Migracja ustawień predefiniowanych z wcześniejszych wersji programu Photoshop

Można przeprowadzić migrację ustawień predefiniowanych z wcześniejszych wersji programu Photoshop do nowszych. Polecenie Migruj ustawienia predefiniowane pozwala automatycznie przenieść pędzle, próbki, gradienty, wzorki i inne elementy konfiguracji.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia predefiniowane > Migruj ustawienia predefiniowane.

 2. Gdy zostanie wyświetlony monit o zaimportowanie ustawień predefiniowanych z wcześniejszej wersji programu Photoshop, kliknij przycisk Tak.

 3. Kliknij przycisk OK.

Kilka słów od specjalisty: Migracja ustawień predefiniowanych do programu Photoshop CS6

Kilka słów od specjalisty: Migracja ustawień predefiniowanych do programu Photoshop CS6
Polecenie Migruj ustawienia predefiniowane umożliwia szybkie importowanie ustawień predefiniowanych do programu Photoshop
Dave Cross

Praca z Menedżerem ustawień domyślnych

Menedżer predefiniowanych ustawień

(Photoshop) Funkcja Zarządzanie ustawieniami służy do zarządzania bibliotekami gotowych pędzli, próbek, gradientów, stylów, wzorków, konturów, kształtów własnych, a także do zarządzania gotowymi narzędziami programu Photoshop. Funkcja umożliwia zmianę dotychczasowego zestawu gotowych elementów lub utworzenie nowego (nowej biblioteki). Po wczytaniu biblioteki w Menedżerze ustawień domyślnych można uzyskiwać dostęp do jej elementów w różnych miejscach, takich jak pasek opcji, panele czy okna dialogowe.

Przy zmianach ustawień predefiniowanych program Photoshop monituje o zapisanie zmian jako nowego ustawienia predefiniowanego, co pozwala zachować oba ustawienia.

Różne biblioteki ustawień mają różne rozszerzenia i różne foldery domyślne. Pliki ustawień predefiniowanych są instalowane na komputerze w folderze Presets wewnątrz folderu aplikacji Adobe Photoshop.

Aby otworzyć Menedżer ustawień predefiniowanych, wybierz polecenie Edycja > Ustawienia predefiniowane > Menedżer ustawień predefiniowanych. Aby skoncentrować się na konkretnym typie ustawień, wybierz go z menu Typ ustawień.

Konfigurację ustawień predefiniowanych można dostosować do swoich potrzeb, klikając przycisk menu panelu, a następnie wybierając tryb wyświetlania w górnej części menu:

Tylko tekst

Są wyświetlane nazwy poszczególnych ustawień.

Małe miniaturki lub Duże miniaturki

Są wyświetlane miniaturki poszczególnych ustawień.

Mała lista lub Duża lista

Są wyświetlane nazwy i miniaturki poszczególnych ustawień.

Miniaturka śladu pędzla

Są wyświetlane miniaturki obrysów pędzli i pędzli przykładowych. (Ta opcja jest dostępna tylko dla pędzli predefiniowanych).

Przeciągając elementy na liście, można zmienić ich kolejność.

Zmienianie rozmieszczenia ustawień narzędzi w Menedżerze ustawień predefiniowanych

Uwaga:

Ustawienie predefiniowane można usunąć, zaznaczając je i klikając przycisk Usuń. Zawsze można skorzystać z polecenia Wyzeruj i przywrócić domyślne pozycje w bibliotece.

Wczytywanie biblioteki ustawień predefiniowanych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij trójkąt z prawej strony menu podręcznego Typ ustawień, a następnie wybierz plik biblioteki u dołu menu panelu. Kliknij przycisk OK, aby zastąpić bieżącą listę, lub kliknij przycisk Dołącz, aby dołączyć bibliotekę do bieżącej listy.
  • Aby dodać bibliotekę do bieżącej listy, kliknij opcję Wczytaj, wybierz bibliotekę do dodania i ponownie kliknij opcję Wczytaj.
  • Aby zastąpić bieżącą listę zawartością innej biblioteki, wybierz polecenie Zastąp [Typ ustawień predefiniowanych] z menu panelu. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć, i kliknij opcję Wczytaj.

  Uwaga:

  Różne biblioteki ustawień mają różne rozszerzenia i różne foldery domyślne.

Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi

Można zmieniać nazwy ustawień predefiniowanych i usuwać je. Są też dostępne opcje tworzenia i przywracania bibliotek ustawień predefiniowanych.

Zmienianie nazw ustawień predefiniowanych

 1. Zaznacz ustawienie predefiniowane. Aby zaznaczyć wiele elementów, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę elementu (pędzla, próbki itp.).
  • Jeśli Menedżer ustawień predefiniowanych jest skonfigurowany do wyświetlania miniaturek, kliknij dwukrotnie ustawienie predefiniowane, wpisz nową nazwę i kliknij przycisk OK.
  • Jeśli Menedżer ustawień predefiniowanych jest skonfigurowany do wyświetlania listy elementów lub samych nazw, kliknij dwukrotnie ustawienie predefiniowane, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Usuwanie ustawień predefiniowanych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz element i kliknij przycisk Usuń.
  • Kliknij elementy, które chcesz usunąć, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Tworzenie nowej biblioteki ustawień predefiniowanych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zapisać wszystkie ustawienia predefiniowane listy jako bibliotekę, zaznacz wszystkie elementy.
  • Aby zapisać jako bibliotekę tylko pewne elementy listy, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij dane elementy.
 2. Kliknij opcję Zapisz zestaw, wybierz lokalizację biblioteki, wprowadź jej nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w odpowiednim folderze Presets w standardowym położeniu ustawień predefiniowanych, nazwa biblioteki będzie wyświetlana u dołu menu panelu po ponownym uruchomieniu programu Photoshop.

Przywracanie domyślnej biblioteki ustawień predefiniowanych

 1. Wybierz polecenie Wyzeruj z menu panelu. Dostępne opcje obejmują zastąpienie bieżącej listy oraz dołączenie biblioteki domyślnej do listy bieżącej.

Domyślne lokalizacje ustawień predefiniowanych

 1. Domyślne lokalizacje zapisywania/wczytywania/zastępowania ustawień predefiniowanych zależą od używanego systemu operacyjnego.
  • Windows 7 i Windows Vista: [dysk]:\Użytkownicy\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [numer wersji]\Presets.
  • Mac: /Biblioteki/Application Support/Adobe/AdobePhotoshop [numer wersji]/Presets.
  • Windows XP: [dysk]:\Document and Settings\\Dane aplikacji\Adobe\AdobePhotoshop [numer wersji]\Presets.
 2. Ustawienia predefiniowane dostarczane z programem Adobe Photoshop są przechowywane w folderze programu Photoshop.

Wyświetlanie ukrytych plików w systemie Windows

Domyślnie lokalizacje zapisywania/wczytywania/zastępowania ustawień predefiniowanych w systemie Windows są ukryte.

 1. Aby wyświetlić ukryte pliki w systemie Windows XP:
  1. Wybierz opcję Start > Panel sterowania > Opcje folderów.

  2. W panelu Widok w kategorii Ukryte pliki i foldery wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. Aby wyświetlić ukryte pliki w systemie Windows Vista:
  1. Wybierz opcję Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Opcje folderów.

  2. W panelu Widok w kategorii Ukryte pliki i foldery wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

  3. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online