Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami programu Photoshop

Nie możesz otworzyć programu Photoshop? Program Photoshop ulega awarii lub zawiesza się podczas uruchamiania?

Chętnie udzielimy pomocy.

Sześć prostych kroków eliminowania typowych przyczyn awarii

 1. Sprawdź, czy jest to znany problem z programem Photoshop.
 2. Wymuś zamknięcie programu Photoshop i uruchom go ponownie albo uruchom ponownie komputer.
 3. Zaktualizuj program Photoshop do najnowszej wersji.
 4. Wyzeruj preferencje programu Photoshop.
 5. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
 6. Upewnij się, że system macOS lub Windows jest aktualny.

Inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Wyłączanie procesora graficznego w celu szybkiego zidentyfikowania przyczyny problemu

Czasami użycie najnowszego sterownika może nie rozwiązać wszystkich problemów związanych z kartami wideo i sterownikami.

Najszybszy i najprostszy sposób ustalenia, czy problem jest związany z kartą wideo, czy sterownikiem, polega na wyłączeniu preferencji Używaj procesora graficznego.

 • W programie Photoshop przejdź do menu Preferencje > Wydajność i usuń zaznaczenie pola Użyj karty graficznej, a następnie ponownie uruchom program Photoshop.
  Pomoc dotyczącą uzyskiwania dostępu do preferencji można znaleźć w artykule Dostosowywanie preferencji w programie Photoshop.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących procesora graficznego (GPU) i sterowników graficznych w programie Photoshop.

Identyfikacja problematycznej wtyczki

Aby szybko stwierdzić, czy program Photoshop ulega awarii przez problematyczną wtyczkę opcjonalna lub innej firmy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Photoshop.
 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i uruchom program Photoshop. Podczas uruchamiania pojawia się okno dialogowe z zapytaniem: Czy pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i wtyczek innych firm?
 3. Kliknij przycisk Tak, aby pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i innych firm.
 4. Uruchom program Photoshop.

Jeśli program Photoshop zostanie prawidłowo uruchomiony, problemu nie powoduje zainstalowana wtyczka opcjonalna lub innej firmy. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyszukiwanie w programie Photoshop.

Uwaga:

Rozwiązano problem z awarią programu Photoshop 23.3 podczas uruchamiania lub w trakcie otwierania wideo, gdy są zainstalowane wtyczki zewnętrzne, takie jak Adobe Design to Print.

Aby obejść ten problem w programie Photoshop 23.2 lub starszym, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Odinstaluj wtyczkę Adobe Design to Print. Wybierz polecenie Creative Cloud > Stock & Marketplace (Zasoby stockowe i rynek) > Plugins (Wtyczki) i wybierz opcję Manage plugins (Zarządzaj wtyczkami). Wybierz i odinstaluj pozycję Adobe Design to Print.
 • Jeśli nie widać tej wtyczki, ale została wcześniej zainstalowana, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć je pozostałe pliki:
  1. Zamknij program Adobe Photoshop, jeśli został uruchomiony.
  2. Usuń rozszerzenie
   • Przejdź do folderu /Biblioteki/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ i usuń folder „com.adobe.designtoPrint” ALBO
   • do folderu /Użytkownicy/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ i usuń folder „com.adobe.designtoPrint”.
  3. Usuń wtyczkę i folder Generator. Przejdź do folderu /Programy/Adobe Photoshop CC 2022/Plug-ins/ i usuń folder „Generator” oraz plik AdobeDesigntoPrint.plugin.
  4. Usuń folder FBS. Przejdź do folderu /Użytkownicy/<nazwa użytkownika/Biblioteki/Application Support/Adobe/Adobe Design to Print i usuń folder „FBS”.

Jeśli nie zapobiegnie to awariom programu Photoshop, przytrzymaj klawisz Shift podczas uruchamiania i kliknij przycisk Tak, aby pominąć wczytywanie wtyczek innych firm.

Zerowanie pamięci podręcznej czcionek w programie Photoshop

Nieprawidłowe czcionki mogą powodować ogólne problemy z wydajnością programu Photoshop, na przykład awarie, trudności z uruchamianiem i trudności z używaniem.Pamięć podręczna czcionek w programie Photoshop zawiera listę wyliczonych czcionek i funkcji czcionek zainstalowanych w systemie, których można używać w programie Photoshop. Usunięcie tego pliku pamięci podręcznej czcionek pozwoli programowi Photoshop na utworzenie nowego pliku.

macOS

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.
 2. Przejdź do folderu Użytkownicy/[nazwa_użytkownika]/Biblioteki/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop.
 3. Usuń folder pamięci podręcznej czcionek CT, a następnie opróżnij Kosz.

Windows

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.
 2. Przejdź do folderu Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>.
 3. Usuń folder pamięci podręcznej czcionek CT, a następnie opróżnij Kosz.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozwiązanie problemów z czcionkami.

Awaria w przypadku używania oprogramowania antywirusowego

Jeśli wystąpi awaria programu Photoshop, gdy jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, wyłącz lub odinstaluj je albo skontaktuj się z jego producentem (np. Avast Antivirus).

Czy program Photoshop ulega awarii?

Jeśli nie można rozwiązać problemu w żaden inny sposób, spróbuj przywrócić starszą wersję aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli poszukujesz więcej pomocy, prześlij informacje o awarii oraz dziennik awarii do firmy Adobe. Postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu. Informacje na ten temat znajdziesz w artykule Przesyłanie raportu o awarii.

Możesz również dołączyć do forum użytkowników programu Adobe Photoshop, aby znaleźć odpowiedzi na niektóre typowe pytania lub problemy lub podzielić się swoimi pomysłami. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto