Menedżera katalogów.

 3. W oknie dialogowym Menedżera katalogów zaznacz katalog, który chcesz naprawić.

 4. Kliknij przycisk Napraw.

  Naprawianie bazy katalogowej
  Wybierz katalog i kliknij przycisk Napraw, aby naprawić problemy z katalogiem.

 5. Po zakończeniu sprawdzania błędów przez moduł Elements Organizer wybierz opcję Ponownie indeksuj dane podobieństwa wizualnego, a następnie kliknij przyciskNapraw mimo to.

  Naprawianie bazy katalogowej

Ten proces jest czasochłonny szczególnie w przypadku dużego katalogu. Po zakończeniu naprawy katalogu wyświetla się okno dialogowe z powiadomieniem. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Wyczyść pamięć podręczną miniatur

Jeśli nie możesz wyświetlić miniatur mediów w katalogu, możesz wyczyścić pamięć podręczną miniatur w module Elements Organizer. Aby wyczyścić pamięć podręczną miniatur, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom moduł Elements Organizer i wybierz kolejno opcje Pomoc > Informacje o systemie .

 2. W oknie dialogowym System Info w obszarze Aktualna Lokalizacja, zapisz lokalizację w poluLokalizacja katalogu.

 3. Zamknij moduł Elements Organizer i otwórz lokalizację katalogu zapisaną w poprzednim kroku.

 4. Zmień nazwę pliku „thumb.5.cache” na „thumb.5_old.cache” w folderze katalogu i ponownie uruchom program Elements Organizer.

  Uwaga:

  Jeśli nie możesz wyświetlić miniatur po ponownym uruchomieniu aplikacji, wykonaj kroki podane w tematach Optymalizacja katalogu oraz Naprawianie katalogu.

Przywracanie najnowszej kopii zapasowej katalogu lub tworzenie katalogu

Czasami katalog ulega poważnemu uszkodzeniu i nie można go naprawić za pomocą funkcji optymalizacji ani naprawy.

Jeśli utworzono kopię zapasową katalogu, przywróć najnowszą kopię zapasową katalogu. Instrukcje zawarto w pomocy modułu Elements Organizer.

Jeśli kopia zapasowa nie istnieje, utwórz katalog i ponownie zaimportuj zdjęcia oraz inne pliki multimedialne.

Aby utworzyć katalog:

 1. Upewnij się, że programy Adobe Premiere Elements i Photoshop Elements Editor są zamknięte.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Zarządzanie katalogami, aby otworzyć Menedżera katalogu.

 3. W Menedżerze katalogów kliknij przycisk Nowy.

  Tworzenie katalogu
  Aby utworzyć katalog, kliknij przycisk Nowy.

 4. Wpisz nazwę nowego katalogu i kliknij przycisk OK. Moduł Elements Organizer zostanie otwarty w nowym, pustym katalogu.

  Nazwa katalogu
  Wprowadź nazwę katalogu, który chcesz utworzyć.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?