Problem

Program Photoshop zawiesza się na ekranie startowym wyświetlającym komunikat „Ładowanie Halide Bottlenecks” lub zawiesza/ulega awarii przy uruchamianiu.

Problem powodują uszkodzone profile kolorów lub bardzo duże pliki ustawień.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj program Photoshop do najnowszej wersji. Zobacz artykuł Regularne aktualizowanie programu Photoshop.

Jeśli aktualizacja programu Photoshop do najnowszej wersji nie rozwiąże problemu, spróbuj usunąć niestandardowe pliki ustawień wstępnych:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przejdź do folderu Biblioteki użytkownika: ~/Library/Preferences/Adobe/Photoshop <version year>/Settings/

  Uwaga:

  W systemie macOS folder użytkownika jest domyślnie ukryty. Instrukcje dostępu do folderu można znaleźć w artykule Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne.

 3. W folderze Ustawienia znajdź pliki ustawień o dużych rozmiarach. Przenieś takie pliki ustawień z folderu Ustawienia do tymczasowej lokalizacji (na przykład do nowego folderu na pulpicie).

 4. Uruchom program Photoshop i sprawdź, czy problem wciąż występuje.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem się powtórzy, powtórz kroki od 1 do 4.
  • Jeśli problem już nie występuje, jest spowodowany przez ostatni usunięty plik ustawień.

  Ponownie włącz niesprawiające problemów pliki ustawień, które usunięto lub wyłączono.

 6. Możesz ręcznie załadować sprawiający problemy plik ustawień po uruchomieniu programu Photoshop za pomocą Menedżera ustawień predefiniowanych. Spróbuj usunąć wszelkie ustawienia predefiniowane z pliku ustawień, aby zmniejszyć rozmiar pliku i zapisać go pod inną nazwą. Jeśli po ponownym zapisaniu mniejszej wersji plikuustawień wstępnychproblem wciąż występuje, całkowicie usuń plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online